Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

#33100 Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta

2015-02-03 23:34

http://rlb.ro/planul-de-reorganizare-

Planul de reorganizare

1Masurile de restructurare si continuare a activitatii debitorului

Conform dispozitiilor art. 94 din Legea 85/2006 planul de reorganizare este propus de urmatoarele persoane:

a) debitorul, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii, potrivit art. 28, a intentiei de reorganizare, daca procedura a fost declansata de acesta, si potrivit art. 33 alin. (6), in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori;

b) administratorul judiciar, de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante, cu conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prevazut la art. 59 alin. (2);

c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la votarea raportului prevazut la art. 59 alin. (2), detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante, in termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante.

Perioada de executare a unui plan de Reorganizare este maxim 3 ani de la confirmarea acestuia, potrivit cu prevederile art. 95 alin. 3 din Legea 85/2006, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de aplicare în condiţiile legii.

Masuri interne pentru realizarea unui Plan de reorganizare

Modalitatea de extragere a unei valori cât mai mari din companie, este de a menţine activitatea companiei în stare de funcţionare, cu o bază de clienţi stabilă, contracte în derulare cu reţele mari de distribuţie, o structură de personal eficientă şi un grad înalt de cunoaştere a particularităţii afacerii.

Drept urmare, în temeiul art. 95 alin. 6 lit. E din Legea 85/2006, Planul de Reorganizare prevede ca măsură de reorganizare: lichidarea unor bunuri şi pe această cale satisfacerea creanţei garantate, şi finanţarea de către acţionari a valorilor necesare pentru achitarea într-o măsură cât mai mare a creanţelor celorlalte categorii de creditori şi a cheltuielilor de procedură.

De asemenea, în temeiul art. 116-118 lit. C, E şi F din Legea nr. 85/2006, cu aprobarea creditorilor, în perioada de derulare a planului, Debitoarea va putea înstrăina sau transfera, bunuri din averea Debitoarei către persoane care există sau vor fi constituite după data confirmării Planului de Reorganizare, cu acordul creditoarei majoritare.

Masuri manageriale şi de resurse umane

Conducerea executivă va fi asigurata de Administratorul special, care va raporta direct către administratorul judiciar şi va avea ca principale responsabilităţi îndeplinirea planului de reorganizare.

Măsuri financiar contabile

În vederea asigurării desfăşurării în condiţii normale a activităţii debitoarei se impun măsuri organizatorice de natură financiar contabilă:

  • Stabilirea clară a funcţiunilor personalului din departamentul Financiar – Contabil, astfel încât să se asigure delimitarea atribuţiilor;

  • Îmbunătăţirea circuitului documentelor primare în vederea asigurării înregistrării documentelor primare în contabilitatea Societăţii;

  • Asigurarea unui control şi a monitorizării operaţiunilor financiar-contabile asigurând astfel evitarea unor erori de natura contabilă;

  • Urmărirea permanentă a indicatorilor financiari şi operaţionali ai activităţii Societăţii, în vederea luării celor mai bune decizii manageriale;

  • Urmărirea permanentă a recuperării creanţelor Societăţii şi constituirea de provizioane pentru creanţele litigioase, precum cele care au un grad incert de încasare.

De asemenea Debitoarea va raporta contabil şi extra-contabil activitatea sa operaţională.

2. Perspectivele de redresare in raport cu specificul activitatii debitoarei, cu mijloacele financiare si cu cererea pietei

Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor.

3. Programul de plata a creantelor

Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor.

Potrivit art. 3 pct. 22 din Legea 85/2006 prin Program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde: i) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora si ii) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Planul de reorganizare va mentiona:

a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate, in sensul legii, altfel spus mentionarea acelor creante care sunt acoperite in totalitate, asa cum au fost inscrise in tabelul definitiv.

b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate.

Categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: i) o reducere a cuantumului creantei; ii) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in defavoarea creditorului; iii) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelul definitiv de creante.

3. Resursele financiare pentru realizarea planului de reorganizare si provenienta acestora

Sursele de finanţare ale Planului de Reorganizare pot fi reprezentate de veniturile obţinute din lichidarea unor bunuri, de finantarea sau refinantrarea din partrea institutilor bancare şi/sau de aportul adus în cadrul societăţii de către asociaţii firmei.

 

 

Raspunsuri

CREANTELE OLTCHIM.

#34250 Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta

2015-02-20 09:25:17

#33100: Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA - Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

 

http://rlb.ro/planul-de-reorganizare-

Planul de reorganizare

1Masurile de restructurare si continuare a activitatii debitorului

Conform dispozitiilor art. 94 din Legea 85/2006 planul de reorganizare este propus de urmatoarele persoane:

a) debitorul, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii, potrivit art. 28, a intentiei de reorganizare, daca procedura a fost declansata de acesta, si potrivit art. 33 alin. (6), in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori;

b) administratorul judiciar, de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante, cu conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prevazut la art. 59 alin. (2);

c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la votarea raportului prevazut la art. 59 alin. (2), detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante, in termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante.

Perioada de executare a unui plan de Reorganizare este maxim 3 ani de la confirmarea acestuia, potrivit cu prevederile art. 95 alin. 3 din Legea 85/2006, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de aplicare în condiţiile legii.

Masuri interne pentru realizarea unui Plan de reorganizare

Modalitatea de extragere a unei valori cât mai mari din companie, este de a menţine activitatea companiei în stare de funcţionare, cu o bază de clienţi stabilă, contracte în derulare cu reţele mari de distribuţie, o structură de personal eficientă şi un grad înalt de cunoaştere a particularităţii afacerii.

Drept urmare, în temeiul art. 95 alin. 6 lit. E din Legea 85/2006, Planul de Reorganizare prevede ca măsură de reorganizare: lichidarea unor bunuri şi pe această cale satisfacerea creanţei garantate, şi finanţarea de către acţionari a valorilor necesare pentru achitarea într-o măsură cât mai mare a creanţelor celorlalte categorii de creditori şi a cheltuielilor de procedură.

De asemenea, în temeiul art. 116-118 lit. C, E şi F din Legea nr. 85/2006, cu aprobarea creditorilor, în perioada de derulare a planului, Debitoarea va putea înstrăina sau transfera, bunuri din averea Debitoarei către persoane care există sau vor fi constituite după data confirmării Planului de Reorganizare, cu acordul creditoarei majoritare.

Masuri manageriale şi de resurse umane

Conducerea executivă va fi asigurata de Administratorul special, care va raporta direct către administratorul judiciar şi va avea ca principale responsabilităţi îndeplinirea planului de reorganizare.

Măsuri financiar contabile

În vederea asigurării desfăşurării în condiţii normale a activităţii debitoarei se impun măsuri organizatorice de natură financiar contabilă:

  • Stabilirea clară a funcţiunilor personalului din departamentul Financiar – Contabil, astfel încât să se asigure delimitarea atribuţiilor;

  • Îmbunătăţirea circuitului documentelor primare în vederea asigurării înregistrării documentelor primare în contabilitatea Societăţii;

  • Asigurarea unui control şi a monitorizării operaţiunilor financiar-contabile asigurând astfel evitarea unor erori de natura contabilă;

  • Urmărirea permanentă a indicatorilor financiari şi operaţionali ai activităţii Societăţii, în vederea luării celor mai bune decizii manageriale;

  • Urmărirea permanentă a recuperării creanţelor Societăţii şi constituirea de provizioane pentru creanţele litigioase, precum cele care au un grad incert de încasare.

De asemenea Debitoarea va raporta contabil şi extra-contabil activitatea sa operaţională.

2. Perspectivele de redresare in raport cu specificul activitatii debitoarei, cu mijloacele financiare si cu cererea pietei

Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor.

3. Programul de plata a creantelor

Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor.

Potrivit art. 3 pct. 22 din Legea 85/2006 prin Program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde: i) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora si ii) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Planul de reorganizare va mentiona:

a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate, in sensul legii, altfel spus mentionarea acelor creante care sunt acoperite in totalitate, asa cum au fost inscrise in tabelul definitiv.

b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate.

Categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: i) o reducere a cuantumului creantei; ii) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in defavoarea creditorului; iii) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelul definitiv de creante.

3. Resursele financiare pentru realizarea planului de reorganizare si provenienta acestora

Sursele de finanţare ale Planului de Reorganizare pot fi reprezentate de veniturile obţinute din lichidarea unor bunuri, de finantarea sau refinantrarea din partrea institutilor bancare şi/sau de aportul adus în cadrul societăţii de către asociaţii firmei.