Petitia Poporului Catre Curtea Constitutionala

Noi, poporul suveran al României, ne-am exprimat voința în mod democratic, legal și constituțional prin referendum. Conform Articolului 2 din Constituția României, suveranitatea aparține poporului român, care o exercită prin organele reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte precum și prin referendum.
În urma referendumului din 29 iulie 2012, noi, poporul suveran, ne-am exprimat voința de a îl demite pe președintele suspendat Traian Băsescu, în conformitate cu principiile enunțate în Articolul 2 și Articolul 95 al Constituției.
Prin urmare, cerem Curții Constituționale a României să valideze neîntârziat rezultatul referendumului național, să confirme demiterea domnului Traian Băsescu din funcția de președinte al României și să constate vacanța funcției pentru a se putea organiza noi alegeri prezidențiale conform Articolului 97, alineatul 2 din Constituția României.
Reamintim Curții Constituționale că nu există nici o prevedere a Constituției României conform căreia ar fi necesar un cvorum de prezență pentru validarea unui astfel de referendum și că existența unui astfel de cvorum nu face altceva decât să zădărnicească dreptul poporului român de a-și exercita suveranitatea menționată în Articolul 2 al legii fundamentale. Totodată, reamintim Curții că o astfel de chestiune socio-politică nu poate fi judecată și tranșată într-un mod strict contabil pe niște cifre seci ci trebuie soluționată mai ales în spiritul Constituției țării, având în vedere principiul legitimității și suveranității poporului. Orice prevedere a oricărei legi, ce are ca efect împiedicarea exercitării acestei suveranități, este neconstituțională, contrar spiritului libertății, democrației și suveranității și, prin urmare, nulă ab initio. Așadar, o astfel de prevedere nu trebuie luată în considerare în procesul de validare al unui act precum referendumul național.
Conform Articolului 2, alineatul 2 din Constituția României nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Curtea Constituțională a României ar intra în coliziune cu această prevedere și ar încălca suveranității națiunii dacă ar alege să invalideze referendumul și să-l reînscăuneze pe președintele suspendat, domnul Traian Băsescu, în funcția de președinte activ, în condițiile în care poporul suveran s-a exprimat extrem de clar și cu o majoritate covârșitoare în sensul demiterii acestuia.
Amintim totodată Curții despre atribuțiile sale menționate în Articolul 142 conform căreia CCR este garantul supremației Constituției, implicit și mai cu precădere al Articolului 2, precum și despre atribuțiile menționate în Articolul 146. Nicăieri în aceste atribuții ale Curții nu se regăsește prerogativa de a amenda sau modifica legislația sau de a interpreta preferențial și discreționar anumite legi ale țării.
Cerem imperativ Curții Constituționale a României să ia act de voința poporului suveran, exprimată foarte clar prin referendumul de la 29 iulie, să valideze neîntârziat referendumul și să ia act de îndeplinirea condițiilor menționate în Articolul 97 din Constituția României din care rezultă vacanța funcției și necesitatea organizării de alegeri prezidențiale în termen de 3 luni.
Adresăm această petiție Curții Constituționale a României în baza dreptului de petiționare menționat expres în Articolul 51 al legii fundamentale.


cetatean_roman    Contactați autorul petiției