Respectati drepturile avocatilor, nu le incalcati!

CĂTRE: UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

ÎN ATENȚIA: DOMNULUI PREȘEDINTE TRAIAN BRICIU

CĂTRE: BAROUL BUCUREȘTI

ÎN ATENȚIA: DOMNULUI DECAN, ION DRAGNE

CĂTRE: MINISTERUL JUSTIȚIEI

ÎN ATENȚIA: MINISTRULUI JUSTIȚIEI, CĂTĂLIN PREDOIU

 

STIMAȚI DOMNI,

Subsemnatele, RADU CASANDRA și BEJAN GABRIELA, în calitate de avocați, membri ai Baroului București, precum și ceilalți avocați semnatari ai prezentei, formulăm următoarea:

PETITIE

 Prin care vă aducem la cunoștință următoarele încălcări ale drepturilor noastre urmare a restanțelor înregistrate la plata onorariilor care ni se cuvin pentru activitatea de asistență publică judiciară:

1.  Având în vedere restanțele la plata onorariilor din oficiu, considerăm că nu ne mai putem desfășura activitatea fără a fi remunerați, fiind astfel încălcate dispozițiile art. 81 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

2. În zilele următoare vom decide asupra modalității în care activitatea noastră va fi restrânsă, putând ajunge până la suspendarea acesteia pentru o perioadă de timp până la efectuarea plăților restante de către autoritățile care au această obligație legală.

3.  Considerăm absolut necesară reformarea sistemului privind plata onorariilor avocațiale din oficiu prin adoptarea unei legi, astfel încât referatele care sunt depuse spre decontare pentru încasarea onorariilor să fie semnate în ședința publică de către judecători în acele cauze care rămân în pronunțare, precum cauzele care au ca obiect internările medicale nevoluntare prevăzute de Legea nr. 487/2002, respectiv la începutul fazei de urmărire penală în cazul activității prestate la Parchete, astfel încât să se evite situațiile de genul celei în care ne aflăm.

4. Noua lege care să reglementeze în mod clar activitatea prestată de avocații din oficiu să prevadă ca onorariile să fie majorate anual raportat la rata inflației, onorariile prevăzute de actualul Protocol Tripartit încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției și Ministerul Public la data de 17.06.2022 fiind cele mai mici din Uniunea Europeană, deși suntem membri ai Comunității Barourilor Europene. 

5. Solicităm ca legea să prevadă în mod expres plata penalităților de întârziere și a dobânzilor  în cazul neplății la timp a onorariilor din oficiu.

6.Solicităm ca sumele care ni se cuvin cu titlu de onorariu să fie virate direct către U.N.B.R., iar ulterior U.N.B.R. să vireze aceste sume către Barouri. 

7. Noi, avocații care desfășurăm activitatea de asistență publică judiciară, solicităm să ni se acorde respectul cuvenit de către autoritățile Statului Român, în calitate de partener indispensabil la realizarea actului de justiție. Fără avocați, actul de justiție nu poate fi adus la îndeplinire, creându-se astfel un dezechilibru la nivelul societății românești. 

8.  Această situație are consecințe grave, întrucât ne aflăm la final de an, apropiindu-se sărbătorile de iarnă, iar cheltuielile pe care le avem cu toții sunt foarte mari, în condițiile unei economii aflate în plină recesiune.  

DATA: 07.12.2022

 


Gabriela Bejan, Casandra Radu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Gabriela Bejan, Casandra Radu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...