Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#32204 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Creantele salariale in cazul insolventei angajatorului

2015-01-19 13:12

#32203: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Re: Creantele salariale in cazul insolventei angajatorului 

Eu am citit si am consultat si specialistii de la AJOFM.
Este asa cum am spus!

Conform legii 200 / 2006:
"Suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat."

Oltchim a fost deja creditat cu suma de 4 mil euro de către AJOFM pentru plata salariilor pe lunile decembrie 2012, martie şi aprilie 2013, conform Legii nr. 200 / 2006.

Raspunsuri

CREANTELE OLTCHIM.

#32205 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Creantele salariale in cazul insolventei angajatorului

2015-01-19 13:35:23

#32204: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Creantele salariale in cazul insolventei angajatorului 

 Este vorba de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului pentru plata creantelor salariale, intrata in vigoare la 1 ianuarie 2007.
Dispozitiile normative ale ambelor legi se coroboreaza cu normele prevazute in Codul Muncii, si anume art. 156, care prevede ca „salariile se platesc inaintea oricarei alte obligatii a angajatorilor, si art. 167 „constituirea si utilizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se vor reglementa prin lege speciala".
De asemenea, Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 prevede, in art. 48, ca „toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii" si ca, „ in caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori."
 

Acesta linie de cont a fondului pentru plata a creantelor salariale se afla in administrarea administratorului judiciar din care se face platile la nivelul scocietatii si care are deschis pentru asigurarea tuturor platilor creante.

Ordinea de prioritati

Legea stabileste urmatoarea ordine de prioritati:
1. Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin lege, inclusiv cheltuie-lile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in cadrul desfasurarii procedurii insolventei; [ s-au achitat si se achita... ]
2. Creantele izvorăte din raportul de munca; [ nu s-au achitat ]
3. Creantele reprezentănd creditele, cu dobănzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultănd din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. Creantele bugetare;
5. Creantele reprezentănd sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. Creantele reprezentănd sumele stabilite de judecatorul sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. Creantele reprezentănd credite bancare, cu cheltuielile si dobănzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. Alte creante chirografare;
9. Creantele subordonate, in urma-toarea ordine de preferinta:
a) Creantele acordate persoanei juridice debitoare de catre un aso-ciat sau actionar detinănd cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) Creantele izvorănd din acte cu titlu gratuit.