FĂRĂ BLOCURI ÎN CRISTIAN!

FĂRĂ BLOCURI ÎN CRISTIAN!

STOP PLANULUI DE URBANISM ZONAL DIN LUNCA GĂRII ȘI DOROBEI!

STOP HAOSULUI URBANISTIC ȘI DEZASTRULUI ARHITECTURAL!

Noi, semnatarii acestei petiții, cerem Primăriei și Consiliului Local Cristian – Brașov:

1. Să stopeze de urgență acordarea de autorizații de construcție pentru proiectele de locuințe colective/blocuri și pentru imobilele locuințe cu un regim de înălțime mai mare de P+1+M. Considerăm că acest tip de proiecte reprezintă un atac la bunul-simț arhitectural tradițional al localității noastre și că ele vor afecta iremediabil caracterul rural săsesc al Cristianului. De asemenea considerăm că este inadmisibil ca într-o zonă unde nu există utilități minime – apă, canalizare, drumuri asfaltate, parcări, iluminat public - să se contruiască blocuri cu multe etaje.

2. Să stopeze aprobarea Planului de Urbanism Zonal – Zona Lunca Gării și Zona Dorobei. Acest plan de urbanism prevede construirea unui cartier de locuințe unifamiliale, pensiuni și vile de vacanță lipsit de funcțiuni conexe locuirii: centru de cartier, zone de agrement/parcuri/locuri de joacă, terenuri de sport în aer liber, edificii culturale, construcții sportive, construcții de educație, etc. Acest lucru va crea în viitor disfuncționalități urbanistice ce vor afecta negativ viața locuitorilor acestei zone în primul rând, dar și a celorlalți cristoloveni.

3. Să stopeze dezvoltarea urbanistică haotică și dezastrul arhitectural prin reactualizarea Planului de Urbanism General al localității în regim de urgență!  

De ce este important?

Dezvoltarea, amenajarea spaţiului și păstrarea caracterului rural ale Cristianului se numără printre preocupările esențiale ale locuitorilor săi, având în vedere confluenţa dintre interesul de conservare a unui mediu economic, social-cultural şi ecologic identitar şi tendinţa independentă şi foarte dinamică de modernizare a cadrului fizic şi social. Semnificative în această privinţă sunt: expansiunea urbanului, dezvoltări ale industriilor şi ale serviciilor pe seama spaţiului rural.   Datorită amplificării funcţiilor sale şi a presiunii demografice, Brașovul este supus inevitabil extinderii. Acest proces ne poate afecta major deoarece el poate să genereze interferenţe, o serie de mutaţii funcţionale  şi chiar înglobări în perimetrul urban, iar acest lucru nu este de dorit.

Am constatat în ultima perioadă că localitate noastră trece printr-o serie de transformări formalizate în structura spaţio-funcţională care ignoră tradiţia veritabilă a locului şi încărcătura istorică a acestuia. Globalizarea şi transformările socio-economice prin care au trecut Cristianul, în special în primele decenii ale tranziţiei post-socialiste, au răsfrângeri vizibile în domeniul locuirii. Deduse din schimbări ale modului de viaţă, distorsiunile locuirii în mediul rural frizează absurdul unor amestecuri greu de clarificat în timp.   Apariţia treptată a unor construcţii de locuit cu fluxuri funcţionale confuze, „atacând” echilibrul volumetric şi stabilitatea tradiţională a „casei legate de pământ” reprezintă , de fapt, atacuri la un bun simţ tradiţional. În loc de conservare şi valorificare asistăm frecvent la o remodelare, o redesenare şi o modernizare forţată a mediului construit din localitatea noastră. Dacă nu stopăm acum aceste lucruri, vom asista neputincioși în următorii ani la transformarea ireversibilă a Cristianului într-un cartier urban, dormitor al Brașovului.

De asemenea considerăm că Primăria Cristian nu are în acest moment o viziune de dezvoltare urbanistică și nici nu a imaginat, proiectat și construit infrastructura necesară unui număr atât de ridicat de locuințe si de locuitori. Rețelele de apă potabilă sunt proiectate pentru un număr limitat de consumatori și deja nu mai fac față, nemaivorbind de scenariul negru în care se vor construi blocuri. Nu sunt prevazute parcări, nu sunt prevăzute spații verzi etc. În ultimii ani, Cristianul s-a dezvoltat ca un cartier de case, vile și mici pensiuni, unde cei mai mulți dintre localnici și turiști caută liniște, relaxare, verdeață și evadarea din aglomerația urbană. Cu toate acestea, zona a devenit o țintă preferată pentru dezvoltatorii imobiliari, care din dorința de a face bani cu orice preț, își propun să construiască blocuri pe terenuri foarte mici, fapt ce va afecta liniștea, intimitatea, însorirea și confortul cetățenilor.

Solicităm ferm Primăriei Cristian să actualizeze neîntârziat PUG-ul localității și să impună prin acesta revenirea la regimul de înălțime al construcțiilor de locuințe P+1+M. Solicităm de asemenea să se ia măsuri pentru respectarea cu strictețe a Legeii nr. 50 din 1991 privind Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcţii și a indicatorilor urbanistici prevăzuți prin PUG și PUZ-uri: POT, CUT, regim de înălțime, aliniamente stradale și retragerile față de limitele de proprietate.

NOTĂ: Semnează on-line pentru petiția noastră. Dacă ai făcut-o deja, dă mesajul mai departe. Petiția se semnează o singură dată, fie on-line, fie pe formularul printat.

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Mihai Grapă să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook