Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#24727 Re: Un auditor a descoperit mai multe nereguli în relaţiile comerciale dintre Oltchim şi Mentchim

2014-07-28 14:26

#24495: - Un auditor a descoperit mai multe nereguli în relaţiile comerciale dintre Oltchim şi Mentchim

Un auditor a descoperit mai multe nereguli în relaţiile comerciale dintre Oltchim şi Mentchim

2014-07-23 18:14

http://ziaruldevalcea.ro/2014/07/23/un-auditor-a-descoperit-mai-multe-nereguli-in-relatiile-comerciale-dintre-oltchim-si-mentchim/

http://ziaruldevalcea.ro/wp-content/uploads/2013/12/oltchim1-500x333-500x320.jpg...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent, auditorul independent PKF Finconta a efectuat procedurile agreate cu privire la tranzacţiile înregistrate de către SC Oltchim SA cu societăţile comerciale la care aceasta deţine participaţii în capitalul social pentru perioada ianuarie – decembrie 2013. Contractele sau actele adiţionale au o valoare cumulată de cel puţin 50.000 euro. „Aceste proceduri au fost efectuate pentru a analiza contractele raportate de către SC Oltchim SA către Autoritatea de Supraveghere Financiara in raportul curent numărul 4327 din data de 15 mai 2014, întocmit conform Regulamentului CNVM numărul 1/2006 si articolului 225 din Legea nr. 297/2004, şi pentru a verifica dacă preţul, coroborat cu drepturile si obligaţiile asumate de parti, este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piaţa, si sunt rezumate dupa cum urmeaza: obţinerea informaţiilor referitoare la procedurile interne si procesul decizional de selectare a partenerilor de afaceri (Mentchim şi Sistemplast), prin discuţii cu reprezentanţii conducerii Oltchim, si raportate in raportul mentionat mai sus; discutarea cu reprezentanţii conducerii Oltchim referitoare la natura produselor si serviciilor tranzactionate in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 cu societatile Mentchim şi Sistemplast; pentru fiecare domeniu de activitate acoperit de către societatile Mentchim şi Sistemplast, analiza dosarelor de oferte concurente; obţinerea informaţiilor referitoare la natura produselor si serviciilor tranzactionate cu societatile mentionate. În cursul anului 2013, Oltchim a avut in derulare contracte de execuţie lucrări de reparaţii si verificări tehnice (contract nr. 2130002/14 ianuarie 2013), execuţie lucrări mecanice si electrice (contract nr. 2628/15243/2012), execuţie lucrări de intretinere si interventie tehnica permanenta si soluţionare incidente tehnice (contract nr. 2729/15746/5 august 2012), încheiate cu Mentchim Conform discuţiilor avute cu reprezentanţii Societatii, serviciile prestate in cadrul acestor contracte sunt servicii cu un grad ridicat de specializare pentru care nu exista contracte similare sau oferte concurente in cadrul societatii. Prin urmare, nu am putut compara preţul, coroborat cu drepturile si obligaţiile asumate de parti in cadrul contractelor mentionate mai sus, prin raportare la celelalte oferte existente pentru Oltchim. În baza contractului nr. 3363/19 august 2005 incheiat cu Mentchim, Oltchim a facturat in cursul anului 2013 venituri din chirii in valoare de 939.280 lei. Obiectul acestui contract consta in închirierea de către Oltchim a unor bunuri imobile si mobile, echipamente, instalatii si mijloace de transport si manipulare pentru a fi utilizate de către Mentchim în scopul realizarîi de către aceasta din urma a obiectului sau de activitate (CAEN 2852 Operaţiuni de mecanica generala), inclusiv in vederea îndeplinirii obiectului de activitate a contractului cadru nr. MEA 2628/15243/2012 (si acte adiţionale nr. 1 si 2), a contractului pentru intretinere si interventie tehnica permanenta nr. MEA 2729/15746/5 august 2012 (si act adiţional nr. 1) si a contractului de execuţie lucrări mecanice si electrice in regim de urgenta intr-un timp mai scurt de 8 ore nr. 2130002/14.01.2013. Valoarea lunara a chiriei facturata către Mentchim acopera in întregime cheltuielile cu amortizarea aferenta clădirilor si echipamentelor, instalaţiilor si a mijloacelor de transport, precum si impozitele aferente clădirilor si a terenurilor închiriate. În baza contractului nr. MEA624/4347/17.07.2010 încheiat cu Mentchim, Oltchim a facturat in cursul anului 2013, energie electrica in valoare de 237.110 lei. Obiectul acestui contract consta in refacturarea cheltuielilor cu energia electrica consumata de către Mentchlm, care isi desfasoara activitatea pe platforma Oltchim, avand in vedere faptul ca Societatea furnizeaza energie electrica societatilor racordate la reţeaua proprie de distributie. Analizand cele mai importante contracte de furnizare energie electrica încheiate de către Societate cu beneficiarii care isi desfasoara activitatea pe platforma Oltchim, am constatat faptul ca preţul de vanzare practicat de către Societate in baza contractului mai sus mentionat este egal cu preţul de achiziţie plus tariful de distributie aprobat de către ANRE. Preţul de vanzare practicat de către Societate este acelaşi pentru toti beneficiarii racordaţi la reţeaua de distributie a energiei electrice a acesteia. În data de 16 octombrie 2013 Curtea de Apel Piteşti a emis Decizia nr. 3140 in cadrul dosarului nr. 5706/90/2011 avand ca obiect procedura insolventei debitoarei Mentchim, prin care s-a dispus intrarea Mentchim în faliment. Avand in vedere specificul activitatii de producţie a Oltchim şi a regimului de funcţionare continuu care determina necesitatea asigurarii unor servicii de mentenanta specifice societatii care sa permită interventia rapida si cu personal calificat, conducerea societatii a încheiat protocolul de cesiune nr. DE 1313/18624/13.11.2013 prin care au fost cesionate către Sistemplast lucrările de mentenanta asigurate anterior de către Mentchim in baza contractului cadru nr. MEA 2628/15243/2012 (si acte adiţionale nr. 1 si 2), lucrările de intretinere si interventie tehnica permanenta efectuate in baza contractului nr. MEA 2729/15746/05.08.2012 (si act adiţional nr. 1), precum si lucrările de execuţie lucrări mecanice si electrice in regim de urgenta intr-un timp mai scurt de 8 ore efectuate in baza contractului nr. 2130002/14 ianuarie 2013. În urma efectuării procedurilor descrise, si cu excepţia observaţiilor mentionate mai sus, nu am identificat si alte aspecte semnificative care sa necesite raportarea separata a acestora”, se arată printre altele în raportul realizat de PKF Finconta.

Raspunsuri


Musafir

#24730 Un auditor :Societatea PKF Finconta SRL Bucureşti

2014-07-28 14:34:29

#24727: - Re: Un auditor a descoperit mai multe nereguli în relaţiile comerciale dintre Oltchim şi Mentchim

Pierderile firmelor la care Oltchim detine actiuni au afectat rezultatele financiare consolidate

http://www.impactreal.ro/2014061517061/Pierderile-firmelor-la-care-Oltchim-detine-actiuni-au-afectat-rezultatele-financiare-consolidate.html

Data publicarii: 15-06-14
Conducerea societăţii Oltchim S

http://www.impactreal.ro/images/stories/oltchim_10001.jpg...

A Râmnicu Vâlcea a prezentat public situaţiile financiare consolidate aferente anului trecut, care reflectă o scădere a indicatorilor economico-financiari la firmele unde combinatul chimic vâlcean deţine participaţii. O sinteză a rezultatului net înregistrat de SC Oltchim SA în situaţiile financiare consolidate se prezintă astfel: pierdere netă înregistrată de SC Oltchim SA - 946,86 milioane de lei; pierdere netă înregistrată de SC Sistemplast SA - 279.000 de lei; pierderi înregistrate de societăţile asociate - 414.000 de lei. Situaţiile financiare consolidate elaborate de SC Oltchim SA pentru exerciţiul financiar aferent anului 2013 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), aşa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate s-a făcut prin însumarea situaţiilor financiare ale SC Oltchim SA şi SC
Sistemplast SA, iar la societăţile asociate s-a avut în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social. O influenţă majoră asupra rezultatelor financiare înregistrate de SC Oltchim SA în anul 2013 o reprezintă reevaluarea activelor. Astfel, ca urmare a înregistrării acestor reevaluări, influenţa în pierderea din exploatare a fost de 652 de milioane de lei. În aceste condiţii, pierderea netă, în sumă de 947,68 milioane de lei, este formată din pierdere ca urmare a înregistrării reevaluării activelor (652 de milioane de lei), precum şi din pierdere curentă (295,7 milioane de lei). În concluzie, dacă se analizează strict pierderea curentă în anul 2013, rezultă, comparativ cu anul 2012, o reducere a acesteia cu 271,82 milioane de lei, respectiv cu 48%.

Sistemplast a preluat activitatea de mentenanţă de la Mentchim

SC Sistemplast SA s-a înfiinţat în 12 februarie 1999, iar obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea articolelor din PVC şi polietilenă (tuburi, conducte, fitinguri şi accesorii). Capitalul social este de 7,7 milioane de lei, cu următoarea structură a acţionariatului: SC Oltchim SA - 94,4%, Charity Holdings - 5,2% şi alţi acţionari - 0,4%. În prezent, societatea are în proprietate o clădire pe care o are închiriată la terţe societăţi comerciale. Principalii indicatori economico-financiari realizaţi în anul 2013 sunt: cifra de afaceri - 28.000 de lei, costul vânzărilor - 1,14 milioane de lei, pierdere - 279.000 de lei. În noiembrie 2013, SC Sistemplast SA a preluat activitatea de mentenanţă de la SC Mentchim SA, societate aflată în faliment. SC Oltchim SA mai deţine participaţii cu procente sub 50% la următoarele societăţi comerciale: SC Protectchim SRL (30%), SC Euro Urethane SRL (41,28%) şi SC Oltquino SA (46,64%). Pentru societăţile asociate, la care SC Oltchim SA deţine între 20% şi 50% din capitalul social, la întocmirea situaţiilor financiare consolidate în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară, s-a avut în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social. SC Protectchim SRL este o societate înfiinţată în 27 februarie 2003, la care SC Oltchim SA deţine 30% din capitalul social, restul fiind deţinut de persoane fizice. Obiectul de activitate este prestarea serviciilor de construcţii, lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă. La 31 decembrie 2013, societatea avea datorii de 23,34 milioane de lei, venituri totale de 38,84 milioane de lei şi un mic profit de 30.000 de lei. SC Euro Urethane SRL este o societate la care SC Oltchim SA deţine 41,28% din capitalul social, restul de 58,72% fiind deţinut de PCC SE. Obiectul de activitate este fabricarea toluendiizocianatului, prestare servicii de realizare protecţii pentru piese, instalaţii sau mijloace transport. În prezent, societatea este pe investiţii. La 31 decembrie 2013, întreprinderea avea active de 59,1 milioane de lei, datorii de 17 milioane de lei, venituri totale de 1,96 milioane de lei şi pierderi de 210.000 de lei. SC Oltquino SA este o societate mixtă, înfiinţată în 19 decembrie 1994, având ca acţionari SC Oltchim SA, cu 46,64% din acţiuni, Inquinosa Spania - cu 53% din acţiuni şi persoane fizice spaniole - cu 0,37%. Obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea produselor chimice. La data de 31 decembrie 2013, societatea avea un capital social de 2 milioane de lei, active de 4,8 milioane de lei, datorii de 120.000 de lei, venituri totale de 1,6 milioane de lei şi o pierdere de 723.000 de lei. Pierderea înregistrată de SC Oltchim SA în anul 2013 a fost determinată de funcţionarea la capacitate redusă a instalaţiilor, respectiv de 21%, cauza majoră fiind lipsa capitalului de lucru pentru finanţarea activităţii de producţie, coroborată cu imposibilitatea repornirii activităţii Direcţiei Petrochimice Bradu, care este singura sursă pentru etilenă (materia primă principală utilizată în procesul de producţie), produs care nu se poate aproviziona din alta sursă, precum şi de rezultatele reevaluării patrimoniului SC Oltchim SA.

Auditorul are mari rezerve că Oltchim îşi va putea continua activitatea


Societatea PKF Finconta SRL Bucureşti a auditat situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA şi ale filialelor sale, care cuprind situaţia consolidată a poziţiei financiare la 31 decembrie 2013, precum şi situaţia consolidată a rezultatului global, situaţia consolidată a modificării capitalurilor proprii şi situaţia consolidată a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, împreună cu un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. „Conducerea SC Oltchim SA este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare consolidate, în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare consolidate care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. Aşa cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, emis la data de 23 aprilie 2013, situaţiile financiare consolidate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 au fost auditate de un alt auditor, care a emis imposibilitatea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare consolidate întocmite la 31 decembrie 2012. Aşa cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, acesta nu a putut efectua proceduri alternative pentru a obţine asigurare în legătură cu soldurile de deschidere ale exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Drept urmare, noi nu am putut stabili dacă sunt necesare modificări asupra performanţei financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, ca urmare a unor eventuale ajustări ale soldurilor de deschidere aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. SC Oltchim SA a intrat în insolvenţă la data de 30 ianuarie 2013, dar situaţiile financiare consolidate au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii. La data de 31 decembrie 2013, SC Oltchim SA a înregistrat capitaluri proprii negative în sumă de 2,289 miliarde de lei, o pierdere contabilă aferentă exerciţiului în sumă de 947,67 milioane de lei, iar datoria curentă netă este de 3,483 miliarde de lei. La data aprobării situaţiilor financiare consolidate, SC Oltchim SA nu are un plan de reorganizare care să indice măsuri de redresare, aprobat de adunarea creditorilor, conform prevederilor Legii privind procedura insolvenţei. Situaţia indică existenţa unei incertitudini semnificative care ar putea pune la îndoială capacitatea SC Oltchim SA de a-şi continua activitatea şi, prin urmare, va fi inaptă să realizeze activele şi să execute obligaţiile sale în cursul desfăşurării normale a activităţii
sale. Situaţiile financiare consolidate şi notele explicative ale acestora nu prezintă acest fapt. La 31 decembrie 2013, SC Oltchim SA prezintă active imobilizate în sumă de 1,245 miliarde de lei. Ca urmare a deschiderii procedurii de insolvenţă, societatea a procedat la reevaluarea tuturor activelor imobilizate deţinute de aceasta, aşa cum rezultă din raportul de reevaluare datat la 20 iulie 2013, emis de un evaluator independent, având ca dată de referinţă pentru determinarea valorii juste a acestora 30 aprilie 2013. Rezultatele reevaluării conform raportului menţionat mai sus au fost înregistrate de SC Oltchim SA la data de 31 decembrie 2013, deşi, în conformitate cu prevederile standardelor internaţionale de raportare financiară, determinarea valorii juste aferente activelor imobilizate se realizează la sfârşitul perioadei de raportare.”, se arată, printre altele, în raportul de audit.

Societatea nu a înregistrat provizioane pentru datoriile faţă de angajaţi

Societatea care a realizat auditul la SC Oltchim SA mai menţionează că nu se poate cuantifica impactul unor eventuale ajustări ale valorilor juste aferente activelor imobilizate la data de 31 decembrie 2013 şi nu se poate exprima o opinie cu privire la valorile raportate de către SC Oltchim SA la 31 decembrie 2013 şi asupra impactului acestora în situaţia consolidată a poziţiei financiare la 31 decembrie 2013 şi în situaţia consolidată a rezultatului global, la aceeaşi dată. „Datorită riscului ca SC Oltchim SA să nu îşi mai continue activitatea, există indicii că valoarea netă a activelor raportate de către SC Oltchim SA este mai mare decât valoarea recuperabilă estimată şi, în acest caz, valoarea activelor ar trebui redusă la valoarea recuperabilă respectivă. Societatea a realizat o analiză a valorii de lichidare a activelor imobilizate la data de 30 aprilie 2013, ca urmare a raportului de reevaluare. Nu am fost în măsură să estimăm impactul unor eventuale ajustări asupra poziţiei financiare consolidate la 31 decembrie 2013 şi a performanţei financiare consolidate a SC Oltchim SA, la aceeaşi dată. Societatea a avut în anul 2013 în medie 2.744 de salariaţi şi nu a înregistrat provizioane la data bilanţului privind datoriile SC Oltchim SA faţă de angajaţii săi la data pensionării acestora, conform Contractului Colectiv de Muncă aflat în vigoare. Ordinul nr. 1286/2012 cere ca un astfel de provizion să fie calculat de un specialist în calcule actuariale. Societatea nu a efectuat un calcul actuarial cu privire la aceste provizioane, drept urmare nu am fost în măsură să estimăm impactul unor eventuale ajustări asupra poziţiei financiare la capitolul de «Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli» şi, în situaţia consolidată a rezultatului global, la «Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli», la data de 31 decembrie 2013. Având în vedere semnificaţia aspectelor descrise în paragrafele de mai sus, nu am putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate pentru a oferi o bază pentru o opinie de audit. În acest sens, nu exprimăm nici o opinie cu privire la situaţiile financiare consolidate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară, adoptate de Uniunea Europeană. Atragem atenţia asupra notei 32 a acestor situaţii financiare consolidate, care specifică faptul că SC Oltchim SA trebuie să realizeze investiţii în valoare de 101 milioane de euro până la data de 31 decembrie 2014, din care aproximativ 67 de milioane de euro pentru conversia instalaţiei de electroliză cu mercur, pentru a se conforma legislaţiei privind protecţia mediului. Realizarea acestor investiţii este dependentă de sursele de finanţare pe care le va putea contracta SC Oltchim SA. Situaţiile financiare consolidate nu includ ajustări care ar putea rezulta din această incertitudine. În acest sens, noi nu exprimăm o rezervă. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor SC Oltchim SA acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de societate şi de acţionarii acestuia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport.”, se mai precizează în raportul de audit. Firma PKF Finconta SRL este membră a PKF International Limited, o reţea de firme independente din punct de vedere legal, şi nu acceptă nici o responsabilitate sau răspundere pentru acţiunile sau inacţiunile din partea oricărei firme membre individuale sau a unui grup de firme.