Infiintarea Politiei Turistice

                Petitie catre Ministerul Economiei, Comertului si Turismului si Ministerul Afacerilor Interne privind modificarea legislatiei in turism, cu privire la atestarea şi utilizarea ghizilor de turism.

               PETITIE

privind modificarea legislatiei in turism privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

 

Temei legislativ:

-         Hotărârea de Guvern nr. 305/2001

-         Hotărârea de Guvern nr. 631/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

-         Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

-         Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare

Expunere de motive:

-         Avand in vedere ca activitatea de control pentru respectarea prevederilor actelor normative mentionate anterior cade in sarcina Ministerului Economiei, Comertului si Turismului prin Autoritatea Nationala in Turism

-         Avand in vedere schema redusa de personal a Departamentului Autorizare si Control care conduce la o nesemnificativa prezenta a actului de control in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale referitoare la exercitarea meseriei de ghid de turism

-         Avand in vedere ca in ultimii ani nu s-au efectuat controale pentru verificarea modului de exercitare a meseriei de ghid de turism pe teritoriul Romaniei

-         Avand in vedere ca exista agentii de turism romanesti, care colaboreaza cu persoane care nu detin atestatul si ecusonul de ghid de turism si pe care le trec in documentele oficiale sub alte titulaturi

-         Avand in vedere ca in numeroase state membre ale Uniunii Europene, ghizii de turism romani care insotesc grupuri de turisti romani nu au voie sa ofere servicii de ghidaj autorizat in interiorul oraselor si la obiectivele turistice locale, in caz contrar agentia de turism si ghidul fiind amendati de Politia Turistica din tara respectiva,

-         Avand in vedere ca tot mai multe persoane fizice exercita fara drept aceasta profesie

-         Avand in vedere ca exista agentii de turism straine care trimit in Romania grupuri de turisti insotite de ghizi neatestati in Romania si care exercita aceasta profesie fara drept, la obiectivele turistice pe teritoriul tarii noastre,

-         Avand in vedere cadrul legislativ din tari europene cu traditie in turism (Italia, Grecia, Turcia, Spania, etc) care au un departament specializat de Politie Turistica

 

VA SOLICITAM

 

1.         Sa efectuati in regim de urgenta demersurile necesare privitoare la stabilirea unei intalniri interministeriale intre reprezentanti ai Ministerului Economiei, Comertului si Turismului si ai Ministerului Afacerilot Interne pentru incheierea unui protocol pe baza caruia sa fie promovata o initiativa legislativa referitoare la infiintarea Departamentului Politiei Turistice in cadrul Inspectoratelor Judetene de Politie care sa aiba, printre atributiile specifice de politie, si competente de control a respectarii prevederilor legale referitoare la utilizarea ghizilor de turism si exercitarea acestei profesii.

2.       Sa introduceti in competentele Departamentului Politiei Turistice prevederi referitoare la:

             1.  menţinerea ordinii şi linistii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al zonei de competenta, aprobat în condiţiile legii;
              2.  
menţinerea ordinii publice în imediata apropiere a zonelor comerciale şi de agrement, în zonele definite ca obiective turistice, in zonele adiacente unitatilor de cazare si alimentatie publica, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publica

                    3.. îndrumarea şi sprijinirea turiştiilor cu privire la informaţii despre obiectivele turistice din zona de competenta sau în vederea rezolvării operative a problemelor solicitate de către aceştia

                   4. patrularea pe itinerariile stabilite în planul de ordine şi siguranţă publică şi desfăşurarea de acţiuni cu caracter preventiv, în special în zonele aglomerate

                   5. participarea, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi a bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

                   6. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, potrivit competenţei,  a agentiilor de turism din Romania care nu utilizeaza ghizi de turism posesori ai ecusonului si atestatului de turism, corespunzator activitatilor desfasurate  (de ex. utilizarea unui ghid local pentru un circuit in strainatate sau pe teritoriul Romaniei, in afara ariei de acoperire, ori utilizarea unui ghid local/national pentru activitati turistice montane) si a agentiilor de turism straine care organizeaza excursii si tururi ghidate pe teritoriul Romaniei, fara a colabora cu un ghid din Romania, posesor al unui atestat eliberat de autoritatile romane competente

                  7. constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni, potrivit competenţei, persoanelor care nu respecta legislatia in vigoare si exercita, fara drept, profesia de ghid de turism, a ghizilor de turism care efectueaza servicii de ghidaj care nu corespund competentelor specificate in atestatul si ecusonul de turism detinute, precum si a ghizilor de turism straini, care ghideaza vizitatorii in interiorul oraselor si a obiectivelor turistice de pe teritoriul Romaniei, fara a detine un atestat si un ecuson eliberate de autoritatile competente din Romania

                  8. verificarea existentei, la locul de desfasurare, a licentelor sau certificatelor de clasificare, dupa caz, şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, eliberate conform prezentei legi privind functionarea unitatilor de cazare, a agentiilor de turism, a unitatilor de alimentatie publica si sesiseaza Autoritatea Competenta

                 9. participarea, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

               10. constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

              11. participarea, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

          12. acţionarea pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale

           13. verificarea legalitatii activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în imediata vecinatate a obiectivelor turistice

           14. verificarea respectarii normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

             15. verificarea respectarii normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare

            16. verificarea respectarii prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

                17. erificarea respectarii regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

              18. cooperarea şi acordarea de sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

               19. verificarea respectarii obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizarea autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

                    20. verificarea şi soluţionarea,în condiţiile legii, a petiţiilor primite în legătură activitatea serviciului

                     21. cooperarea cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date    cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

                    22. constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

                   23. efectuarea de lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul serviciului  


Ghizii de turism din Romania    Contactați autorul petiției