Împotriva abuzurilor furnizorilor de energie

Susține și tu proiectul de Lege  nr. 334/2014 privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație

- inițiator deputat Cosmin Necula -

 

Vă invit să semnați pentru susținerea proiectului meu legislativ prin intermediul căreia îmi propun eliminarea abuzurilor săvârșite asupra cetățenilor consumatori și normalizarea relațiilor dintre aceștia și furnizorii de energie - gaz și curent electric. 

Vocea noastră, a tuturor celor care trăim drama acestor facturi lună de lună, trebuie să aducă o stare de normalitate și decență între consumatori și furnizori. În momentul de față sunt nenumărate aspecte ce dezechilibrează în mod flagrant relațiile comerciale dintre populație și furnizorii de energie. În mod concret, consumatorii sunt nevoiți să suporte pretențiile stabilite în mod unilateral de către furnizorii de energie, iar posibilitățile de îndreptare și restabilire a echilibrului în acest parteneriat comercial sunt foarte greu de realizat.

 

Printre propunerile pe care le fac prin intermediul acestei inițiative legislative sunt următoarele:

Se interzice furnizorilor posibilitatea de a factura anticipat contravaloarea serviciilor preconizate, pe lîngă abonamentul lunar aferent serviciilor contractate.      

- Consumatorii nu mai pot fi obligați să achite eventualele recalculări a contravalorii serviciilor, atât timp cât există un contor funcțional autorizat metrologic.

- La facturare va fi utilizată doar unitatea de măsură în care măsoară contorul utilizatorului pentru care este emisă factura.

- Se interzice facturarea eventualelor taxe de rezervare, care nu se justifică atât timp cât există un contract între consumator și furnizor care atestă viitorul relațiilor dintre cele două părți.

- Utilizatorul nu va plăti pierderile de energie din rețeaua de furnizare sau orice alte pierderi care există până la intrarea rețelei în contor.

 

În continuare vă prezint textul intregral al proiectului legislativ:

 

LEGE privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populaţie  

Parlamentul României adoptă prezenta lege:      

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează modalitatea plată a serviciilor prestate de către furnizorii de energie electrică sau termică, către populaţie.     (2) Contravaloarea serviciilor oferite de către furnizorii de energie electrică sau termică către populaţie este achitată lunar pe baza valorilor exprimate de contorul, funcţional şi autorizat metrologic, care atestă cantitatea de energie consumată de către consumatorul casnic.    

Art. 2. – Contravalorea serviciilor preconizate de către furnizorul de energie electrică sau termică nu poate fi facturată anticipat, către utilizatorii casnici pe lângă abonamentul lunar aferent serviciilor contractate.    

Art. 3. – Este interzisă recalcularea contravalorii serviciilor furnizate către populaţie de furnizorul de energie, în contextul în care utilizatorul casnic deţine un contor funcţional autorizat metrologic, ce are drept scop contorizarea cantităţii de energie pe care acesta o consumă.    

Art. 4. – În factura emisă de către furnizorii de energie electrică sau termică, utilizatorului casnic, este utilizată în calcului consumului lunar, unitatea de măsură în care măsoara contorul utilizatorului casnic pentru care este emisă factura.    

Art. 5. – Utilizatorul casnic de energie electrică sau termică nu va plăti pierderile de energie electrică sau termică din reţeaua de furnizare sau orice alte pierderi care există până la intrarea reţelei în contor.    

Art. 6. – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau penală, după caz.    

Art. 7. - Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte:     a) facturarea anticipată de către furnizorul de energie electrică sau termică a serviciilor contractate de consumatorul casnic;     b) recalcularea contravalorii serviciilor furnizate către populaţie de către furnizorul de energie, în contextul în care utilizatorul casnic deţine un contor funcţional autorizat metrologic;     c) folosirea altor unităţi de măsură, la facturarea serviciilor oferite de furnizorii de energie electrică sau termică, de cât cele menţionate pe contorul instalat la utilizatorul casnic;    

Art. 8. – Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează cu amendă după cum urmează:    

a) de la 10.000 de lei la 100.000 de lei, faptele prevăzute la lit. a), b);     b) de la 100.000 de lei la 150.000 de lei, faptele prevăzute la lit. c);    

Art. 9. – Facturarea unor sume care reprezintă pierderi sau alte costuri suplimentare necontractate de consumatorul casnic, altele de cât sumele rezultate de consumul utilizatorului casnic, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 150.000 lei la 250.000 lei.    

Art. 10. - (1) Sancţiunile contravenţionale sau penale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.    (2) Amenda se poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de contravenţii.     (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu atribuţii de control, precum şi de către persoanele anume desemnate de către conducătorii autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniu.     (4) Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”