MAGISTRATII TREBUIE SA RASPUNDA PENTRU ERORILE JUDICIARE

Quoted post


Musafir

#5

2015-04-21 14:31

Magistrați sunt numai judecătorii.

Raspunsuri


Musafir

#1166 Re:

2015-07-23 17:44:32

#5: -  

 „Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care: a) 14 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Senat; aceştia fac parte din două secţii, una pentru judecători şi una pentru procurori; prima secţie este compusă din 9 judecători, iar cea de-a doua din 5 procurori”. Așadar,  în componența CSM intră judecători și procurori aleși în adunările generale numite „ale magistraților„. Rămâne de stabilit relația dintre cele trei noțiuni diferite ”judecători”, ”procurori”, ”magistrați”: Judecătorii și procurorii își desfășoara activitate în instituții separate – instanțe, respectiv parchete, iar colectivele lor se întrunesc în ceea ce se cheamă ”adunări generale„ – de aici rezultă că la instanțe avem „adunări generale ale judecătorilor” și la parchete sunt ”adunări generale ale procurorilor”. Cum Constituția face referire la „adunările generale ale magistraților” care aleg membrii CSM ce sunt ”judecători și procurori”, rezultă, în mod indirect, că prin sintagma ”adunările generale ale magistraților” se desemnează de fapt ”adunările generale ale judecătorilor, respectiv ale procurorilor”. Prin urmare judecătorii și procurii sunt magistrați.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook