O SUSTINEM PE DR. ADELA GOLEA! - CONSUMUL DE ALCOOL LA VOLAN NU ESTE O BOALA!

Poza12.jpgUn medic a fost condamnat la un an și 9 luni de închisoare cu suspendare pentru că a dat prioritate cazurilor grave în detrimentul șoferilor băuți.

Este vorba de dr.Adela Golea, medic primar cu experiență profesională de peste 24 de ani, medic șef UPU SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca  în perioada 2008-2017, director medical la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca din anul 2017, autor al mai multor publicații de specialitate, doctor în medicină,  conferențiar universitar asociat la disciplina de Medicină de Urgență al UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca.

Asociația CREST, crest-center.org, organizație nonprofit înființată în anul 1998, având printre obiective contribuția la dezvoltarea unui spirit de management organizațional eficient și modern în cadrul unităților sanitare din România, împreună cu rețeaua QUALIMED (rețeaua organizațiilor pentru monitorizarea politicilor în domeniul calității serviciilor medicale https://www.crest-center.org/pdf/CP%20-%2020%20ONG%20proiect%20QUALIMED.pdf),

au inițiat o campanie de susținere a doamnei dr.Adela Golea printr-un proiect care ar putea reglementa pe viitor cauzele aceastei probleme.

Vrem o legislație corectă privind recoltarea probelor biologice de la șoferii prinși în trafic care au  consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise. Codul rutier prevede că aceste cazuri se pot prezenta la camerele de gardă, care, de regulă, sunt aglomerate cu cazuri grave. Recoltarea probelor biologice (alcool și droguri) nu trebuie asimilată urgenţelor medicale. Ne propunem ca aceste probe biologice să poată fi recoltate și la alte unități medicale (laboratoare medicale, institute de medicină legală și altele).

În cazul în care reușim să strângem cel puțin 100.000 de semnături, cu respectarea condițiilor impuse de lege (Proiectele trebuie sustinute prin semnaturi de cel putin 100.000 din populatia cu drept de vot pentru a putea fi luate in considerare. Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor, conform art. 110 Legea 215/2001 actualizata si republicata - Inițiativa cetățenească. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative, conform Art. 74 din Constitutia Romaniei.), cu sprijinul unui grup de parlamentari, se vor iniția modificările legislative propuse.

Prin prezenta petiție dorim să aflăm părerea cetățenilor despre acest caz și să identificăm partenerii în campania de strângere de semnături care va demara în cursul lunii august 2019. Vor fi distribuite tuturor spitalelor publice județene, municipale și orășenești liste tipărite de semnături.

PERSOANELE CARE DORESC SĂ SE IMPLICE ÎN CAMPANIA DE STRÂNGERE DE SEMNĂTURI SUNT RUGATE SĂ MANIFESTE ACEST INTERES PRIN SEMNAREA PETIȚIEI. ACESTORA LE VOR FI TRIMISE LISTE TIPĂRITE DE SEMNĂTURI, ÎMPREUNĂ CU PLICURI DE RĂSPUNS. 

VĂ RUGĂM SĂ DISTRIBUIȚI MESAJUL!

În camera de gardă poți aștepta chiar TU, mama ta, copilul tău!

 

CUPRINS INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

1. GLOSAR DE TERMENI

2. SUMAR ARTICOLE DE LEGE CARE SE PROPUN A FI MODIFICATE:

A. NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2013 privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier

B. ORDIN nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor

3. ARTICOLE DE PRESĂ DESPRE PROCES

4. SUSȚINERI PENTRU DR.ADELA GOLEA

5. ARTICOLE DESPRE DR.ADELA GOLEA

 

1.       GLOSAR DE TERMENI:

Urgența medicală înseamnă - accidentarea sau îmbolnăvirea acută, care necesită acordarea primului ajutor calificat şi/sau a asistenţei medicale de urgenţă, la unul sau mai multe niveluri de competenţă, după caz. Ea poate fi urgenţă cu pericol vital, unde este necesară/sunt necesare una sau mai multe resurse de intervenţie în faza prespitalicească, continuând îngrijirile într-un Spital local, judeţean ori regional, sau urgenţă fără pericol vital, unde îngrijirile pot fi efectuate, după caz, cu sau fără utilizarea unor resurse prespitaliceşti, la un centru ori cabinet medical autorizat sau, după caz, la un spital;

Compartimentul de primire a urgenţelor, denumit în continuare CPU – este secţia aflată în structura unui spital orăşenesc, municipal sau în structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă al pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi.

 

2.  SUMAR ARTICOLE DE LEGE CARE SE PROPUN A FI MODIFICATE:  

A. NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2013 privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier

Art. 1 (1)Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, din dispoziţia organelor abilitate, se poate face în cadrul oricărei unităţi de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-legale de către personalul medical care are aviz valabil de liberă practică. (2)Recoltarea probelor biologice în condiţiile alin. (1) se face după completarea de către poliţistul rutier a formularului de cerere de analiză toxicologică a probelor biologice, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3 (1)Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumită în continuare recoltarea probelor biologice, este asimilată urgenţelor medicale şi nu poate fi refuzată de către personalul medical. (2)Refuzul nejustificat de a recolta probe biologice sau nerespectarea procedurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea personalului medical, conform legii, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă.

Art. 8 (1)Trusele standard destinate recoltării, depozitării şi transportării în condiţii de securitate a probelor biologice, denumite în continuare truse standard, se asigură de către instituţiile medico-legale, costul acestora fiind suportat iniţial din bugetul propriu al instituţiei medico-legale. (2)Trusele standard pot fi utilizate în cadrul instituţiei medico-legale sau pot fi puse, la cerere, la dispoziţia unităţilor de asistenţă medicală autorizate sau a organelor de poliţie rutieră în vederea recoltării de probe biologice. (3)Evidenţa truselor standard este consemnată într-un registru special în care vor fi menţionate şi trusele standard deteriorate sau cele desigilate şi neutilizate, situaţii în care se va preciza motivul. (4)Trusele standard pot fi utilizate în vederea recoltării, depozitării şi transportului probelor biologice dacă: a)prototipul prezentat de producător a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală; b)conţin, în stare nedeteriorată, toate elementele menţionate în anexa nr. 4, pentru determinarea alcoolemiei, sau, după caz, în anexa nr. 5, pentru determinarea prezenţei drogurilor în organism. (5)Instituţia medico-legală va refuza primirea probelor biologice recoltate, depozitate sau transportate în truse standard al căror prototip nu a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală  

ANEXA nr. 1: CERERE DE ANALIZĂ MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ………………………… Nr. …… din ………… Către …………… Nr. de înregistrare ……………… Vă rugăm să analizaţi mostrele biologice, aflate în trusa standard pe care o înaintăm odată cu prezenta, recoltate de la numitul/numita ……… CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| în vederea determinării alcoolemiei şi/sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive. Observaţii (împrejurarea care a determinat recoltarea mostrelor biologice): …………………… Testarea sus-numitului/sus-numitei cu un mijloc tehnic certificat efectuată la data: …………… Etilotest: ora: ……… valoarea: ……… mg alcool/L aer expirat Test substanţe psihoactive: ora: ………. negativ/pozitiv la ………….. Menţionăm că a fost/nu a fost solicitată şi efectuarea examenului clinic medical. Anexăm procesul-verbal de recoltare a mostrelor biologice. Identitate solicitant (gradul, numele) …………… Semnătura şi ştampila, ………………….. ………………….. Am primit (se completează numai pe exemplarul ce va fi preluat de către poliţistul rutier). Anul ……. luna …….. ziua ….. ora ….. min. .…. Instituţia medico-legală ……………….. Numele persoanei care preia trusa ……………….. Semnătura persoanei care a preluat trusa ……………..  

ANEXA nr. 6: EXAMEN CLINIC La data de: ………… ora …….., la solicitarea poliţiei rutiere, la: ……………. (unitatea sanitară), medic ………… am examinat pe numitul/numita ………… (numele, gradul profesional) CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, constatând: 1.Ţinută: ordonată/dezordonată ……………… 2.Atitudine: 2.1.adecvată/neadecvată situaţional; 2.2.cooperant/necooperant. 3.Comportament: 3.1.liniştit/neliniştit/agitat …………………… 3.2.ostil/revendicativ/agresiv (verbal/fizic; auto/hetero)/expansiv …………………… 4.Comunicare verbală: coerentă/incoerentă. 5.Orientare: 5.1.temporală: orientat/dezorientat; 5.2.spaţială: orientat/dezorientat; 5.3.alopsihică: orientat/dezorientat; 5.4.autopsihică: orientat/dezorientat. 6.Tulburări emoţional-instinctuale (râs/plâns/dezinhibiţie): prezente/absente …………… 7.Tulburări de echilibru: 7.1.static (proba Romberg, proba braţelor întinse): prezente/absente; 7.2.dinamic (mers cu ochii deschişi/închişi): prezente/absente. 8.Incoordonare motorie: 8.1.tremor: prezent/absent; 8.2.imprecizie în mişcări (proba: indice-nas, indice-ureche, indice-indice): prezentă/absentă. 9.Facies: necaracteristic/palid/hiperemic. 10.Halenă alcoolică: prezentă/absentă. 11.Examen ocular: 11.1.pupilă: normală/midriază/mioză/inegalitate pupilară (O.D. >; =; < O.S.); 11.2.nistagmus: prezent/absent; 11.3.secuse pupilare (hippus): prezent/absent; 11.4.reflex fotomotor: prezent/absent/diminuat; 11.5.reflex de acomodare - convergentă: prezent/absent/diminuat; 11.6.îngustarea fantei palpebrale: prezentă/absentă. 12.Alte aspecte (boli declarate, medicamente administrate etc.): …………………… În urma efectuării examinării medicale, solicitată de poliţia rutieră, s-au constatat/nu s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive. Medic examinator; ……………….. (semnătură/parafă) Ştampila unităţii sanitare ………………. Sus-numitul/Sus-numita refuză efectuarea examenului clinic solicitat de poliţistul rutier.  

TITLUL IV: Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat CAPITOLUL I: Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1: Definiţii

Art. 92 (1)În înţelesul prezentului titlu, în sistemul naţional de servicii medicale de urgenţă şi de prim ajutor calificat, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie: e)urgenţă medicală - accidentarea sau îmbolnăvirea acută, care necesită acordarea primului ajutor calificat şi/sau a asistenţei medicale de urgenţă, la unul sau mai multe niveluri de competenţă, după caz. Ea poate fi urgenţă cu pericol vital, unde este necesară/sunt necesare una sau mai multe resurse de intervenţie în faza prespitalicească, continuând îngrijirile într-un Spital local, judeţean ori regional, sau urgenţă fără pericol vital, unde îngrijirile pot fi efectuate, după caz, cu sau fără utilizarea unor resurse prespitaliceşti, la un centru ori cabinet medical autorizat sau, după caz, la un spital; v)compartiment de primire a urgenţelor, denumit în continuare CPU - secţia aflată în structura unui spital orăşenesc, municipal sau în structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă al pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi  

 

B. ORDIN nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (4) din titlul IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. 10.217 din 1 octombrie 2007, ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin: de ambulanţe; 1.unitate de primire urgenţe (UPU) - secţia sau secţia clinică aflată în structura unui spital judeţean, regional sau în structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe; 2.compartiment de primire urgenţe (CPU) - secţia aflată în structura unui spital orăşenesc, municipal sau în structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe; Art. 41 Personalul din cadrul CPU are obligaţia de a asigura asistenţa medicală de urgenţă pacientului aflat în stare critică, în limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorie apelarea din timp a specialiştilor aflaţi de gardă în spital sau la domiciliu, în situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi eventual a tratamentului definitiv, după caz. În cazurile în care pacientul necesită transfer de urgenţă la un spital cu grad de competenţă mai înalt, personalul din cadrul CPU are obligaţia să iniţieze procedurile de transfer interclinic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. CAPITOLUL IV: Primirea pacienţilor şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă în UPU şi CPU Art. 42 UPU şi CPU sunt deschise tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice. Art. 50 În spaţiile de triaj şi de aşteptare din cadrul UPU se va afişa la vedere următorul text într-o mărime vizibilă de la cel puţin 3 metri: "ÎN ATENŢIA PACIENŢILOR ŞI A APARŢINĂTORILOR! În cadrul acestei unităţi accesul la spaţiul de tratament se face pe baza triajului care stabileşte prioritatea din punct de vedere medical. Dacă cazul dumneavoastră nu reprezintă din punct de vedere medical o prioritate imediată, este posibil să aşteptaţi mai mult timp până la eliberarea unui loc pentru consultaţii şi a unui medic care să vă consulte. Alţi pacienţi pot fi preluaţi imediat chiar dacă au sosit cu mult după dumneavoastră, având o prioritate medicală mai urgentă decât dumneavoastră. Sunteţi rugaţi să nu încercaţi SUB NICIO FORMĂ să influenţaţi decizia personalului medical în vederea obţinerii unui acces mai rapid. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ SIMŢIŢI MAI RĂU, vă rugăm contactaţi asistentul din punctul de triaj în vederea reevaluării stării dumneavoastră. Mulţumim pentru înţelegere". 

 

3. ARTICOLE DE PRESĂ DESPRE PROCES:

https://www.facebook.com/notes/vasile-ast%C4%83r%C4%83stoae/cazul-adela-golea/759964167732596/

https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/doctor-condamnat-le-a-cerut-medicilor-dea-prioritatea-cazurilor-grave-nu-betivilor-adusi-politisti-urgenta-demisionez-om-demn-1_5d0e0062892c0bb0c6a98648/index.html

https://romanialibera.ro/sanatate/la-urgente-boschetarii-si-betivii-au-prioritate-sentinta-umilitoare-pentru-un-medic-renumit-788942

https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-23214334-adela-golea-directorul-medical-spitalului-judetean-cluj-condamnata-9-luni-inchisoare-suspendare.htm

https://www.libertatea.ro/stiri/adela-golea-medicul-care-a-decis-prioritizarea-cazurilor-grave-in-detrimentul-soferilor-bauti-considerata-de-colegi-un-model-de-profesionalism-care-e-opinia-parchetului-2676155

https://ziuadecj.realitatea.net/justitie/adela-golea-directorul-medical-al-spitalului-judetean-din-cluj-condamnata-la-un-an-si-9-luni-de-inchisoare-cu-suspendare--187105.html

https://clujcapitala.ro/2019/06/cluj-medicul-adela-golea-isi-da-demisia-de-la-upu-dupa-ce-a-fost-condamnata-pentru-ca-a-cerut-ca-asistentele-sa-se-ocupe-intai-de-pacientii-grav-bolnavi-si-apoi-de-soferii-prinsi-bauti-de-politisti/

https://citynews.ro/directorul-medical-al-spitalului-judetean-cluj-adela-golea-a-primit-o-condamnare-la-inchisoare-cu-suspendare-vezi-acuzatiile/

https://www.jurnalistii.ro/medicii-au-ajuns-victime-ale-unui-sistem-sanitar-adus-in-colaps-de-ministrii-fara-viziune-cazul-revoltator-al-medicului-adela-golea/

 

4. SUSȚINERI DR.ADELA GOLEA:

https://www.monitorulcj.ro/actualitate/72266-zid-in-jurul-adelei-golea-medicul-condamnat-dupa-ce-a-cerut-sa-se-dea-prioritate-cazurilor-grave-si-nu-soferilor-bauti-demisionez

https://www.stiridecluj.ro/social/medicii-de-la-spitalul-judetean-cluj-o-sustin-pe-adela-golea-medicul-condamnat-la-inchisoare

http://www.ziare.com/cluj-napoca/stiri-actualitate/profesorul-florin-stamatian-o-sustine-pe-sefa-upu-adela-golea-condamnata-la-inchisoare-7729853

https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/cum-comenteaza-reputat-medic-cazul-sefului-spital-condamnat-cluj-nicio-fapta-nu-ramane-nepedepsita-1_5d15d98a892c0bb0c6e44fd7/index.html

http://www.ziare.com/cluj-napoca/stiri-actualitate/mesajul-colegiului-medicilor-cluj-dupa-condamnarea-medicului-adela-golea-7725360

http://ziarulfaclia.ro/solidari-cu-dr-adela-golea/

https://www.cmr.ro/new/index.php/2019/06/pozitie-cmr/

 

5. ARTICOLE DESPRE DR.ADELA GOLEA:

https://www.digi24.ro/emisiuni/emisiuni-regionale/cluj-napoca/turist-acasa-cluj-napoca/apa-viata-si-trecut-358022

Minutul 9.40

http://transilvaniareporter.ro/actualitate/esential/adela-golea-medic-sef-upu-smurd-cluj-femeile-pot-cuceri-lumea-la-fel-cum-o-fac-barbatii/

https://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/angajati-ai-smurd-decorati-de-presedintele-romaniei-lista-completa-572008.html


Asociația CREST - Rețeaua QUALIMED    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Asociația CREST - Rețeaua QUALIMED să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...