Ora de sport fără mască de protecție!

Solicităm Ministerului Educației Naționale și Ministerului Sănătății, în calitate de emitenți ai Ordinului nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, modificarea și/sau completarea actului normativ în sensul unor precizări clare privitoare la utilizarea măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică!

Din interpretarea dispozițiilor actului normativ menționat respectiv, pct II, lit. b din Anexa la Ordinul 3.235/93/4.02.2021 în sensul că ”elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și exteriorși a punctului 3 din aceeași Anexă în sensul căse pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, de preferat în aer liber, dacă condițiile meteorologice permit; — orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente; — pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate; — la începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanți pe bază de alcool; — se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; — activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății”, cele mai multe inspectorate școlare județene au dispus ca indiferent de locul în care se desfășoară orele de educație fizică, atât elevii cât și cadrele didactice să fie obligate să utilizeze masca de protecție în sensul ca aceasta să acopere gura și nasul. Chiar și în condițiile în care cele două ministere au dispus ca activitățile sportive să fie limitate la activitățile care nu presupun efort intens, utilizarea obligatorie a măștii de protecție a creat probleme medicale unor elevi și a determinat o stare de nemulțumire în rândul părinților legat de această situație. Și mai multe cadre didactice care predau această disiciplină sunt de acord că măsura de a utiliza masca de protecție pe parcursul orei de educație fizică, mai ales când aceasta este efectuată în aer deschis, este una exagerată și nepotrivită.

Ca urmare, SOLICITĂM Ministerului Educației Naționale și Ministerului Sănătății să completeze actul normativ menționat în sensul în care să lase la latitudinea școlilor/profesorilor de educație fizică dacă elevii vor utiliza sau nu masca de protecție în timpul orelor de educație fizică, această decizie urmând a fi luată în funcție de spațiul în care se desfășoară activitatea, de numărul de elevi și de alte situații punctuale care vor fi avute în vedere. Deasemenea, solicităm ca prevederea care va completa actul normativ să nu fie una imperativă, ci una cu caracter de recomandare, putând permite elevilor care doresc să utilizeze în continuare masca de protecție să o poată face, fără a fi obligați într-un sens sau în altul, în timpul desfășurării orelor de educație fizică din învățământul preuniversitar de stat din România.

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Gabriel SAVA să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...