Protest la atacurile contra scriitorilor

În Cotidianul din 11 februarie a.c., dl Mircea Arman, noul manager al revistei culturale clujene Tribuna, încearcă să dea o replică obiecţiilor care i-au fost aduse recent de către criticul Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor. În loc de o dezbatere de idei şi principii, dl Mircea Arman recurge la un ton inadmisibil atât la adresa dlui Nicolae Manolescu, cât şi la a mai multor personalităţi ale vieţii noastre literare. După cum recunoaşte singur, dl Mircea Arman nu se consideră literat, ci filosof. Dl Mircea Arman nu s-a făcut deocamdată cunoscut prin vreo  contribuţie filosofică originală şi nu ştim nici ce facultate de filosofie a absolvit. Suntem deci în prezenţa cuiva care, situându-se declarat înafara vieţii literare, se exprimă cu gravă lipsă de respect faţă de mai mulţi scriitori cu renume consolidat, deşi nici măcar ceea ce susţine despre sine nu are o bază serioasă (calitatea filosofică se afirmă prin concepţii originale, nu prin lauda de sine). În aceste circumstanţe, dezavuăm ca intolerabilă maniera în care polemizează dl Mircea Arman, care atentează nu numai la adevăr, ci şi la demnitatea scriitorului român ca atare. Situat în afara politeţii, a atitudinii profesionale şi etice, interviul dlui Mircea Arman promovează barbaria în locul amenităţii. Or, calitatea de membru al breslei scriitoriceşti obligă la un stil civilizat, derogările de la acesta răsfrîngându-se negativ asupra demnităţii scriitorului însuşi. Nu poţi vorbi depreciativ despre oamenii de relief ai culturii române contemporane, cum face dl Mircea Arman, fără a te descalifica în ochii celor care, printr-o corectă evaluare consensuală, le recunosc acestora prestigiul bazat pe operă.

Semnatarii textului de faţă protestăm energic faţă de atitudinea, stilul şi acţiunea dlui Mircea Arman raportate la personalităţi de calitatea dlor Nicolae Manolescu, Ion Pop şi Ion Vlad, autori de rezonanţă ai literelor noastre actuale. În confuzia de valori din prezent, noi, scriitorii, conducerea şi membrii filialei Cluj a USR care semnăm mai jos, precum şi toţi cei pentru care corectitudinea de conduită şi respectul faţă de semeni mai înseamnă ceva, solicităm grabnica formulare de scuze publice de către dl Mircea Arman faţă de cei cărora le-a lezat demnitatea. La fel, ne disociem de cel care se desparte de calitatea lui de scriitor membru al USR, delimitându-se de ea în favoarea unei identităţi culturale pentru care nu cunoaştem ce îndreptăţire are, şi aşteptăm ca dl Mircea Arman să dea curs distanţării autoproclamate, prezentându-şi demisia din rândul scriitorimii profesioniste româneşti. Aşteptăm, de asemenea, ca instituţiile administrative şi cele culturale în subordinea cărora se află revista Tribuna să ia notă că, prevalându-se de noua sa demnitate de redactor şef, dl Mircea Arman jigneşte lumea literară şi îndepărtează în ritm susţinut colaboratorii de o publicaţie socotită până acum prestigioasă. Ne exprimăm îngrijorarea şi consternarea.

12 februarie 2013

 

Semneaza:

Doina Cetea, scriitor

Ion Mureşan, scriitor

Marta Petreu, scriitor

Adrian Popescu, scriitor

Mircea Popa, scriitor


Scriitori CLUJ    Contactați autorul petiției