Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #34868 Oltchim va plăti salarii compensatorii doar pentru cazuri medicale şi persoane fără alte venituri

2015-03-02 11:11

Oltchim va plăti salarii compensatorii doar pentru cazuri medicale şi persoane fără alte venituri 

Zilele trecute, conducerea SC Oltchim SA, la solicitarea de clarificare venită din partea unor salariaţi disponibilizaţi, a ţinut să aducă câteva precizări referitoare la plata salariilor compensatorii. Concret, potrivit unui comunicat de presă, planul de reorganizare al SC Oltchim SA prevede plata tuturor creanţelor curente (născute dupa data deschiderii procedurii – 30 ianuarie 2013), deci si a salariilor compensatorii. Sursele de plată a salariilor compensatorii datorate de SC Oltchim SA în urma disponibilizării colective din iunie 2013 sunt: surplus de numerar din activitatea curentă, cu avantajul că suma disponibilă lunar poate fi cuantificată şi asumată de către managementul SC Oltchim SA (dezavantajul acestei surse este că, pe termen scurt, nu este suficientă la nivelul întregului grup de salariaţi disponibilizaţi – de aceea, surplusul de numerar ce provine din activitatea curentă recomandăm a fi directionat către cazurile sociale şi medicale grave, către familiile fără nici un alt venit după ieşirea din stagiul de şomaj şi venit de completare); preţul obţinut din vânzarea SPV este sursa principală, din punct de vedere al procedurii de reorganizare, şi prezintă avantajul că se achită integral datoria SC Oltchim SA către disponibilizaţi, inclusiv sumele de la masa credală (dezavantajul acestei surse este orizontul lung de timp necesar îndeplinirii condiţiilor procedurale şi de expunere pe piaţă a noului SC Oltchim SA, de evaluare economico-tehnică din partea potenţialilor cumpărători – acest demers nu poate fi finalizat mai devreme de un an de la data confirmării planului de reorganizare, dar nici mai târziu de luna a 34-a planului de reorganizare); prin intermediul unei cesiuni sau subrogaţii, act normativ la care Guvernul lucrează. Este necesar acest demers tocmai pentru a diminua efectele sociale provocate de dezavantajele prezentate mai sus. Pe scurt, acest mecanism presupune plata creanţelor salariaţilor disponibilizaţi de la SC Oltchim SA de către o entitate bugetară, direct în contul salariaţilor disponibilizaţi, urmând ca respectiva entitate bugetară să preia drepturile şi obligaţiile aferente acestor creanţe. Evident, condiţia punerii în aplicare a acestei măsuri va fi că fiecare persoană disponibilizată să facă dovada că are o creanţă curentă, de natura salariilor compensatorii, împotriva unui debitor care deţine un plan de reorganizare confirmat de către judecătorul sindic, plan care să prevadă expres plata integrală a creanţelor curente. Din punct de vedere legal, în planul de reorganizare este obligatorie o comparaţie între scenariul falimentului şi scenariul reorganizării. Efectul unui vot negativ asupra planului de reorganizare este falimentul SC Oltchim SA. În caz de faliment, legea insolvenţei prevede refacerea tabelului definitiv al creanţelor prin consolidarea creanţelor născute în timpul procedurii. Aşadar, creanţa provenită din salarii compensatorii va fi înscrisă în tabelul definitiv consolidat al creanţelor pe poziţia creanţelor salariale. Costurile aferente operaţiunilor de mediu obligatoriu de efectuat la dezafectarea sau vinderea instalaţiilor nu sunt acoperite de sumele de bani previzionate a fi încasate. În consecinţă, nici una din categoriile de creanţe înscrise în tabelul definitiv consolidat la data deschiderii falimentului nu va încasa sume de bani din lichidarea judiciară a SC Oltchim SA. În concluzie, eforturile managementului SC Oltchim SA sunt canalizate spre funcţionarea eficientă a combinatului, în paralel cu demersurile de publicitate internaţională atât pentru obţinerea de finanţări cât şi pentru identificarea unui investitor de talie. Estimăm că plata tuturor datoriilor curente către disponibilizaţi şi salariaţi să fie efectuată în maxim 36 de luni de la data confirmării planului de reorganizare. Până atunci, din surplusul de numerar generat de activitatea curentă, vom plăti lunar, începând cu luna aprilie 2015, sume de bani care să permită rezolvarea unor cazuri sociale sau medicale urgente, ori să fie împărţite în mod egal către toţi disponibilizaţii. De asemenea, cu amendamentul că SC Oltchim SA va continua să funcţioneze sub un plan de reorganizare, Ministerul Economiei, împreună cu ministerele de resort, se află la acest moment în identificarea unei soluţii care să permită salariaţilor disponibilizaţi să poată încasa plăţile compensatorii restante.

(Petre Coman)