Înființare "Creşă de vară" Tunari

Stimată Doamnă Director Coca Codreanu,

Subsemnații, părinții copiilor ce frecventează creșa de stat Tunari-Dimieni aflată sub conducerea dvs., vă înaintăm prezenta cerere pentru a solicita înființarea programului "Creşa de vară" în perioada iulie-august 2024.

Desfăşurarea "Creşei de vară" este deosebit de importantă întrucât copiii provin din familii în care părinții au locuri de muncă stabile şi este necesară prezența fizică şi/sau online a acestora la serviciu.

Vă rugăm să luaţi în considerare această solicitare și să ne informați despre măsurile pe care le veți lua in acest sens.

Cu stimă, părinții copiilor de la cresa Tunari - Dimieni

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Anca Toma să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...