Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

CREANTELE OLTCHIM.

#34250 Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta

2015-02-20 09:25

#33100: Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA - Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

 

http://rlb.ro/planul-de-reorganizare-

Planul de reorganizare

1Masurile de restructurare si continuare a activitatii debitorului

Conform dispozitiilor art. 94 din Legea 85/2006 planul de reorganizare este propus de urmatoarele persoane:

a) debitorul, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii, potrivit art. 28, a intentiei de reorganizare, daca procedura a fost declansata de acesta, si potrivit art. 33 alin. (6), in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori;

b) administratorul judiciar, de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante, cu conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prevazut la art. 59 alin. (2);

c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la votarea raportului prevazut la art. 59 alin. (2), detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante, in termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante.

Perioada de executare a unui plan de Reorganizare este maxim 3 ani de la confirmarea acestuia, potrivit cu prevederile art. 95 alin. 3 din Legea 85/2006, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de aplicare în condiţiile legii.

Masuri interne pentru realizarea unui Plan de reorganizare

Modalitatea de extragere a unei valori cât mai mari din companie, este de a menţine activitatea companiei în stare de funcţionare, cu o bază de clienţi stabilă, contracte în derulare cu reţele mari de distribuţie, o structură de personal eficientă şi un grad înalt de cunoaştere a particularităţii afacerii.

Drept urmare, în temeiul art. 95 alin. 6 lit. E din Legea 85/2006, Planul de Reorganizare prevede ca măsură de reorganizare: lichidarea unor bunuri şi pe această cale satisfacerea creanţei garantate, şi finanţarea de către acţionari a valorilor necesare pentru achitarea într-o măsură cât mai mare a creanţelor celorlalte categorii de creditori şi a cheltuielilor de procedură.

De asemenea, în temeiul art. 116-118 lit. C, E şi F din Legea nr. 85/2006, cu aprobarea creditorilor, în perioada de derulare a planului, Debitoarea va putea înstrăina sau transfera, bunuri din averea Debitoarei către persoane care există sau vor fi constituite după data confirmării Planului de Reorganizare, cu acordul creditoarei majoritare.

Masuri manageriale şi de resurse umane

Conducerea executivă va fi asigurata de Administratorul special, care va raporta direct către administratorul judiciar şi va avea ca principale responsabilităţi îndeplinirea planului de reorganizare.

Măsuri financiar contabile

În vederea asigurării desfăşurării în condiţii normale a activităţii debitoarei se impun măsuri organizatorice de natură financiar contabilă:

  • Stabilirea clară a funcţiunilor personalului din departamentul Financiar – Contabil, astfel încât să se asigure delimitarea atribuţiilor;

  • Îmbunătăţirea circuitului documentelor primare în vederea asigurării înregistrării documentelor primare în contabilitatea Societăţii;

  • Asigurarea unui control şi a monitorizării operaţiunilor financiar-contabile asigurând astfel evitarea unor erori de natura contabilă;

  • Urmărirea permanentă a indicatorilor financiari şi operaţionali ai activităţii Societăţii, în vederea luării celor mai bune decizii manageriale;

  • Urmărirea permanentă a recuperării creanţelor Societăţii şi constituirea de provizioane pentru creanţele litigioase, precum cele care au un grad incert de încasare.

De asemenea Debitoarea va raporta contabil şi extra-contabil activitatea sa operaţională.

2. Perspectivele de redresare in raport cu specificul activitatii debitoarei, cu mijloacele financiare si cu cererea pietei

Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor.

3. Programul de plata a creantelor

Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor.

Potrivit art. 3 pct. 22 din Legea 85/2006 prin Program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde: i) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora si ii) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Planul de reorganizare va mentiona:

a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate, in sensul legii, altfel spus mentionarea acelor creante care sunt acoperite in totalitate, asa cum au fost inscrise in tabelul definitiv.

b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate.

Categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: i) o reducere a cuantumului creantei; ii) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in defavoarea creditorului; iii) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelul definitiv de creante.

3. Resursele financiare pentru realizarea planului de reorganizare si provenienta acestora

Sursele de finanţare ale Planului de Reorganizare pot fi reprezentate de veniturile obţinute din lichidarea unor bunuri, de finantarea sau refinantrarea din partrea institutilor bancare şi/sau de aportul adus în cadrul societăţii de către asociaţii firmei.

 

 

Raspunsuri

CREANTELE OLTCHIM.

#34255 Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta

2015-02-20 09:41:23

#34250: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

 

link Plan Reorganizare Oltchim, directional se incarca si descarca in pagina => Plan_Reorganizare_Oltchim.pdf (11 MB)

Planul prevede ca modalitate de reorganizare a societatii restructurarea operationala, restructurarea corporativa si conversia partiala/totala a creantelor creditorilor bugetari in parti sociale, precum si vanzarea activitatii societatii.


Modalitatile de acoperire a pasivului, sursele de finantare precum si programul de plata a creantelor sunt prezentate in capitolul Modalitati de acoperire a pasivului si surse de finantare.


Termenul de executare a Planului de reorganizare este de 36 luni de la data confirmarii acestuia, cu posibilitatea de prelungire in conditiile Legii. Planul de reorganizare prevede criterii clare cu privire la implementarea cu succes a acestuia si iesirea din insolventa a debitorului inainte de termenul maxim prevazut de plan.
Categoriile de creditori ce vor vota Planul de reorganizare, raportat la prevederile art. 100 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, sunt urmatoarele:


1. Categoria creantelor garantate;
2. Categoria creantelor salariale;
3. Categoria creantelor bugetare;
4. Categoria creantelor chirografare conform art. 96;
5. Categoria creantelor chirografare.

Page 3 of 315

4.3 Masurile de reorganizare judiciara
Masurile propuse prin prezentul Plan de reorganizare sunt in acord cu prevederile legale in materie, dar si cu interesele prioritare ale creditorilor.
Prezentul plan de reorganizare are in vedere, in principal, identificarea unui investitor care sa preia (total sau partial) patrimoniul/afacerea Oltchim SA, precum si conversia partiala a datoriilor societatii in actiuni ale acesteia.
Valorificarea patrimoniului societatii debitoare catre un tert (investitor), interesat de continuarea activitatii OLTCHIM, se va putea realiza prin oricare dintre modalitatile prevazute mai jos:

A. OLTCHIM SPV SRL - transferul afacerii si patrimoniului Oltchim SA catre o persoana juridica romana (Oltchim SPV SRL) cu asociat unic OLTCHIM S.A., cu personalitate juridica distincta de OLTCHIM S.A. si cu aport integral constituit de catre aceasta din urma, sub forma de aport in natura si numerar si cesionarea partilor sociale ce vor fi detinute de catre societatea debitoare in OLTCHIM SPV catre investitor. In acest fel, valorificarea integrala a patrimoniului societatii debitoare catre un tert (investitor), interesat de continuarea activitatii OLTCHIM, se va face cu respectarea urmatoarelor coordonate:
- Se va infiinta OLTCHIM SPV SRL, persoana juridica romana cu asociat unic (OLTCHIM S.A.), cu personalitate juridica distincta de OLTCHIM S.A. si cu aport integral constituit de catre aceasta din urma, sub forma de aport in natura si numerar;

-Se vor transfera catre OLTCHIM SPV SRL: activele OLTCHIM S.A., localizate pe platforma industriala Ramnicu Valcea si/sau in cadrul Diviziei Petrochimice Bradu, drepturile de proprietate intelectuala, brandul, clientela, contractele cu furnizorii si clientii, precum si toti salariatii OLTCHIM S.A. existenti la momentul transferului aferentei fiecarei platforme industriale – Ramnicu Valcea/Diiviza Petrochimica Bradu, toate autorizatiile si avizele necesare functionarii si desfasurarii activitatii; Ca sa nu fie nici un dubiu, se are in vedere valorificarea prin intermediul SPV-ului, impreuna sau separat, a celor doua platforme industirale – Ramnicu Valcea si Divizia Petrochimica Bradu. Aceasta se va decide in functie de interesul manifestat de potentialii investitori. Caietul de prezentare in vederea vanzarii se va modifica corespunzator, pornind de la intregul activ care este cuprins acum in acesta. Nu se vor transfera datoriile Oltchim S.A. nascute anterior datei transferului; Oltchim SPV va prelua intreprinderea functionala a OLTCHIM S.A., ca afacere in curs de exercitare (going concern);

-Avand in vedere ca de la Oltchim SA se transfera catre Oltchim SPV intreprinderea functionala ca afacere in curs de exercitare, Oltchim SPV SRL va prelua obligatiile de mediu astfel cum sunt stabilite prin toate si oricare dintre autorizatiile/avizele de mediu;

-Odata cu transferul activelor, OLTCHIM S.A. va dobandi parti sociale echivalente in OLTCHIM SPV;

Page 77 of 315

-In considerarea faptului ca asupra activelor ce se vor a fi transferate catre OLTCHIM SPV poarta ipoteci mobiliare si imobiliare, constituite in favoarea unora dintre creditorii OLTCHIM S.A., in scopul conservarii drepturilor acestor creditori privilegiati, obiectul garantiei lor va fi inlocuit cu un altul, respectiv cu parti sociale emise de OLTCHIM SPV; asupra partilor sociale se vor constitui drepturi de garantie in favoarea creditorilor privilegiati, in valori ce vor fi proportionale cu valorile garantiilor detinute de catre fiecare dintre acestia, astfel cum au fost determinate prin Raportul de evaluare intocmit de catre WINTERHILL in cadrul procedurii;

-Creditorii garantati au dreptul sa opteze ca ridicarea sarcinilor asupra bunurilor transferate la Oltchim SPV si asupra carora poarta garantiile proprii sa se faca la momentul platii integrale a pretului aferent partilor sociale ale Oltchim SPV. Acest drept se va manifesta prin semnarea unui acord cu privire la aceasta operatiune, in termen de 30 zile de la confirmarea planului de reorganizare de catre judecatorul sindic. Daca in termenul prevazut creditorii nu inteleg sa isi exprime acordul, dupa expirarea acestui termen se va aplica numai protectia prevazuta la paragraful anterior;

-Ulterior finalizarii transferului de active intre OLTCHIM S.A. si OLTCHIM SPV, va avea loc cesionarea partilor sociale ce vor fi detinute de catre societatea debitoare in OLTCHIM SPV catre tert, vanzare ce va fi perfectata in termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea finalizarii transferului activelor;

B. O alta modalitate de realizare a planului de reorganizare este reprezentata de conversia creantelor creditorilor garantati si bugetari in actiuni ale OLTCHIM SA, partial sau integral, cu respectarea proportiilor si valorilor incluse in programul de plati.
Creditorii bugetari au optiunea de a converti in actiuni creantele pe care le detin impotriva OLTCHIM, partial sau integral, in conditiile stipulate in OUG nr. 25/2014, capitolul II, art. 10, alineatul 5, coroborate cu dispozitiile art. 95, alin.6, litera j din legea insolventei („emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoanele mentionate la lit. C si D, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru inscrierea in plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres, in scris, al creditorului care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise, acord ce se va da inainte de admiterea planului de catre judecatorul-sindic, in conformitate cu prevederile art. 98 alin. (3). Prin exceptie de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile cuprinse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. 205 alin. (1) din legea mentionata mai sus”), precum si cu dispozitiile art. 95 alin. 6, litera i din legea insolventei (in care se prevede ca modificarea actului constitutiv al debitorului se va face in conditiile legii).

Page 78 of 315