Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #34910 Proprietarii restaurantelor OK vor defrişa 1000 mp de pădure de pe Dealul Capela

2015-03-03 07:32

Proprietarii restaurantelor OK vor defrişa 1000 mp de pădure de pe Dealul Capela

În aceste zile, la Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea se află în dezbatere publică o documentaţie în vederea acordării avizului de mediu pentru proiectul „Construire complex pentru recreere şi agrement”, propus a fi amplasat pe Dealul Capela din municipiul Râmnicu Vâlcea. Titularii proiectului sunt chiar patronii restaurantelor OK, Doru şi Roxana Paraschiv. Terenul propus pentru realizarea investiţiei este situat în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, pe Aleea Castanilor, în parcela silvică 98B% (locul numit Capela). Destinaţia actuală a terenului este forestieră, categoria de folosinţă – pădure. Terenul forestier solicitat pentru scoatere definitiva din fondul forestier national proprietate privata, cu compensare echivalenta, este proprietatea lui Doru şi Roxana Paraschiv, conform contractului de vânzare-cumparare nr. 2647/22.10.2010, autentificat de catre Biroul Notarilor Publici Asociati Banu Claudia Mihaela si Pescaru Miruna-Lavinia, din municipiul Râmnicu Vâlcea. Din punct de vedere cadastral terenul este amplasat în unitatea administrativ teritoriala Râmnicu Vâlcea are urmatorele vecinatati: la nord – drum în indiviziune; la est – teren forestier proprietatea doamnei Popescu Ecaterina; la sud – drum acces si padure administrata de catre Ocolul silvic Râmnicu Vâlcea; la vest – Aleea Castanilor. Din punct de vedere al cadastrului forestier, terenul este situat în parcela silvica 98B% (retrocedata partial), din U.P.I. Vladesti, Ocolul silvic Râmnicu Vâlcea din cadrul Directiei Silvice Vâlcea. Conform PUG, regimul economic al zonei este zona de locuinte si dotari ,,Parc Zavoi”, subzona – spatii verzi naturale. Obiectivul de investitii ,,Complex pentru recreere si agrement” se va realiza într-o arhitectura adecvata amplasamentului, conform cerintelor PUG/PUZ precum si destinatiei constructiilor. Principalele lucrari necesare pentru edificarea constructiilor sunt: scoaterea din circuitul silvic a terenului în suprafata de 953 mp strict necesar executarii constructiilor; autorizarea construirii in conditiile legii; defrisarea vegetatiei forestiere, inclusiv scosul cioatelor; recuperarea solului fertil, nivelarea terenului destinat constructiilor; trasarea constructiilor; executarea fundatiilor si platformelor din BA; amenajarea sumara a unui spatiu pentru organizarea de santier pe platformele de beton; elevatii din piatra bruta, zidarie portanta, etc; sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla culoare maron; binale, instalatii, finisaje; amenajari exterioare, împrejmuire, etc; receptie, punere in functiune. Astfel, în prima faza, pentru realizarea obiectivului de investitii, este necesara scoaterea definitiva din fondul forestier national proprietate privata, cu defrisarea vegetatiei forestiere, a terenului în suprafata de circa 1000 mp. Potrivit memoriului tehnic, nu exista alte solutii de construire a terenului proprietate privata a titularului investitiei care sa nu necesite defrisarea vegetatiei forestiere. „Suprafata detinuta a fost astfel parcelata încât suprafata de defrisat sa fie minima;vegetatia forestiera de pe restul suprafetei se va ameliora sub aspectul compozitiei pentru a mentine caracterul recreativ al zonei. Scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national pentru acest gen de obiective este reglementata de Codul Silvic si nu este posibila decât cu conditia compensarii acestuia. Conform art. 37, compensarea terenului silvic care urmeaza a fii scos definitiv din fondul forestier national se realizeaza fizic cu un teren care are de cinci ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier, iar suprafata terenului dat în compensare nu poate fi mai mica decât de trei ori suprafata terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier. Stabilirea echivalentei valorice a terenurilor se face conform metodologiei aprobate prin Ordinul nr. 924/17 februarie 2011 al Ministerului Mediului si Padurilor, dupa întocmirea studiului pedostational al terenului destinat împaduririi în compensare. Terenul propus pentru împadurire trebuie sa aiba alta destinatie decât forestiera si sa fie în proprietatea solicitantului scoaterii. Scoaterea definitiva a terenului din circuitul silvic, cu defrisarea suprafetei de 0,0953 ha padure si construirea obiectivului propus nu sunt posibile fara acordul de mediu. Dupa obtinerea acordului si a aprobarilor necesare, inclusiv a autorizatiei de exploatarea masei lemnoase din perimetrul afectat, pe amplasament se vor desfasura urmatoarele lucrari: pregatirea parchetului prin extragerea arborilor aninati/deperisanti, amenajarea sumara a drumului actual (curata de resturi menajere, sticle, etc) unei piste pentru adunatul lemnului, astfel încât sa se evite degradarea zonelor învecinate amplasamentului si a vegetatiei existente; recoltarea lemnului (pregatirea locului de cadere a arborilor, doborârea propriu-zisa, curatarea de craci si fasonarea trunchiurilor utilizându-se motoferestraie si unelte manuale); sortarea si încarcarea în autovehicule speciale de transport, cu macara, a materialului lemnos; curatirea suprafetei de craci si resturi de exploatare si transportul acestora în afara amplasamentului (la consumatori casnici sau alti utilizatori); scoaterea cioatelor arborilor taiati cu mijloace mecanice (buldozer, buldoexcavator sau excavator), depozitarea acestora în afara amplasamentului, în locuri ferite de incendii, pentru a reintra în circuitul biologic prin descompunere; recoltarea solului vegetal si depozitarea acestuia in halda, nivelarea terenului cu utilaje terasiere. Vegetatia forestiera din perimetrul solicitat pentru defrisare este instalata artificial (plantatie) având compozitia actuala 4Pi 3Ca 1Go 1Sc 1Dt1. Suprafata este puternic antropizata. Specii arbustive în perimetrul propus pentru defrisare nu sunt, iar flora erbacee este de tipul Carex pilosa, foarte slab reprezentata. Vârsta medie a arboretului este 110 ani si consistenta 0,80. Pentru elaborarea documentatiei tehnice de scoatere definitiva a terenului din circuitul silvic sunt necesare urmatoarele etape: au fost culese la teren elementele taxatorice ale arboretului care trebuie defrisat precum si ale statiunii forestiere si tipului de padure, care au fost confruntate cu datele din amenajamentul silvic al U.P.I. Vladesti, Ocolul silvic Râmnicu Vâlcea; datele prelucrate împreuna cu elementele stabilite prin studiul pedostational vor fi folosite la stabilirea suprafetei care trebuie împadurita în compensarea celei scoase din fondul forestier; dupa obtinerea acordului de mediu, documentatia tehnica de scoatere definitiva a terenului din fondul forestier national se va supune verificarii si aprobarii autoritatii competente (Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Râmnicu Vâlcea). Decizia de scoatere definitiva se elibereaza dupa verificarea prealabila la teren si birou a documentatiei si fiselor, planurilor de situatie, calculelor si continutului documentatiei, numai dupa achitarea obligatiilor banesti la bugetul de stat. Defrisarea vegetatiei forestiere, estimata dupa amenajamentul silvic, cu un volum de circa 32 mc, se face numai dupa aprobarea documentatiei, evaluarea cantitativa si calitativa a masei lemnoase pe picior, aprobarea actului de punere în valoare si emiterea autorizatiei de exploatare”, se mai arată în memoriul tehnic depus la APM Vâlcea.