Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

BREAKING NEWS:

#33470 Război cu plângeri la DNA la CET Govora

2015-02-08 19:54

Patru foşti membri ai CA i-au reclamat procurorilor anticorupţie pe agreaţii CJ Vâlcea din conducerea societăţii, consideraţi responsabili pentru situaţia acesteia

Revocaţi din calităţile de membri ai Consiliului de Administraţie (CA) ai CET Govora SA, Iustin Predescu, Daniela Oteşanu, Eugen Mihalache şi Marius – Eugen Andronie au pornit un adevărat război cu reprezentanţii acţionarului unic (Consiliul Judeţean Vâlcea) în AGA societăţii şi cu conducerea societăţii.
Pe ordinea de zi a şedinţei CJ Vâlcea de vineri, 30 ianuarie, a fost inclus şi un punct prin care s-a luat notă de sesizările şi plângerile administrative şi penale formulate de cei patru. Documentul extrem de voluminos (230 de pagini) a fost postat şi pe site-ul CJ Vâlcea şi cuprinde grave acuze privind managementul defectuos care a condus, potrivit semnatarilor, la apropierea CET Govora SA de spectrul falimentului, în special în ultimii doi ani.
Până acum, cei patru au solicitat, fără sorţi de izbândă, revocarea şi/sau anularea/suspendarea Hotărârii CJ nr. 117/28.11.2014, privind mandatarea consilierului judeţean Petre Grigore, în calitate de reprezentant al acţionarului unic, pentru revocarea unor membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii.
Tot fără succes, Predescu, Oteşanu, Mihalache şi Andronie au sesizat şi prefectul judeţului Vâlcea pentru contestarea aceluiaşi act legislativ judeţean. În prezent, cei patru au depus plângeri penale la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul teritorial Piteşti.
În şedinţa CJ de vineri, 30 ianuarie, consilierul judeţean PSD Ioana Liţă (director de resurse umane în cadrul CET Govora) a informat că, în urmă nu cu mult timp, a depus la registratura instituţiei o solicitare de sesizare a DNA privind scurgeri de informaţii cu caracter secret de la CET Govora. Cu acelaşi prilej, a solicitat conducerii CJ să formuleze plângere penală împotriva celor patru foşti membri în CA pentru folosirea de date cu caracter secret în contestarea revocării!
Din cauza spaţiului editorial limitat, selectăm în ediţia curentă din voluminosul material pe care l-au întocmit cei patru contestatari, urmând a reveni cu reacţii şi declaraţii ale tuturor părţilor implicate în conflict. Intertitlurile aparţin redacţiei.

CA al CET Govora a adoptat decizii pentru stoparea declinului economic

“Consiliul de Administraţie al S.C. CET GOVORA S.A., ai cărui membri am fost, în baza Contractului De Mandat pentru funcţia de membru în CA, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 17/21.08.2013, a emis, în perioada cât a fost funcţional (cât timp a fost lăsat...), mai multe Decizii, printre care:
• Decizia nr. 48 cu privire la notificarea nr. 17801/27.06.2014 şi adresa nr. 19675/16.07.2014
• Decizia nr. 39/28.05.2014 cu privire la Derularea Planului de Achiziţii pentru anul 2014
• Decizia nr. 35/16.09.2013 cu privire la programul de măsuri elaborat pentru asanarea şi resorbirea pierderilor înregistrate în anul 2012
• Decizia nr. 20/09.04.2014 cu privire la furnizarea energiei electrice şi termice Societăţii OLTCHIM
• Decizia nr. 27/16.04.2014 cu privire la furnizarea agentului termic şi a energiei electrice Societăţii OLTCHIM
• Decizia nr. 57/18.08.2014 cu privire la furnizarea aburului tehnologic şi a energiei electrice societăţii S.C. OLTCHIM S.A.
• Decizia nr. 58/02.09.2014 cu privire la furnizarea aburului tehnologic şi a energiei electrice societăţii S.C. OLTCHIM S.A.
• Cu Adresa înregistrată sub nr. 15129/13.10.2014, Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale S.C. CET GOVORA S.A. a înştiinţat proprietarul Consiliul Judeţean Vâlcea despre situaţia economico-financiară gravă a entităţii S.C. CET GOVORA S.A.
CET GOVORA S.A. înregistrează pierderi de trei ani consecutivi – 2012, 2013 şi 2014 – şi legislaţia aplicabilă interzice sau limitează drastic efectuarea de cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate şi în general cheltuieli administrativ-gospodăreşti, cheltuieli care nu au o legătură directă şi indisolubilă cu producţia de energie electrică şi termică (Legea Bugetului de stat şi toate reglementările legale pentru societăţile comerciale aparţinând entităţilor administrativ-teritoriale. CET GOVORA aparţine Consiliului Judeţean Vâlcea, care este acţionar unic).
Prin Decizia nr. 39/28.05.2014 s-a stabilit că se vor efectua achiziţii de bunuri şi servicii – altele decât cele necesare producţiei – numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi numai atunci când CET Govora va avea profit şi un flux de numerar (cash-flow) echilibrat!

CET trebuie să restituie bonusurile primite de la ANRE pe trei ani

În conformitate cu CONTRACTUL DE MANDAT încheiat de Consiliul de Administraţie cu Directorul General – art. 5 OBLIGAŢIILE DIRECTORULUI prevede printre altele: p) «îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie».
Neaplicarea de către Directorul General Bălan Mihai a tuturor Deciziilor Consiliului de Administraţie, Decizii care vizează eficientizarea cheltuirii banilor publici, încasarea şi recuperarea tuturor creanţelor de la debitorii societăţii, limitarea pierderilor şi «aducerea» societăţii pe profit, achitarea datoriilor uriaşe ale CET GOVORA, datorii acumulate faţă de proprietar, Consiliul Judeţean Vâlcea, furnizori, pentru contravaloarea cărbunelui şi transportul şi depozitarea acestuia, gaze, bănci, etc. şi a legislaţiei în vigoare pentru gestionarea societăţilor cu capital majoritar de stat (sau aparţinând Consiliul Judeţean Vâlcea), generează pierderi suplimentare (pe lângă cele din producţie), pune în pericol foarte mare S.C. CET GOVORA S.A., care are o situaţie economico-financiară foarte gravă, de colaps financiar total iminent, cu parametri de societate în insolvenţă.
Toate Deciziile CA sunt semnate şi de Directorul General Bălan Mihai şi sunt semnate şi de el ca membru al CA.
Majorarea fără precedent a creanţelor neîncasate ale CET Govora (de la OLTCHIM) şi implicit a pierderilor de bilanţ înregistrate s-a produs începând cu anii 2007-2008 şi s-a accelerat după aceea, în anii 2009-2010-2011 şi următorii, în perioada când Director General interimar la OLTCHIM funcţiona Bălan Mihai, care era în acelaşi timp şi membru şi preşedinte al Consiliului de Administraţie de la CET Govora.
În această perioadă, CET Govora a furnizat energie electrică şi termică la OLTCHIM, fără să încaseze contravaloarea acesteia (nu s-a încasat mai nimic). (...) Bonusul legal pe care îl încasa CET Govora de la ANRE pentru stimularea funcţionării ca centrală termo-electrică în cogenerare a fost pierdut şi din cauza neîncasării creanţelor de la OLTCHIM.
CET Govora trebuie să restituie sumele primite pentru ultimii trei ani (2011-2013) şi nemaiprimind nimic pentru anul 2014 şi anii următori.


http://saptamana.net/

 continuare...

Raspunsuri

BREAKING NEWS:

#33471 Re: Război cu plângeri la DNA la CET Govora

2015-02-08 19:56:03

#33470: BREAKING NEWS: - Război cu plângeri la DNA la CET Govora 

 Acuzaţiile aduse membrilor revocaţi

(...) Consiliul de Administraţie şi-a desfăşurat activitatea sub presiunea decidenţilor de la Consiliul Judeţean Vâlcea (Preşedinte şi alţii...), deciziile din (şi pentru) raţiuni economice au fost luate foarte greu, a trebuit să fie înlăturate multe piedici.
În data de 14 octombrie a.c., Consiliul de Administraţie a fost chemat la sediul OLTCHIM pentru «judecată», în faţa dlui. Ministru al Economiei, dl. Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea – Administrator judiciar şi special al OLTCHIM, Conducerea executivă a OLTCHIM, Sindicate OLTCHIM şi întreaga conducere a CET Govora (împreună cu Sindicatele).
Am fost ameninţaţi direct că vom fi judecaţi pentru subminarea economiei naţionale.
După această întâlnire, s-a stabilit că trebuie semnat un protocol, iniţiat de CET Govora. Fără să ne întrunim într-o şedinţă a Consiliului de Administraţie, pentru a discuta, analiza şi aproba clauzele Protocolului, cum era legal, membrii CA au fost chemaţi pe rând în biroul Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a fi determinaţi să semneze.
A ajuns pentru semnare nu protocolul iniţial de CET, care avea clauze ce susţineau interesele CET, ci o altă variantă, nediscutată şi cu alte clauze şi termene (fără nici o legătură cu prima variantă a Protocolului).
În final, Protocolul a fost semnat de numai 3 membri CA (inclusiv Directorul General) din totalul de 7 membri.
Noi, cei patru (şi numai noi !!) revocaţi, suntem acuzaţi de:
• «încălcarea criteriilor de performanţă impuse prin Contractele de mandat ale administratorilor»
• «adoptarea unor decizii dramatice pentru societate (Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea nr. 58/18.08.2014» - eroare, decizia este din data de 02.09.2014, şi nu din data de 18.08.2014, o dovadă de minciună şi dezinformare!!!
• «ingerinţă nepermisă în Conducerea executivă şi operaţională a societăţii (Decizia Consiliului de Administraţie al CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea nr. 57/18.08.2014)»
• «neimplicarea activă în viaţa societăţii, precum şi neînţelegerea complexităţii activităţii S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute de art. 144 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora membrii Consiliului de Administraţie sunt obligaţi să îşi exercite mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator».
(...) Toate şedinţele CA au fost înregistrate cu un reportofon, şi toate discuţiile au fost transcrise într-un Registru cu Şedinţe CA. Reponsabil de înregistrări şi transcrieri a fost şi este juristul Constantin Doru – responsabil cu Secretariatul Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor.

De potopul de injurii din partea conducerii CJ eram scăpaţi de ceilalţi colegi din CA şi de liderii de sindicat

Consilierii Oteşanu Daniela şi Predescu Iustin au funcţionat în Consiliul de Administraţie al CET GOVORA astfel: Ianuarie 2009 – 20.08.2013; 21.08.2013 – 30.11.2014, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.
Consilierii Andronie Marius-Eugen şi Mihalache Eugen-Costin au funcţionat în Consiliul de Administraţie în perioada 21.08.2013 – 30.11.2014, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.
În perioada 2011-2014 Conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a participat de «nenumărate» ori (peste 15) la şedinţele Consiliului de Administraţie, ocazii cu care s-au făcut şi intervenţii abuzive, presiuni nelegale, bruftuluieli, etc., pentru:
Acordarea de majorări salariale, prime, bonusuri şi orice alte avantaje financiare mai mult sau mai puţin legale – şi aceasta când CET GOVORA înregistra pierderi (2012, 2013, 2014), când avea flux de numerar (cash-flow) cu dezechilibre majore de 8-10 milioane lei/lună. Furnizarea de energie electrică către OLTCHIM fără bani şi apoi de energie termică (abur tehnologic), cu ameninţări că, dacă îndrăznim să solicităm expres de la OLTCHIM banii sau să luăm alte decizii de limitare a furnizării, vom fi reclamaţi la DNA.
De potopul de injurii, admonestări, bruftuluieli, jigniri – adresat în special consilierilor –Iustin Predescu şi Daniela Oteşanu – de către Conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea – Preşedinte Cîlea Ion –, eram scăpaţi de multe ori de ceilalţi colegi din CA – Decuseară Jean, etc. – şi de către liderii de sindicat prezenţi la şedinţele CA.
Conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea (Ion Cîlea – n.r.) a intervenit brutal, nelegal şi abuziv de nenumărate ori în activitatea Consiliului de Administraţie.

CET GOVORA este în pericol de faliment?

Decizia nr. 58/02.09.2014 a fost adoptată la intervenţia brutală a lui şi cu promisiuni ferme neonorate niciodată.
Indicatorii de performanţă, este posibil să nu fie realizaţi şi din cauza neaplicării Deciziilor CA, printre care Decizia nr. 39/28.05.2014 privind eficientizarea cheltuirii fondurilor publice şi a limitării şi eliminării cheltuielilor de publicitate, reclamă, protocol – şi orice alte cheltuieli indirecte, colaterale, conexe, care nu au legătură directă şi necondiţionată cu activitatea de producţie de energie electrică şi termică (= obiectul de activitate principal).
Se dă o luptă extraordinară pentru anularea Deciziilor nr. 57 şi 58, care probabil vor fi anulate, dar CONTRACTUL de furnizare abur către OLTCHIM rămâne şi trebuie aplicat de către conducerea executivă a CET GOVORA S.A.
Pericolul insolvenţei şi al falimentului este foarte mare, în condiţiile în care, prin acţiuni nelegale, abuzive, nesăbuite se decapitează Consiliul de Administraţie într-o situaţie critică a CET GOVORA, de colaps financiar total.
Atenţie mare – este pericol de faliment al S.C. CET GOVORA S.A. (cca. 3-4 luni)”, se mai arată în documentul semnat de cei patru contestatari în data de 19 decembrie 2014.
Va urma.