Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

DNA S.O.S OLTCHIM

#34534 OLTCHIM

2015-02-24 10:41

#30782 SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#30783 Cu insolvenţa nu-i de glumit!

JOS CENZURA !!! Noi avem  regulile lor U.E. , ONU , Romania, U.S.A. & NATO,

Convenţia europeană a drepturilor omului 

 

Raspunsuri

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA
Musafir

#34834 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

2015-02-28 21:12:21

#34534: DNA S.O.S OLTCHIM - OLTCHIM 

 

#30782 SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#30783 Cu insolvenţa nu-i de glumit!

JOS CENZURA !!! Noi avem  regulile lor U.E. , ONU , Romania, U.S.A. & NATO,

Convenţia europeană a drepturilor omului 

 

CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#34877 DNA S.O.S OLTCHIM

2015-03-02 13:02:15

#34534: DNA S.O.S OLTCHIM - OLTCHIM 

 CREANTELE SALARII DISPONIBILIZATII 2013.  NU TREBUIE SA SEMNEZE NIMIC DISPONIBILIZATII 2013, TREBUIE SA SE APROBE  DE DREPT  SA LI SE ACHITE SUMELE CREANTE VALOAREA TOTALA PE CARE O DETIN PE ACTE SI FARA DISCRIMINARE ORI ALTE CRITERII SAU ALTE ABATERI, LI SE ACHITA TOT, ABSOLUT TOT PENTRU TOTI, INAFARA DE CE A FOST GENERAT PANA-N ULTIMA ZI DIN AN 2012 ( care are alt litigiu de munca trecute la masa credala si nu generate in insolventa, iar  acestea cuprind si  C.A.R. OLTCHIM de pe timpul conducerii impuse CET Govora la Oltchim SA si alte drepturi salarii pe cand inca figuram ca si angajati in combinat...) SI  CARE VOR FI ACHITATI LA O DATA ULTERIOARA PE PARCURSUL INSOLVENTEI/FALIMENT, IAR CE ESTE DIN 2013 SE ACHITA VALOAREA TOTALA PENTRU TOTI, CONFORM LEGILOR.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

*Art. 3.

10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia.
Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, în vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa
prevada, împreuna sau separat:
a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;
b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;
c) restrângerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;
21.
c) valoarea actualizata cu dobânda de referinta a Bancii Nationale a României, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decât valoarea la care a fost înscrisa în tabelul definitiv de creante;
22. prin program de plata a creantelor se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:
*a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

*Art. 96.

(2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia
cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil
pentru creanta sa.

*Art. 101.

*(2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

*b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

CCM (Contractului Colectiv de Munca) la nivel de S.C. OLTCHIM S.A

Art. 149:
Partile contractante vor chema in fata instantei judecatoresti partea care se face vinovata de activitatea impotriva intereselor salariatilor si ale societatii prezente in prezentul Contract Colectiv de Munca

Art. 158

Al3. Conflictele ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii decurgand din legi sau alte acte normative, precum si din Contractul Colectiv de Munca sau Contractul Individual de Munca sunt conflicte de drepturi.

"5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014


La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii curente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850 Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

*Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354 

*Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699 

Bugetul de stat 7,334

Bugetul local 1,542

TOTAL DATORII 50,340

Sursa: Informatii furnizate de catre socie

tatea debitoare

pag 81 din 315" aici : Plan_Reorganizare_Oltchim

 

"1. Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

*2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

3.Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

4.Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

5.Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”, se arată în planul Rominsolv – BDO.

*VALOAREA TOTALA  A CREANTEI PENTRU TOTI ACHITARE, FARA ALTA DISCRIMINARE PE ALTE PRINCIPII SAU ABATERI, PRIMESTE FIECARE DISPONIBILIZAT SUMA INTREAGA SI CONFORMA CU ACTELE PE CARE A FOST DISPONIBILIZAT COLECTIV  IN 2013, SUMA INTEGRALA/PERSOANA FIECARE IN PARTE, TOT.

#30782 SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#30783 Cu insolvenţa nu-i de glumit!

JOS CENZURA !!! Noi avem  regulile lor U.E. , ONU , Romania, U.S.A. & NATO,

Convenţia europeană a drepturilor omului