MEMORANDUM DE UNITATE A ROMÂNILOR

…..Când un neam întreg gândește un singur gând și inimile a milioane de oameni palpită de o singură simțire,  oare este putere omenească care să-i poată stă împotrivă? Chiar de-ar fi o astfel de putere vrăjmășească, trebuie să se închine înaintea voinței suverane a milioane de suflete înfrățite într-un cuget și o simțire!

MEMORANDUM DE UNITATE A ROMÂNILOR

     Trăim vremuri tulburi când se produc profunde mutații în societatea umană, în comportamentul colectiv și reconfigurări teritoriale în alte paradigme decât cele clasice, fără a se ține seama de voința acelor populații și națiuni cu tradiții și adevăruri istorice.  S-a atins o limită a toleranței  prin care se constată că forțe obscure disimulate în diferite acțiuni ale factorilor executivi înlătură și modifică până la ștergerea unor simboluri naționale (edificii ale unor personalități marcante din cultură, istorie și stiință etc.).     

    Într-un mod programatic se aplică secvențial înlocuirea unor evenimente și sărbători din tradiția poporului român cu altele, alogene, cu 

 

acțiuni fățișe de impunere la nivelul educațional al generațiilor de elevi și studenți.     

    Pentru a face față provocărilor multiple cât și a păstrării valorilor fundamentale ale națiunii române facem un APEL RĂSPICAT tuturor românilor în vederea semnării acestui MEMORANDU

M DE UNITATE AL ROMÂNILOR pentru implicare fermă, de la om la om a responsabilizării fiecăruia în susținerea, păstrarea și promovarea simbolurilor naționale, pentru păstrarea obiceiurilor, datinilor străbune, tradițiilor populare, unirea moral-spirituală, de limbă și cultură. Cerem, în mod expres, grupurilor și forțelor patriotice din România, Chișinău, Cernăuți și din celelalte comunități de origine străbună, asociațiilor civice care militează pentru aceste deziderate să se alăture acestui APEL pentru a fi unitari în toate acțiunile și manifestările privind  păstrarea identității naționale   a năzuinței de reîntregire și respect-recunoaștere a trecutului istoric străbun, de neam și glie.      

    Acest Memorandum prevede ca strategia românismului să devină o datorie prin lege organică a țării mamă prin care toate acțiunile, ajutoarele în plan economic, social-educațional-cultură să se exercite transparent obligatoriu prin personalitați marcante ale societății și comunităților implicate reciproc. Recunoașterea și dezbaterile politice din Parlamentele legislative implicate din România și Moldova  să prevină crizele și blocajele infrastructurilor prin unificare și control centralizat; unificarea infrastructurii de telecomunicații și a rețelisticii energetice , a preluării reciproce a piețelor de desfacere a produselor agro-alimentare; unificarea Bisericilor și a patrimoniului aferent cultural- istoric existent.     

    Prin deschiderea acestor demersuri inițiate și continuate de toți cetățenii români și entitățile de sprijin, milităm în vederea coordonării implementării de pachete legislative pentru protecția conaționalilor noștri aflați pe teritoriul altor state ce vor fi asumate oficial atit de catre statele gazdă cât și de statul român. Reprezentanții acestor minorități române vor fi aleși în mod transparent prin recunoaștere a capabilităților intelectuale organizatorice de către cetățenii români rezidenți sau aflați pe teritoriul acestor state, fiind suținuți să apere drepturile lingvisto-istorice ale românilor în unitățile administrative, parlamentele și legislativul statului respectiv. Federația UFP, în comuniune cu toate forțele civice și legislative ale statului român au obligația de a susține și coordona activ protecția minorităților și tuturor cetățenilor români din afara țării noastre pentru apărarea identității, suveranității statului român și recunoașterii apartenenței la valorile istorico-lingvistice-culturale ale umanității.     

    Marcarea unor evenimente de mare importanță a fibrei străbune-naționale, a marilor personalități istorice, cultural-științifice vor fi asigurate într-un tot unitar atât în țară cât și oriunde s-ar afla un cetățean român, afiliat sau nu la comunitățile românilor din străinătate.     

   În acest sens, nutrim nădejdea că înscrierea și susținerea acestor deziderate prezentate în MEMORANDUM, vor fi asumate ca necesități stringente pentru apărarea ROMÂNISMULUI și militării pentru PACE în lume, în bună înțelegere și respectare a valorilor fundamentale ale umanității.                La data lansării acestui Memorandum, ca impuls și necesitate în vederea apărării valorilor istorice și lingvistice, trebuie să ne sincronizăm pentru a demonstra unitatea prin manifestări comune: Iași, Chișinău, Cernăuți, București pentru realizarea importanței acestor zile remarcante în existența neamului: 5-24 ianuarie 1859 și 27 martie-1 decembrie 1918.

             Unirea face puterea!                                              FEDERAȚIA

                                                                             UNIUNEA FORȚELOR PATRIOTICE

 Screenshot_2023-01-21_2048423.png


Federația Uniunea Forțelor Patriotice    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Federația Uniunea Forțelor Patriotice să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...