Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#34868 Oltchim va plăti salarii compensatorii doar pentru cazuri medicale şi persoane fără alte venituri

2015-03-02 11:11

Oltchim va plăti salarii compensatorii doar pentru cazuri medicale şi persoane fără alte venituri 

Zilele trecute, conducerea SC Oltchim SA, la solicitarea de clarificare venită din partea unor salariaţi disponibilizaţi, a ţinut să aducă câteva precizări referitoare la plata salariilor compensatorii. Concret, potrivit unui comunicat de presă, planul de reorganizare al SC Oltchim SA prevede plata tuturor creanţelor curente (născute dupa data deschiderii procedurii – 30 ianuarie 2013), deci si a salariilor compensatorii. Sursele de plată a salariilor compensatorii datorate de SC Oltchim SA în urma disponibilizării colective din iunie 2013 sunt: surplus de numerar din activitatea curentă, cu avantajul că suma disponibilă lunar poate fi cuantificată şi asumată de către managementul SC Oltchim SA (dezavantajul acestei surse este că, pe termen scurt, nu este suficientă la nivelul întregului grup de salariaţi disponibilizaţi – de aceea, surplusul de numerar ce provine din activitatea curentă recomandăm a fi directionat către cazurile sociale şi medicale grave, către familiile fără nici un alt venit după ieşirea din stagiul de şomaj şi venit de completare); preţul obţinut din vânzarea SPV este sursa principală, din punct de vedere al procedurii de reorganizare, şi prezintă avantajul că se achită integral datoria SC Oltchim SA către disponibilizaţi, inclusiv sumele de la masa credală (dezavantajul acestei surse este orizontul lung de timp necesar îndeplinirii condiţiilor procedurale şi de expunere pe piaţă a noului SC Oltchim SA, de evaluare economico-tehnică din partea potenţialilor cumpărători – acest demers nu poate fi finalizat mai devreme de un an de la data confirmării planului de reorganizare, dar nici mai târziu de luna a 34-a planului de reorganizare); prin intermediul unei cesiuni sau subrogaţii, act normativ la care Guvernul lucrează. Este necesar acest demers tocmai pentru a diminua efectele sociale provocate de dezavantajele prezentate mai sus. Pe scurt, acest mecanism presupune plata creanţelor salariaţilor disponibilizaţi de la SC Oltchim SA de către o entitate bugetară, direct în contul salariaţilor disponibilizaţi, urmând ca respectiva entitate bugetară să preia drepturile şi obligaţiile aferente acestor creanţe. Evident, condiţia punerii în aplicare a acestei măsuri va fi că fiecare persoană disponibilizată să facă dovada că are o creanţă curentă, de natura salariilor compensatorii, împotriva unui debitor care deţine un plan de reorganizare confirmat de către judecătorul sindic, plan care să prevadă expres plata integrală a creanţelor curente. Din punct de vedere legal, în planul de reorganizare este obligatorie o comparaţie între scenariul falimentului şi scenariul reorganizării. Efectul unui vot negativ asupra planului de reorganizare este falimentul SC Oltchim SA. În caz de faliment, legea insolvenţei prevede refacerea tabelului definitiv al creanţelor prin consolidarea creanţelor născute în timpul procedurii. Aşadar, creanţa provenită din salarii compensatorii va fi înscrisă în tabelul definitiv consolidat al creanţelor pe poziţia creanţelor salariale. Costurile aferente operaţiunilor de mediu obligatoriu de efectuat la dezafectarea sau vinderea instalaţiilor nu sunt acoperite de sumele de bani previzionate a fi încasate. În consecinţă, nici una din categoriile de creanţe înscrise în tabelul definitiv consolidat la data deschiderii falimentului nu va încasa sume de bani din lichidarea judiciară a SC Oltchim SA. În concluzie, eforturile managementului SC Oltchim SA sunt canalizate spre funcţionarea eficientă a combinatului, în paralel cu demersurile de publicitate internaţională atât pentru obţinerea de finanţări cât şi pentru identificarea unui investitor de talie. Estimăm că plata tuturor datoriilor curente către disponibilizaţi şi salariaţi să fie efectuată în maxim 36 de luni de la data confirmării planului de reorganizare. Până atunci, din surplusul de numerar generat de activitatea curentă, vom plăti lunar, începând cu luna aprilie 2015, sume de bani care să permită rezolvarea unor cazuri sociale sau medicale urgente, ori să fie împărţite în mod egal către toţi disponibilizaţii. De asemenea, cu amendamentul că SC Oltchim SA va continua să funcţioneze sub un plan de reorganizare, Ministerul Economiei, împreună cu ministerele de resort, se află la acest moment în identificarea unei soluţii care să permită salariaţilor disponibilizaţi să poată încasa plăţile compensatorii restante.

(Petre Coman)

 

Raspunsuri

CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#34875 CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

2015-03-02 12:51:02

#34868: - Oltchim va plăti salarii compensatorii doar pentru cazuri medicale şi persoane fără alte venituri 

  N-AU NICI O LEGATURA CU LEGILE DISPONIBILIZATILOR 2013 SI INSOLVENTA OLTCHIM, CE SUSTINE AUTORUL DIN ZIAR SI DIN OLTCHIM, ACESTEA POT FI CONSIDERATE ALTE FORME DE PROTECTIE SOCIALA ACORDATE DE  STATUL ROMAN SI OLTCHIM PRIN METODA DE ACHTARE ALTA SI PE ALTCEVA CONFORMA CU REGLEMENTARILE SI PE DECIZILE LOR SPECIFICE LOR, CAT SI CCM DE A AJUTA ACESTE PERSOANE CONFORM LEGII PE ALTE CRITERII SI CU TOTUL ALTCEVA, DORINTA LOR SI REGLEMTARILOR LOR, NU SI ALE LEGILOR PE CARE LE AVEM NOI TOTI DISPONIBILIZATII OLTCHIM 2013 SI NORMELE IN VIGOARE INTERNATIONALE CARE NU ACCEPTA ALTE ABATERI.

SALARIATII DISPONIBILIZATI 2013. LEGILE NU LASA LOC DE SPECULA, PACALEALA, HAOS, DISCRIMINARE, ALTE PRIORITATI, ALTE INTERESE ASCUNSE, ALTE FORME DE DESTABILIZARE COLECTIVA, SAU ALTE ABATERI.

LEGEA SI LEGILE SPECIFICA FOARTE CLAR SE ACHITA VALOAREA TOATA SI LA TOTI ( CEI VI SI MORTI CARE NU MAI SUNT PRINTRE NOI)  CONFORM CU ACTELE SI  DREPTURILE  PE CARE LE DETIN SI TUTUROR REGLEMENTARILOR CARE TREBUIESC ACHITATI LA TOTI SI FARA ALTE ABATERI.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

Art. 96.

(2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia
cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil
pentru creanta sa.

Art. 101.

(2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

CREANTELE OLTCHIM

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:  

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

 La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii curente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850 Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699

Bugetul de stat 7,334

Bugetul local 1,542

TOTAL DATORII 50,340

Sursa: Informatii furnizate de catre socie

tatea debitoare

pag 81 din 315"

Plan_Reorganizare_Oltchim

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

Art. 96.

(2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia
cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil
pentru creanta sa.

Art. 101.

(2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

 

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII SI ANGAJATI)

 

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

 

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

 

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 TOATE.