Petiție online în vederea salvării patrimoniului național Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu” Iași


      Semnează petiția care se opune cedării unui corp al Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu" Iași!

APEL LA MIILE DE ELEVI ȘI ABSOLVENȚI!

      Cei ce ați iubit, iubiți și veți iubi Colegiul Pedagogic, schimbarea pornește cu voi! Toți cei ce v-ați plimbat agale pe aleea cu castani sau v-ați bucurat de aerul proaspăt dat de sutele de copaci ce o înconjoară, cei ce v-ați găsit liniștea sufletească în Capela din curtea Colegiului, apelăm la o mobilizare colectivă pentru a salva împreună "casa viitorilor învățători" ce a împlinit nu mai puțin de 160 de ani de existență! 


      Solicităm finanțarea restaurării patrimoniului național, Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" din Iași, de către Ministrul Educației.

      Școala Normală "Vasile Lupu", prima instituție din Principatele Române cu misiunea de pregătire a învățătorilor și-a conturat de-a lungul timpului un profil distinct în peisajul educațional local și național, insituind o tradiție de temeinicie și continuitate în formarea generațiilor succesive de învățători și educatori români. Impunându-se în timp ca un adevărat izvor local de cultură și civilizație, Școala Normală "Vasile Lupu" a contribuit în mod esențial la ridicarea calității învățământului național.

      Conducerea școlii și-a manifestat indignarea față de intenția Primăriei Iași de a ceda un corp de școală Universității "Alexandru Ioan Cuza" în vederea funcționării Școlii Private "Junior". Doamna director, profesor doctor Irina Ofelia Cosovanu se adresează Ministrului Educației privind situația în care se află patrimoniul public al Municipiului Iași. Exprimându-și dorința de a-l păstra intact, dumneaei cere finanțarea de către minister în vederea restaurării colegiului, ca soluție în contextul actual. 

Mesajul conducerii școlii către Ministrul Educației:

"SCRISOARE DESCHISĂ

DOMNULUI MINISTRU AL EDUCAŢIEI
Profesor universitar doctor Sorin Mihai Cîmpeanu

Stimate Domnule Ministru,

Conducerea Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași reprezentată prin director, profesor doctor Irina Ofelia Cosovanu și director adjunct, profesor Petru Sebastian Tamaș vă aduce la cunoştinţă situaţia dezastruoasă în care se află întreg patrimoniul şcolii noastre, parte importantă a patrimoniului public al Municipiului Iaşi.
Vă rugăm astfel să analizaţi cele ce urmează şi să dispuneţi cu prioritate măsuri pentru asigurarea finanţării necesare reabilitării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (2021-2027).
De asemenea, având în vedere autoritatea dumneavoastră, vă rugăm să interveniţi pentru păstrarea intactă a patrimoniului Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași aflat în pericolul de a fi înstrăinat de către Primăria Iași care și-a manifestat intenția de a ceda un corp de școală Universității ”Alexandru Ioan Cuza” în vederea funcționării Școlii Private ”Junior”.
În ceea ce privește reabilitarea unității prin Planul Național de Redresare și Reziliență menționăm că toată documentația necesară pentru reabilitare a fost pregătită încă din anul 2018, iar în luna martie 2020, în perioada stării de urgență, Primăria Municipiului Iași a anulat licitația de atribuire a lucrărilor, din lipsă de fonduri. Subliniem încă odată faptul deosebit de important că documentația pentru realizarea consolidării este pregătită “la cheie” și așteaptă doar finanțarea pentru demararea lucrărilor.
Clădirea principală a Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” a fost construită în 1891 cu destinaţia specială pentru Şcoala de Învăţători, prima instituţie de acest fel din Principatele Române, Moldova şi Ţara Românească, instituţie înfiinţată în 1855. Amplasată într-un cadru natural special, cu o arhitectură şi o suprafaţă impresionantă, clădirea principală a şcolii este monument istoric, clasat IS – II – m – B – 04020, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la numărul 1213, Monitorul Oficial partea I, nr. 670 Bis/01 octombrie 2010( Vezi anexa 1 care conține date despre unitate, respectiv: istoric, resurse umane, bază materială, etc ).
Întreaga clădire a școlii se află într-o stare avansată de degradare. În unele clase de la etaj apa se infiltrează datorită acoperişului deteriorat în proporţie de 60%, iar bucăţi din faţadă se desprind deseori chiar în zonele în care se află accesul elevilor şi al personalului. Instalaţia electrică a clădirilor este realizată în 1967 şi reprezintă un real pericol de incendiu. Instalaţia termică este, de asemenea, construită în 1967 şi trebuie reabilitată urgent, deoarece randamentul termic este foarte scăzut în anotimpul rece și avariile sunt frecvente.
Referitor la dorința Primăriei Iași de a înstrăina un corp de școală Universității ”Alexandru Ioan Cuza” în vederea funcționării Școlii Private ”Junior”, menționăm următoarele:
- Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” va avea în plus în acest an, o clasă de profil pedagogic, specializarea educator-puericultor, așa cum a solicitat Ministerul Educației și Cercetării;
- Ciclul primar este în plină expansiune, deoarece se constituie în Școală de Aplicație pentru elevii profilului pedagogic;
- Considerăm că funcționarea în același perimetru a două instituții, cu același ciclu de școlarizare, ar crea o concurență neloială pentru școala noastră.
Constatăm astfel că neputința Primăriei Iași de a reabilita o școală emblematică a învățământului românesc conduce la destrămarea patrimoniului valoros ce alcătuiește ansamblul Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași, domnul Primar preferând să o înstrăineze, în loc să o repare, așa cum am solicitat în nenumărate rânduri, prin mii de memorii și petiții adresate Primăriei Iași, în ultimii 30 de ani.
Considerăm acest fapt discriminatoriu, raportându-ne la alte instituții școlare din Municipiul Iași, care au primit finanțări excedente, iar unele pe criterii politice.
Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” este, de asemenea, școală de aplicație conform metodologiei-cadru care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.
Nutrind speranţa că veţi contribui la îmbunătăţirea condiţiilor se studiu şi pentru elevii şcolii noastre, vă asigurăm de toată gratitudinea, precum şi de faptul că şcoala noastră, prin calitatea excepţională a pregătirii elevilor şi a profesorilor va continua să reprezinte cu onoare învăţământul ieşean, precum şi tradiţia frumoasă a învăţământului pedagogic.
Director,
Profesor doctor Irina Ofelia Cosovanu

Director adjunct,
Profesor Petru Sebastian Tamaș"

 

 


Victoria-Gabriela Ursu, absolventă a promoției 2016-2020 a Colegiului Pedagogic “Vasile Lupu” Iași    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Victoria-Gabriela Ursu, absolventă a promoției 2016-2020 a Colegiului Pedagogic “Vasile Lupu” Iași va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...