PACTUL PENTRU FISCALITATE

  

"Fiscalitatea nu trebuie să aibă culoare politică!"

 

 

 

 

PACTUL PENTRU FISCALITATE – PACTUL PENTRU ROMÂNIA

Dezvoltarea reală a României depinde, în primul rând, de revitalizarea și eficientizarea politicilor, sistemelor și strategiilor educaţionale si academice, de sănătate, și, nu în ultimul rând, de cele demografice. Succesul și coerenţa reformelor în aceste domenii vitale depind într-o bună măsura de nivelul investiţiilor publice sau private, dar și de modalitatea în care sumele alocate urmează să fie cheltuite. Iar toate acestea, la rândul lor, nu pot fi privite independent de o politică fiscală sănătoasă, care să respecte câteva principii fundamentale:

- simplificarea și eficientizarea legislației fiscale în scopul creșterii calității mediului de afaceri, stimulării antreprenoriatului, a dezvoltării economice și, implicit, a creșterii nivelului de trai al cetățeanului român;

- stimularea investițiilor și atragerea de investiții directe în economie;

- depolitizarea, reprofesionalizarea și informatizarea ANAF;

- toleranță zero la evaziune fiscală.

Având în vedere că, în cei peste 25 de ani de la Revoluție, legislația fiscală a evoluat haotic, fără a se baza pe o strategie coerentă de dezvoltare durabilă,            

având în vedere extrem de frecventele modificări ale legislației fiscale, apărute atât ca urmare a schimbării guvernelor, cât și a miniștrilor, secretarilor de stat, modificări care afectează direct investitorii prin lipsă de predictibilitate şi continuitate administrativă, dar și prin costuri administrative de implementare,            

având în vedere că România are nevoie de o legislație fiscală stabilă și modernă care, pe de-o parte, să stimuleze atragerea de investiții și păstrarea investițiilor existente, şi, pe de altă parte, să crească gradul de conformare și să contribuie la reducerea evaziunii,            

având în vedere că aceste obiective pot fi obținute doar prin consens, prin acordul exprimat și asumat de către principalii actori ai scenei politice, economice, academice şi sociale, folosind şi sprijinul societăţii civile, 

 

NOI, iniţiatorii, îi invităm să adere şi să semneze alături de noi acest PACT PENTRU FISCALITATE atât pe cetăţenii României, în calitatea lor de contribuabili, cât şi pe reprezentanţi ai instituţiilor statului (Preşedinţie, Guvern, Administraţie, Parlament etc), ai partidelor politice parlamentare sau neparlamentare, ai organizaţiilor sindicale, patronale sau non-guvernamentale şi ai mediului de afaceri (organizaţii, companii şi antreprenori).  

 

 

PRIN SEMNAREA PACTULUI PENTRU FISCALITATE, NE ANGAJĂM:  

1.        să solicităm, să încurajăm şi să participăm cu bună credință la consultările pe marginea redactării Legislaţiei Fiscale, având în vedere doar interesul economic național și nu interese restrânse de grup;

2.        să solicităm, să încurajăm şi să acționăm în sensul așezării sarcinii fiscale în mod echitabil şi fără tratamente preferențiale sau tendenţioase;

3.        să solicităm, să încurajăm şi să  acționăm în sensul adoptării unei legislații fiscale clare, ușor de înțeles și de aplicat atât de către contribuabil, cât și de către inspectorii fiscali. În legislația fiscală se va introduce şi respecta principiul “in dubio contra fiscum”, eliminându-se astfel interpretările subiective în defavoarea contribuabilului (în situaţiile interpretabile şi neclare, principiul “in dubio contra fiscum” impune o interpretare exclusiv în favoarea contribuabilului).

4.        să solicităm, să încurajăm şi să acționăm pentru asigurarea stabilității în timp a legislației fiscale. Modificările vor fi adoptate doar după o consultare reală și utilă a mediului de afaceri și vor fi adoptate exclusiv prin lege, nu prin Ordonanțe sau Ordonanțe de Urgență ale Guvernului;    

5.        să solicităm, să încurajăm şi să acționăm în direcția păstrarii la un nivel rezonabil a impozitelor pe profit, venit, a impozitelor pe consum și a impozitelor şi taxelor locale;

6.        să solicităm, să încurajăm şi să acționăm pentru creșterea calității serviciilor de administrare fiscală prin: ­      

- informatizare; ­      

- pregătire profesională continuă; ­      

- politici salariale adecvate și depolitizarea administrării fiscale; ­      

- creșterea rolului activ, de îndrumare și prevenție, al organelor fiscale; ­      

- eliminarea din legislație a prevederilor care pot da naștere la abuzuri îndreptate împotriva contribuabilului de bună credinţă; ­      

- instituirea unui sistem juridic de responsabilizare a aparatului de inspecţie fiscală; ­      

- simplificarea procedurilor și acordarea automată a drepturilor contribuabilului;

7.        să manifestăm toleranță zero la evaziune prin: ­      

- legislație care să elimine cauzele care generează evaziune; ­      

- administrare fiscală eficientă; ­      

- educația civică cu privire la efectele nocive ale evaziunii și metode de combatere a acesteia.    

București, 22 iunie 2015  

 

PETITIE LANSATA SI SUSTINUTA DE:

ACADEMIA ROMÂNĂ (ICE / IPE), Camera de Comerț și Industrie a României, RBL - Romanian Business Leaders, AOAR - Asociația Oamenilor de Afaceri din România, FIC - Consiliul Investitorilor Străini, Confederația Patronală Concordia. Demersul se bucura de sustinerea Consiliului Concurentei si Consiliului Fiscal.

 

MAI MULTE DETALII:

www.pactfiscal.ro