Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

BREAKING NEWS OLTCHIM:

/ #34566 Re: Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

2015-02-24 20:57

#34565: BREAKING NEWS OLTCHIM: - Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa 

 Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

Art. 42. - (1) Practicienii în insolvena raspund, în desfasurarea activitaii lor, disciplinar,
administrativ, civil sau penal, dupa caz.
(2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, în termen de 30 de zile de la admiterea în UNPIR, sa
se asigure profesional, prin subscrierea unei poliie de asigurare valabile, care sa acopere
eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte
consecina activitaii practicianului în insolvena pe perioada exercitarii calitaii sale.
(3) Este exceptat de la obligaia prevazuta la alin. (2) practicianul în insolvena care este acoperit, în
alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaiului Economic European sau în Confederaia Elveiana,
de o asigurare de raspundere profesionala ori de o garanie echivalenta. Daca valoarea poliei de
asigurare este mai mica decât cuantumul minim stabilit prin Statut sau daca echivalena este doar
pariala, UNPIR poate solicita fie o completare a acesteia, fie o garanie suplimentara.
(4) Proba asigurarii de raspundere profesionala sau a garaniei prevazute la alin. (3) se face cu
actul doveditor eliberat de instituiile de credit sau asiguratorii stabilii în alt stat membru al Uniunii
Europene, al Spaiului Economic European sau în Confederaia Elveiana.
(5) Este interzis practicianului în insolvena, sub sanciunea revocarii din funcie si a repararii
eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate
prin contractul de asigurare.
(6) Limita minima a valorii poliei de asigurare profesionala este stabilita prin Statut.
(7) În cazul neîndeplinirii obligaiei prevazute la alin. (2), membrului UNPIR i se va putea acorda,
dupa caz, un termen de graie de 30 de zile de catre consiliul de conducere al filialei.
(8) Nerespectarea obligaiei de asigurare de raspundere profesionala în termenul prevazut la alin.
(2) sau (7) duce la suspendarea calitaii de membru al UNPIR pe o perioada de maximum 6 luni.
Aceeasi masura se va lua si în cazul în care poliele de asigurare de raspundere profesionala nu sunt
reînnoite la data expirarii lor.
(9) Neîndeplinirea obligaiei de asigurare profesionala pâna la expirarea sanciunii suspendarii
atrage radierea din Tabloul UNPIR. Masura radierii va fi comunicata practicianului.
Art. 43. - Membrii UNPIR au obligaia de a participa la cursurile de pregatire profesionala continua,
organizate în conformitate cu prevederile Statutului. Nerespectarea acestei obligaii constituie abatere
si se va sanciona cu suspendarea din activitate.
Art. 44. - (1) Membrii UNPIR au obligaia sa plateasca cotizaia anuala si contribuia pe transe de
venituri stabilite prin Statut. Societaile profesionale si filialele acestora au obligaia plaii taxei anuale
stabilite prin Statut.
(2) Neplata cotizaiei anuale si a contribuiei în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o
perioada de 3 luni, iar neplata acestora pâna la încheierea perioadei de suspendare atrage radierea
din Tabloul UNPIR. Neplata taxei anuale pentru societaile profesionale în termenul stabilit prin Statut
atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni a asociatului sau a asociailor coordonatori.
(3) Practicienii în insolvena incompatibili vor plati cotizaia anuala redusa cu 33% faa de cea platita
de practicienii compatibili.
Art. 45. - Societaile profesionale de practicieni în insolvena, membre ale UNPIR, au obligaia sa
comunice filialelor acesteia toate schimbarile intervenite în componena asociailor, colaboratorilor
sau a angajailor lor care au aceasta calitate, precum si orice modificare a contractului de societate, în
termen de 30 de zile de la modificare. Aceeasi obligatie incumba, în mod corespunzator, si
cabinetelor individuale, respectiv IPURL.