Încetarea amenințării prin deposedare și / sau modificare a postului volanului mașinilor comunității deținătorilor de mașini cu volanul pe dreapta pe teritoriul României !

Cerem eliminarea unei legi de privare a bunului personal pe criterii discriminatorii, a legilor care sunt fără temei moral, care sunt împotriva Constituției, a moralului, a logicii, a legilor internaționale ale drepturilor omului și a deținerii bunului personal. 

https://avocatnet.ro/articol_59658/Ma%C8%99inile-cu-volan-pe-dreapta-nu-vor-mai-putea-circula-pe-drumurile-publice-au-decis-senatorii.html

https://www.4tuning.ro/alte-stiri-auto/scapam-in-sfarsit-de-masinile-cu-volan-pe-dreapta-senatorii-au-votat-miercuri-interzicerea-circulatiei-acestora-pe-drumurile-publice-din-romania-48355.html?utm_source=Newsletter__Newsletter_4Tuning.ro&utm_medium=yahoo.com&utm_campaign=newsletter_666886

 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/masinile-cu-volanul-pe-dreapta-ar-putea-fi-interzise-in-romania-legea-a-fost-adoptata-de-senat.html

 

https://stiripiatraneamt.ro/2021/11/proiect-de-lege-masinile-cu-volan-pe-dreapta-interzise-pe-soselele-din-romania/

 

https://www.automarket.ro/stiri/proiect-de-lege-masinile-cu-volan-pe-dreapta-interzise-in-romania-106323.html

 

https://ziare.com/masini-volan-dreapta/masinile-cu-volanul-pe-dreapta-ar-putea-fi-interzise-in-romania-1728567

 

https://www.antena3.ro/actualitate/masini-volan-dreapta-interzise-romania-proiect-adoptat-senatori-631370.html

 

https://www.kanald.ro/ce-masini-urmeaza-sa-fie-interzise-in-romania-lovitura-dura-pentru-cei-care-le-detin-deja-20205490

 

1 - Poate ca parlamentarii nu stiu ce presupune această schimbare a volanului si faptul ca aceste masini modificate reprezintă un risc foarte mare pentru siguranta circulației.Sunt foarte putine ateliere auto care se incumeta sa faca aceste operațiuni si sa ofere factură și garanție pentru ele.
Comisia europeana a recomandat statelor membre folosirea unor mijloace suplimentare (oglinzi, camere) pentru sporirea vizibilității in trafic dar parlamentarii noștri votează pe bandă rulantă proiecte de lege aberante. Aceasta lege va încălca dreptul de proprietate garantat de Constituție si reprezintă o limitare a efectelor
Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European.

 

2 - In urma cu ceva timp RAR facea urmatoarele declarații:
"Pentru clarificarea pozitiei nationale cu privire la acest subiect, trebuie precizat ca legislatia din Romania transpune si pune in aplicare legislatia UE in domeniu, legislatie care nu permite introducerea de interdictii de natura tehnica referitoare la autovehiculele echipate cu volan pe partea dreapta. Comisia Europeana considera ca introducerea interdictiei de inmatriculare a unor astfel de autovehicule constituie o bariera pentru libera circulatie a marfurilor, fiind o masura disproportionata in raport cu obiectivul public de asigurare a sigurantei rutiere si protectiei sanatatii si vietii cetatenilor UE. In acest sens, trebuie avut in vedere faptul ca exista deja doua hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cu privire la cauzele C-639/11 (Comisia Europeana impotriva Poloniei) si C-61/12 (Comisia Europeana impotriva Lituaniei), prin care Curtea de Justitie a constatat ca statele respective, care aveau restrictii nationale privind inmatricularea autovehiculelor cu volan pe partea dreapta, nu si-au indeplinit obligatiile ce le revin, prin nerespectarea prevederilor legislatiei UE aplicabile. S-a considerat ca introducerea interdictiei de inmatriculare a unor astfel de autovehicule este contrara regulilor UE privind libera circulatie a marfurilor (art. 34 din Tratatul de Functionare a UE) si reprezinta o incalcare a legislatiei UE de omologare (de exemplu Directiva cadru 2007/46/CE), fiind o masura disproportionata in raport cu obiectivul public de asigurare a sigurantei rutiere si protectiei sanatatii si vietii cetatenilor din UE", mai noteaza RAR.
In consecinta, institutia subliniaza ca, la momentul actual, introducerea unei restrictii privind omologarea si/sau eliberarea cartii de identitate pentru autovehiculele echipate cu volan pe partea dreapta nu poate fi avuta in vedere, deoarece aceasta ar duce la introducerea unei proceduri de "infringement" din partea Comisiei Europene pe un subiect pe care Curtea de Justitie a UE s-a pronuntat deja in defavoarea statelor membre care aveau astfel de restrictii.
Acum incearca sa introduca aceasta lege care nu presupune refuzul autorităților de a înregistra vehiculul care provine din UE dar interzice circulatia lui.Fac asta incercand sa ocoleasca legislatia europeana.
Iti face carte la RAR, poti obtine certificatul de inmatriculare dar nu ai dreptul de a circula

 

3- NU EXISTĂ niciun studiu adecvat, real, ne măsluit, in România sau in altă țară care să confirme ceva ce nu este adevărat, anume că volanul pe dreapta / sau pe stânga într-o țară în care volanului în sensul opus este preponderentă, ar afecta cursivitatea fluxului circulației auto sau ar ieși in evidență in numărul de accidente.

 

4 – Sistemul TREBUIE să se ocupe de problemele STRINGENTE ale țării, INFRASTRUCTURA, educarea, instruirea auto DE CALITATE, examinarea DE CALITATE ( asta pe planul auto/rutier) Eventual chiar RECOMAND instruirea PE DREAPTA a celor care dețin și / sau doresc, să-și achiziționeze o mașină cu postul volanului pe dreapta.

 

5 – NICIUN instructor auto bun, polițist, pilot audio nu confirmă o eventuală problematică a postului in planul opus atât timp cât calitatea șoferului este conformă.

 

6 – Discriminare directă și indirectă!

 

7 – NIMENI nu are dreptul să atenteze la bunul personal pentru care pe deasupra se plătesc și taxe și impozite, asigurări și supra asigurări, astfel orice atentat devine act abuziv și / sau criminal și va fi tratat ca atare dpdv legal, indiferent dacă o asemenea lege aberantă va trece sau nu.

 

ART. 44 Dreptul de proprietate privată (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. (2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe bază de reciprocitate, in conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală. (3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire. (4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită in proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. (5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii. (6) Despăgubirile prevăzute in alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergentă, prin justitie. (7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. (8) Averea dobandită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobandirii se prezumă. (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.

 

ART. 135 Proprietatea (1) Proprietatea este publică sau privată. (2) Proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege si apartine statului sau unitătilor administrativteritoriale. (3) Bogătiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice. (4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. In conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosintă gratuită institutiilor de utilitate publică. (5) Proprietatea privată este inviolabilă, in conditiile legii organice.

 

Vă recomandăm colectiv noi deținătorii mașinilor cu volanul pe dreapta să renunțați la orice astfel de amenințări tip vid legislativ abuziv, atentat asupra bunului personal prin despropietărire, vom ataca in instanță orice astfel de abatere, vom ataca la CCR, CEDO, și sistemul de judecată competent.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ciprian Ghita să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...