Petiție pentru prevenirea corupției: Semnează pentru declararea completă a averii de către politicieni!

Mătușa Tamara va rămâne multă vreme în mentalul colectiv ca binefăcătoarea care peste noapte i-a lăsat lui Adrian Năstase și soției lui o moștenire.  

Legea și ghidul declarațiilor de avere nu conțin prevederi clare, care să-i oblige pe cei care depun astfel de declarații să ofere informații despre averea întregii familii. Prin familie se întelege soțul/soția și copiii aflați în întreținere.  

Până acum.   

Cerem ca toate bunurile deținute de soțul/soția/copiii aflați în întreținerea celor care ocupă funcții publice, precum și toate datoriile acestora, să fie menționate în declarația de avere! În prezent, ele sunt menționate doar selectiv, în cadrul anumitor capitole din declarație. Nu putem astfel estima, decât cu greu, dacă o persoană aflată într-o funcție publică trăiește peste posibilitățile declarate sau nu.  

Astfel, Agenția Națională de Integritate ar avea și ea pârghiile necesare pentru a putea identifica din chiar lecturarea declarațiilor de avere eventuale neregularități.  

Este vorba despre:

  • Persoanele care ocupă funcții publice și care depun astfel declarații de avere conform Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative  

Cui ne adresăm: 

  • Parlamentului României și Agenției Naționale de Integritate  

Ce cerem:

  • Modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu consecința adaptării în acest sens de către Agenția Națională de Integritate a Ghidului de completare a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese;
  • Obligativitatea declarării tuturor drepturilor și obligațiilor atât ale persoanei, care depune declarația de avere, cât și a celor ale soțului/soției/copiilor aflați în întreținere, în cuprinsul fiecărui capitol din declarația de avere.

De ce sunt importante modificările?

  • Pentru că transparența înseamnă diminuarea corupției, iar principiile transparenței și ale responsabilității ar trebui să fie la baza activității oricărei instituții sau autorități publice;
  • Pentru că o apreciere corectă cu privire la evoluția averii nu poate avea loc decât dacă sunt oferite toate informațiile despre averea întregii familii;
  • Pentru că toți cetățenii ar cunoaște evoluția reală a averii unei persoane ce ocupă o funcție publică: dacă ea a evoluat astronomic de la intrarea în politică sau nu;
  • Pentru că scopul pentru care se publică declarația de avere, cu toate detaliile, este de a face cunoscută averea persoanei care o depune, și nu de a o ascunde de ochii contribuabilului;
  • Pentru că accesul liber la informațiile de interes public este un drept ce nu poate fi îngrădit, este un drept reglementat de lege și garantat de Constituția României, de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului;
  • Pentru că s-ar eficientiza astfel activitatea Agenției Naționale de Integritate;  

Semnează petiția și dă-o mai departe către un prieten. Susținerea voastră înseamnă transparență în averile celor din funcții publice și prevenirea corupției din țara noastră. 

--- Petiția face parte din campania de advocacy "Transparență și Integritate în sectorul public" din cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești, derulat de Asociația Casa Bună în parteneriat cu RISE Project, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund - Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.


Nicolae Dăscălescu - voluntar în cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Nicolae Dăscălescu - voluntar în cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...