Menținerea bursei de performanță pentru activitățile artistice și sportive naționale și internațională, fără discriminare

 exprimăm preocuparea noastră cu privire la potențiala discriminare în acordarea burselor conform Metodologiei-cadru de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, nivel liceal si gimnazial Conform acestor prevederi, elevii pot beneficia doar de burse sociale,  burse de excelență olimpică sau burse de merit, bursele de performanta nemaifiind incluse nicaieri ca pana acum.  

Considerăm că este crucial să susținem și să stimulăm performanța educațională Performanța nu are vârstă, iar mulți copii demonstrează aptitudini remarcabile în diferite domenii 

Prin această petiție, cerem Ministerului Educației și Cercetării să reconsidere prevederile Metodologiei-cadru de acordare a burselor și să ia în considerare posibilitatea extinderii criteriilor pentru acordarea burselor pentru elevii de la nivelul gimnazial si liceal. Astfel, dorim să asigurăm că toți copiii, indiferent de vârstă, au șansa de a fi recunoscuți și recompensați pentru performanța lor în diverse domenii.  

Apreciem cu toții recunoașterea premiilor la etapele județene ale olimpiadelor școlare pe discipline și am aplaudat că ati introdus acest criteriu la bursa de merit, dar aici este alt cuantum al bursei.  Din 2011 și până în prezent au fost criteriu pentru burse premiile I, II și III la concursurile naționale și internaționale artistice și sportive finanțate de Minister, fapt pentru care selecția și jurizarea participanților a fost extrem de severă. De aceea consideram ca trebuie reintrodusa bursa de performanta pentru toti copiii, indiferent de varsta.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Olga să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...