PETIȚIE PENTRU MENȚINEREA IDENTITĂȚII ȘI LOCAȚIEI COLEGIULUI TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” riscă să-și piardă identitatea!

În vârstă de 73 de ani, instituția școlară situată pe Bulevardul  21 Decembrie 1989, nr. 128 – 130, care promovează standardele educaționale europene specifice unei școli moderne, preocupate de formarea tinerilor și adulților în vederea inserției pe piața muncii, se confruntă cu un moment de criză. 

O privire retrospectivă susține calitatea actului educațional oferit de școală:

 • 1949 – s-a înființat ca Școală Medie Tehnică de Construcții Civile și Industriale;
 • 1970 – a primit denumirea de Grup Școlar Industrial de Construcții – Montaj „TRAIAN VUIA”;
 •  2000 – a obținut acreditarea de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”;
 • 1994-1998 – a fost numită ca ȘCOALĂ PILOT în programul Phare VET RO 9405, în familia ocupațională Construcții - lucrări publice, cu rol de proiectare curriculum, evaluare, formare formatori și implementare;
 • 2003 – a fost selectată ca ȘCOALĂ CENTRU DE RESURSE pentru zona de Nord – Vest în programul Phare 2001 „Coeziune Economică și Socială”. Școala noastră a participat la asistarea demersurilor de schimbare propuse pentru 17 din școlile participante la program, acordând sprijin metodologic și consultanță școlilor implicate și facilitând comunicarea între nivelul central și scoli, în direcția implementării Principiilor de asigurare a calitătii în învățământul preuniversitar și pentru realizarea Principiilor educației incluzive;
 • 2004 – 2005 s-a implementat Principiul 5 – „Predarea și Învățarea” din Cadrul Național de Asigurare a Calității, astfel că, în urma evaluării anuale efectuate de echipa de monitorizare Phare TVET alături de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, școala a obținut calificativul maxim;
 • 2005-2006 s-a realizat implementarea tuturor celor 8 principii din Cadrul Național de Asigurare a Calității pe toate compartimentele; în aceste conditii, în urma evaluărilor externe, școala a obtinut tot calificativul maxim.
 • recunoașterea faptului că în școala noastră se desfășoară un act educațional de calitate la nivelul standardelor europene, este dovedită prin acordarea în mai 2013 de către Parlamentul României a Diplomei de Merit pentru obținerea a trei certificate de Școala Europeană consecutive, în perioada 2006-2013; Ministerul Educației și Cercetării ne-a acordat din nou certificatul de „ȘCOALA EUROPEANĂ” în  perioada  2013-2016 și 2016-2019.

              În prezent, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Cluj-Napoca oferă o gamă largă de specializări cerute pe piața muncii: tehnician desenator pentru construcții și instalații, tehnician în construcții și lucrări publice, tehnician ecolog și protecția calității mediului, tehnician în silvicultură și exploatări forestiere, tehnician designer mobilă și amenajări interioare, tehnician în prelucrarea lemnului, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, zugrav, tâmplar universal.

Pregătirea temeinică a elevilor noștri este oglindită prin rezultatele acestora la olimpiadele județene și naționale ale disciplinelor de profil. Dintre acestea, le menționăm pe cele mai recente: 

 • 2017-2018 

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa județeană - 1 premiu I, 1 premiu II și 1 mențiune la domeniul Construcții 

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa județeană - 2 premii I, 2 premii II și 1 mențiune la domeniul Protecția mediului; 

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa națională la domeniul Protecția mediului s-a obținut 1 mențiune; 

- Concursul de chimie ,,Petru Poni”  -  1 premiu I la etapa județeană;

- Concursul de matematică ,,Adolf Haimovici”  -  2 mențiuni la etapa județeană;

- Concursul interregional „Zidarul priceput” - 1  premiu I

 • 2018-2019

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa județeană - 1 mențiune la domeniul Construcții 

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa județeană - 2 premii II, 1 premiu III și 2 mențiuni la domeniul Protecția mediului; 

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa națională la domeniul Protecția mediului s-a obținut 2 mențiuni; 

- Concursul de chimie ,,Petru Poni”  -  1 premiu I la etapa județeană și 1 mențiune la etapa națională;

- Concursul interregional „Termoizolatorul eficient  - 2   premii II

 • 2019-2020

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa județeană – 1 premiu II și 1 mențiune la domeniul Construcții 

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa județeană - 2 premii I și 3 premii III la domeniul Protecția mediului; 

 • 2021-2022

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa județeană - 1 premiu I, 1 premiu II și 1 premiu III la domeniul Construcții 

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa județeană – 1 premiu I, 2 premii II, 2 premii III și 2 mențiuni la domeniul Protecția mediului; 

- Olimpiada interdisciplinară tehnică - etapa națională la domeniul Construcții s-a obținut 1 mențiune; 

Ca urmare a rezultatelor obținute, în anii școlari 2018-2019 și 2019-2020 la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” s-au desfășurat activități la grupele de excelență, domeniul Protecția mediului

Promovarea standardelor educaționale europene este reflectată prin proiectele  școlii: Erasmus+ VET: În pas cu lumea verde!, Erasmus+: TRIC-Bullying and Cyberbullying, Programul Internațional ECO-Școala, Concursul Național „Să păstrăm un mediu sănătos” și altele. Recunoașterea implicării în aceste proiecte s-a materializat prin obținerea locului III la Concursul Național „Made for Europe”, faza județeană, în anul 2022.

Școala are relații de colaborare cu instituțiii de profil din țară și străinătate, agenți economici, universități și organizații nonguvernamentale.

În consecință, prin cele menționate mai sus, este evidentă valoarea educațională a instituției, iar o măsură precum comasarea prin absorbție, cu schimbarea sediului de desfășurare a activităților didactice ar avea un impact socio-economic major.

Un procent semnificativ din elevii școlii sunt domiciliați în zona extrametropolitană și în mediul rural, iar modificarea locației ar duce la riscul de abandon școlar.  

Ca soluție de prevenire a acestui risc, propunem ca Liceul Tehnologic nr 1 să fie comasat la sediul de  pe Bulevardul  21 Decembrie 1989, nr. 128 – 130. În plus, prin inversarea sensului direcției de comasare prin absorbție, instituția nou formată ar putea păstra titulatura de „Colegiu”, conform OM 3732/2013, ceea ce ar fi în avantajul ambelor școli.

Suntem deschiși următoarelor soluții alternative de dezvoltare instituțională:

 • Orientarea înspre învățământul primar având în vedere că școala are experiență în această direcție; Legea Educației stipulează ca cerință obligatorie ca elevilor din clasele primare să le fie asigurat programul de dimineață. Pentru multe școli clujene, există o imposibilitate logistică de-a asigura această condiție, iar noi, în prezent, avem această disponibilitate.
 • Susținerea creșterii numărului de clase la nivel liceal, zi și seral, având în vedere că universitățile (UTCN, UBB, USAMV), cu care am avut parteneriate de succes de-a lungul anilor, formează specialiști în domeniile oferite de școala noastră. Elevii noștri se orientează înspre învățămâtul terțiar universitar menționat mai sus.  

Mai mult, după finalizarea studiilor liceale, noi le putem asigura continuarea formării prin  învățământul terțiar nonuniversitar.

Prin prezenta intervenție facem apel la principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare din  Legea Educației Nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, articolul 3, paragraful t.

Așa cum am arătat mai sus, există multiple soluții, care pot fi găsite și abordate prin dialog, cu impact minim asupra copiilor, părinților, actului educațional, dar și din punct de vedere social, motiv pentru care solicităm modificarea deciziei!

 

Părinții elevilor Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca

 

Atașăm anexele:

 • Semnăturile susținătorilor petiției
 • Punctele de vedere ale partenerilor educaționali

MARIA MERMEZAN - PARINTE    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că MARIA MERMEZAN - PARINTE va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...