Nu vrem nimic în plus! Doar normalitate! 2 clase cu specializările caracteristice la Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Galati si 24 de elevi la clasa!

Dragi părinți, elevi și profesori!            

         ISJ Galați a desfiinţat o clasă de liceu, profil tehnologic, de la Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” din Galați.              

     Menționăm că suntem singura unitate școlară din zona de Sud-Est care are specializarea tehnician operator roboți industriali, domeniul electronică –automatizări, la nivel național existând doar două unități școlare care au această calificare. De asemenea, suntem singura unitate școlară din municipiu cu specializarea tehnician ecolog pentru protecția calității mediului-învățământ liceal zi.                                              

      Tăierea unei clase ar însemna diminuarea planului de școlarizare cu 50%. Considerăm că decizia de a aproba, pentru anul școlar 2021-2022, o singură clasă a IX-a liceu zi, filieră tehnologică este o mare nedreptate, având în vedere faptul că, în ultimii ani școlari, profilurile liceului nostru au fost solicitate de părinți și de absolvenții claselor a opta, iar planul de școlarizare a avut în mod constant o evoluție pozitivă. Elevii noștri primesc burse de merit, participă la concursuri  școlare locale, județene și naționale cu tematica inclusă în specializările unității, obâținând premii, mențiuni, care fac cinste școlii noastre, realizează orele de practică la agenți economici de prestigiu.                                            

       Suntem Școală Ambasador a Parlamentului European, titlu obținut în 2017 și deținut doar de liceul nostru și un colegiu național la nivelul județului.

În ultimii ani școlari, procentul de promovabilitate la bacalaureat a crescut constant, ajungând în 2020 la 48%. Cu acest procent ocupăm un loc de frunte în rândul liceelor tehnologice.                                               

       Orice elev care promovează bacalaureatul reprezintă o evidentă plus valoare, mai ales dacă ne gândim că elevii noștri au, de multe ori, medii mici la admitere și dacă avem în vedere că dificultatea examenului de bacalaureat este aproximativ egală pentru liceele teoretice și pentru cele tehnologice.                     

Ne simțim îndreptățiți să ne întrebăm: În ce constă adevărata plus valoare?                           

Considerăm că reducerea numărului de clase și formarea claselor cu 28 de elevi va duce, din nou, la clase aglomerate, mai ales în contextul actual al pandemiei, când e necesară distanțarea. Un număr redus de elevi la clasă este benefic pentru aceștia, încurajează performanța.                                                        

Dacă se taie ore doar de la liceele tehnologice, reducem dreptul la educație al elevilor capabili să termine un liceu și să dobândească o calificare ofertantă pe piața muncii. Considerăm că nu este corect ca acest efect al lipsei de elevi  să fie suportat doar de anumite școli, ci de toate școlile, inclusiv de liceele teoretice!                                                                                                                                       

Eliminarea claselor de la liceele tehnologice, presupune exodul elevilor către liceele teoretice, ceea ce conduce la scăderea productivității pe piața muncii.                                                                                        

Astfel, solicităm: 

- Respectarea numărului mediu de elevi cu care poate funcționa o clasă în învățământul liceal, respectiv 24, conform art.63 din Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;                                                      

- Revizuirea hotărârii ISJ Galați de tăiere a unei clase de liceu de la Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Galați, lăsând posibilitatea unității școlare să își realizeze clasele propuse, dacă elevii vor solicita aceste specializări, iar desfiinţarea claselor să fie realizată doar acolo unde acestea nu vor avea efectivul de elevi necesar funcţionării, conform legii.                              

                                       Fiți alături de noi în acest demers!


GURAU MIRELA/LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU GALATI    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe GURAU MIRELA/LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU GALATI să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...