Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTE SALARIALE OLTCHIM:

/ #36011 CREANTE SALARIALE OLTCHIM:

2015-04-06 23:11

 HOTARAREA nr.210/2015 din 28 ianuarie 2015 :

" Referitor la plata drepturilor compensatorii, se precizeaza ca aceste drepturi banesti se refera la suma totala de 8 milioane Euro, activitatea debitoarei si tratamentul creantelor fiind subsumate principiului optimizarii averii debitoarei si interesul concursual al creditotilor "

 " In final, se subliniaza faptul ca nu exista diferend cu privire la cuantumul creantei si recunoasterii sumelor datorate de catre debitoare, mentionate in decizile de concediere, astfel ca solicita respingerea cererii ca neintemeiata, problema platilor salarii compensatorii fiind o chestiune ce priveste planul de reorganizare, asa cum este reglementat de dispozitiile Legii 85/2006. "

http://www.docdroid.net/w6jn/hotarare-210.pdf.html

 Conform cu cele aduse argumente mai sus, rezulta:

STATUL ROMAN ESTE BUN DE PLATA FIIND CREDITORUL ACTIONAR MAJORITAR SI  PRIN ACHITARE DEOARECE ESTE CREDITORUL CARE A PRODUS DISPONIBILIZARILE COLECTIVE IN 2013  SI SUNT OBLIGATI SA-SI ACHITE RESTANTELE CREANTE SALARIALE  DIN RAPORTUL DE MUNCA  CURENTE SI NEACHITATE TOATE CREANTE SALARIALE SI DREPTURILE SALARIALE DIN RAPORTUL DE MUNCA  IN INSOLVENTA.  CREANTELE SALARII COMPENSATORII PRODUSE PRIN DISPONIBILIZARE COLECTIVA CONFORM DECIZIEI  15.05.2013 ACESTE SUME CREANTE FIIND  GENERATE DUPA DATA DECLANSARII  SI DESCHIDERII ACESTEI ACTIUNI DE INSOLVENTA 30.01.2013 PE LEGEA 85/2006,  CONFORM CU HOTARAREA  DATA DE JUDECATOR.

CONFORM CU HOTARAREA 210 DATA DE JUDECATOR, Legea 85/2006 si articolele din ceea ce rezulta:

Art. 3.

22. prin program de plata a creantelor se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare  care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la  tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Art. 41.

(1) Nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii.
(2) Prin excepție de la alin. (1), creanțele garantate se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea garanției  stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidator. In cazul în care valorificarea  activelor asupra cărora poartă garanția se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv  sau definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanta sa fusese înscrisă ca și creanță chirografară, până la acoperiea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula.


(3) În cazul în care se confirma un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalitatile de orice fel  sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita în conformitate cu actele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. În cazul în care planul esueaza, prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plati,  la data intrarii în faliment.