Petiție pentru ca Liceul Tehnologic nr.1 (fostul Grup Școlar Industrial ”Tehnofrig”) să-și salveze tradiția și campusul. Tradiția trebuie să rămână la ea acasa!

Liceul Tehnologic nr.1, Cluj-Napoca dorește să își păstreze spațiile! O nevoie de moment nu poate ignora o tradiție școlară consolidată pe o solidă bază materială!

     Situat pe strada Maramureșului Nr.165A, Liceul Tehnologic nr.1 este unul dintre liceele cu tradiție din Cluj-Napoca, fiind înființat în anul 1956, în centrul orașului, pe Calea Moților. La început a fost Școală de Ucenici, datorită cererii tot mai mari pentru asigurarea unui standard de calificare în diferite domenii ale industriei. În anul 1973, se construiește noul sediu al școlii de pe strada Maramureșului, cu buget alocat de către Uzina ”Tehnofrig”. Datorită numărului foarte mare de elevi (aproximativ 2000) și a specializărilor școlii, sediul de pe strada Maramureșului a fost construit sub formă de campus, pe o suprafață mare, având cămin și cantină proprie, ateliere și școală cu două corpuri de clădire legate.

     În perioada 1961-1982, Grupul Școlar ”Tehnofrig” a fost subordonat Ministerului Învâțământului și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Rămâne sub această denumire până în anul 2011, când devine Liceul Tehnologic nr.1.

     În prezent, Liceul Tehnologic nr.1 este o organizație educațională care pregătește la standarde europene specialiști în profilul tehnic (Specializarea Tehnician Electromecanic) şi servicii (Specializarea Tehnician în Gastronomie, școală profesională cu următoarele profile:  Bucătar, Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație publică, învățământ profesional dual cu specializarea de Cofetar-Patiser). Această instituție de învățământ oferă educație în spiritul dezvoltării unei societăți democratice, în care fiecare absolvent să fie responsabil şi motivat, încrezător în forţele proprii şi cu toate cunoştinţele necesare adaptării şcolare şi profesionale pe tot parcursul vieţii. Aceste deprinderi dobândite în școală îi certifică atât pentru piața muncii din România, cât și la nivel european.

     Serviciile furnizate de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la proces.

     Liceul Tehnologic nr.1 deține numeroase parteneriate cu instituții de profil, universități de renume, de exemplu Universitatea Tehnică din Cluj, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca – pentru care este și furnizor de practică pedagogică penru studenți, Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca și agenți economici importanți din județ. S-au pus bazele unei colaborări cu ”Puratos”, un grup internațional care oferă o gamă completă de produse inovatoare, materii prime și expertiză practică în brutărie, patiserie și industria ciocolatei. Astfel, începând cu anul școlar 2022-2023, prima generație din Cluj-Napoca de cofetari-patiseri, în sistem de învățământ dual, sunt elevii din cadrul Liceului Tehnologic nr.1.

     În consecință, Liceul Tehnologic nr.1 din Cluj-Napoca este un liceu cu tradiție, care sprijină agenții economici din două mari ramuri (Alimentație publică și Electromecanică) din județ, prin oferirea unei forțe de muncă bine pregătite, specialiști în domeniu, solicitați de piața forței de muncă din zona noastră. Considerăm că prin comasarea Liceului Tehnologic nr.1 cu Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” se poate dezvolta un liceu tehnologic mai atractiv, cu mai multe specializări, fapt pentru care nu ne opunem, însă credem că sediul trebuie să rămână pe strada Maramureșului, din următoarele motive:

-  este unul dintre cele mai mari (ca suprafață) licee din Cluj-Napoca, deține teren de fotbal de iarbă în mărime naturală în incintă;

- deține internat cu 250 de locuri și cantină proprie în incintă, astfel că elevii care provin din mediul rural au posibilitatea de a fi cazați aproape de școală, la prețuri accesibile, reducând astfel riscul de abandon școlar care este o problemă la nivelul județului nostru, și nu numai. În internatul Liceului Tehnologic nr.1 sunt cazați în prezent elevi de la liceul nostru și alte licee care nu dețin internat, elevi din Republica Moldova, veniți cu burse de studiu. Mutarea sediului liceului într-un spațiu care nu deține internat și cantină pentru acești elevi ar produce un risc major de creștere a ratei de abandon școlar;

-  aflat în proximitatea a două puncte importante de acces în municipiu, gara și autogara, dar și a unui nod al traseelor CTP, poziționarea Liceului Tehnologic nr.1 oferă un acces facil elevilor din diferite zone. Statistica arată că un număr foarte mare dintre tinerii care aleg să urmeze studiile unui liceu tehnologic provin din mediul rural, astfel poziționarea geografică este favorabilă unui număr mare de elevi fără costuri suplimentare și fără a încărca traficul rutier înspre centrul orașului;

-  baza materială a Liceului Tehnologic nr.1 și spațiile generoase deținute de acesta, le asigură cadrelor didactice condițiile necesare pentru a-și desfășura activitatea didactică la nivel optim. Astfel, considerăm că atingerea unor performanțe ale elevilor la diferite concursuri școlare nu este împiedicată de locația școlii pe care o urmează, fiind influențată doar de calitatea personalului formator și de baza materială pe care, de altfel, școala noastră o poate asigura. În sens invers, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” nu poate susține prin specificul liceului și baza materială pe care o deține formarea elevilor în domeniile existente în școala noastră, în timp ce Liceul Tehnologic nr.1 deține ateliere și laboratoare compatibile cu profilurile existente la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” (Liceul Tehnologic nr.1 a școlarizat elevi în domeniul construcții în perioada 1992-2012).

     În concluzie, prin aspectele enunțate anterior, considerăm că nu există niciun motiv temeinic pentru ca decizia privind comasarea cu păstrarea locației pe strada Maramureșului nr.165A să fie modificată. Suntem conștienți că există o rezistență în fața schimbării, dar trebuie să punem pe primul plan nevoile comunității, în special cele care privesc viitor tinerei generații.  

Părinții elevilor de la Licul Tehnologic nr.1 Cluj-Napoca!

Atașăm prezentei petiții:

-   Semnăturile susținătorilor petiției

-   Punctele de vedere ale partenerilor educaționali      


Vălean Vasile Călin    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Vălean Vasile Călin să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...