Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

OLTCHIM.

#33526 Crearea Oltchim SPV rămâne cheia salvării combinatului chimic

2015-02-09 20:19

Crearea Oltchim SPV rămâne cheia salvării combinatului chimic

Prin planul de reorganizare depus la Tribunalul Vâlcea, administratorii judiciari ai Oltchim SA îşi asumă rezultate şi termene optimiste

Joi, 5 februarie a.c., consorţiul de administratori judiciari ai Oltchim S.A., Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL a înregistrat la Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a Civilă, planul de reorganizare al societăţii, inclusiv anexele la acesta. În conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 85/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.169/2010, documentul de 350 de pagini a fost postat şi pe site-ul companiei şi pus la dispoziţia creditorilor Oltchim S.A. Dosarul conţine, printre altele, restructurarea operaţională şi corporativă sau modalitatea de acoperire a pasivului, dar şi programul de plată a creanţelor. Termenul de executare a planului va fi de 36 de luni de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic, cu posibilitatea de prelungire, conform legii. Termenul de judecată este fixat pentru data de 25 martie.

Se doreşte ieşirea din insolvenţă înainte de termenul maxim prevăzut de plan

După eşuarea atragerii unui investitor, conform planului guvernamental, la mijlocul lunii decembrie a anului trecut, consorţiul şi-a dus la îndeplinire intenţia de a propune un plan de reorganizare a activităţii combinatului, anunţat încă din 19 iunie 2013 prin adresa depusă la dosarul cauzei. Ca pas procedural premergător demersului, administratorii judiciari au depus la dosarul cauzei tabelul definitiv de creanţe al debitoarei, pe care l-au afişat la uşa instanţei în data de 08 ianuarie a.c. Astfel, planul de reorganizare a fost înregistrat la dosarul cauzei în termenul legal de 30 de zile de la afişarea tabelului creanţelor.
Potrivit iniţiatorilor, în termeni generali, planul prevede ca modalitate de reorganizare a societăţii restructurarea operaţională, restructurarea corporativă şi conversia parţială sau totală, în măsura posibilităţilor, a creanţelor creditorilor bugetari în părţi sociale, precum şi, în final, vânzarea activităţii societăţii.
Modalităţtile de acoperire a pasivului, sursele de finanţare precum şi programul de plată a creanţelor sunt prezentate în capitolul “Modalităţi de acoperire a pasivului şi surse de finanţare”.
Potrivit iniţiatorilor, planul de reorganizare prevede criterii clare cu privire la implementarea cu succes a acestuia şi ieşirea din insolvenţă a debitorului înainte de termenul maxim prevăzut de plan. Categoriile de creditori ce vor vota Planul de reorganizare, raportat la prevederile art. 100 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, sunt următoarele: 1. Categoria creanţelor garantate; 2. Categoria creanţelor salariale; 3. Categoria creanţelor bugetare; 4. Categoria creanţelor chirografare conform art. 96; 5. Categoria creanţelor chirografare simple.

Îmbunătăţirea rezultatelor financiare şi atragerea unui investitor, rămân priorităţi

Planul de reorganizare a companiei de stat Oltchim (simbol OLT pe Bursa de Valori Bucureşti - BVB), aflată în insolvenţă, va prevede în final vânzarea ei către un cumpărător eligibil. Printr-un comunicat transmis săptămâna trecută Bursei, conducerea combinatului menţionează că “Strategia de reorganizare care va fi supusă aprobării creditorilor presupune îmbunătăţirea în continuare a rezultatelor economico - financiare, consolidarea şi păstrarea echilibrului financiar al Oltchim, precum şi vânzarea Oltchim SA către un cumparător eligibil”.
Potrivit aceleiaşi surse, pentru îmbunătăţirea rezultatelor financiare, compania vizează investiţii tehnologice care să ducă la reducerea consumului de energie. Totodată, dacă vor fi atrase alte surse de finanţare, Oltchim va reporni noi instalaţii. “Pe toată durata implementării Planului de reorganizare, orice investitor interesat va putea să participe activ în procesul de preluare a părţilor sociale ale Oltchim SPV. Vânzarea acestora se va face (…) în bloc prin negociere directă, precum şi cu respectarea prevederilor (…) Legii 85/2006, după caz”, se arată în documentul depus la dosar.
Oltchim deţine un uriaş patrimoniu imobiliar şi de active industriale, dar şi un important portofoliu de licenţe şi brevete.

Variante: Oltchim SPV sau conversia creanţelor creditorilor garantaţi şi bugetari în acţiuni la Oltchim SA

Oltchim S.A deţine participaţii şi în alte societăţi comerciale, cu care se află în strânse relaţii comerciale:
• EURO URETHANE – societate ce asigură producţia de produse chimice organice, de bază;
• MENTCHIM – societate ce asigură mentenanţa mecanică şi electrică de automatizare a instalaţiilor Oltchim S.A;
• OLTCHIM GmbH – societate ce asigură importul de materii prime pentru Oltchim, precum şi exportul produselor Oltchim pe piaţa UE;
• OLTQUINO – societate ce asigură obţinerea parafinei clorurate;
• PROTECTCHIM – societate ce asigură lucrările de protecţie antiacidă, utilaje, trasee, vopsitorii, izolaţii termice, confecţii metalice, construcţii şi reparaţii cazane cisterne;
• SISTEMPLAST – societate fără activitate în momentul de faţă.
• Fundaţia OLTCHIM.

continuare...

OLTCHIM.

#33527 Re: Crearea Oltchim SPV rămâne cheia salvării combinatului chimic

2015-02-09 20:20

#33526: OLTCHIM. - Crearea Oltchim SPV rămâne cheia salvării combinatului chimic 

 În planul de reorganizare judiciară este subliniată şi varianta optimă propusă de administratori pentru valorificarea patrimoniului societăţii către un terţ (investitor). Prioritară, în acest sens, este înfiinţarea Oltchim SPV SRL, prin transferul afacerii şi patrimoniului Oltchim SA către o persoană juridică română (Oltchim SPV SRL) cu asociat unic OLTCHIM S.A., cu personalitate juridică distinctă de OLTCHIM S.A. şi cu aport integral constituit de către aceasta din urmă, sub formă de aport în natură şi numerar şi cesionarea părţilor sociale ce vor fi deţinute de către societatea debitoare în Oltchim SPV către investitor. Se vor transfera către Oltchim SPV SRL: activele Oltchim S.A., localizate pe platforma industrială Râmnicu Vâlcea şi/sau în cadrul Diviziei Petrochimice Bradu, drepturile de proprietate intelectuală, brandul, clientela, contractele cu furnizorii şi clienţii, precum şi toţi salariaţii Oltchim S.A. existenţi la momentul transferului aferent fiecărei platforme industriale, toate autorizaţiile şi avizele necesare funcţionării şi desfăşurării activităţii. Nu se vor transfera datoriile Oltchim S.A. născute anterior datei transferului. Oltchim SPV SRL va prelua obligaţiile de mediu astfel cum sunt stabilite prin toate şi oricare dintre autorizaţiile/avizele de mediu.
“În considerarea faptului că asupra activelor ce se vor a fi transferate către Oltchim SPV poartă ipoteci mobiliare şi imobiliare, constituite în favoarea unora dintre creditorii Oltchim S.A., în scopul conservării drepturilor acestor creditori privilegiaţi, obiectul garanţiei lor va fi înlocuit cu un altul, respectiv cu părţi sociale emise de Oltchim SPV”, se precizează în plan.
O altă modalitate de realizare a planului de reorganizare este reprezentată de conversia creanţelor creditorilor garantaţi şi bugetari în acţiuni ale Oltchim SA, parţial sau integral, cu respectarea proporţiilor şi valorilor incluse în programul de plăţi.

Salariaţii au garantată 100% recuperarea creanţelor

În analiza comparativă făcută de consorţiu, administratorii judiciari prezintă şi avantajele reorganizării, comparativ cu falimentul Oltchim SA. “Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...). Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora. Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…). Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%. Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”, se arată în planul Rominsolv – BDO.
710.885.690 lei reprezintă totalul creanţelor garantate. Erste Grup Bank AG prin BCR SA (cu 182.914.146 lei de recuperat), Electrica SA (160.469.977 lei), Banca Transilvania SA (127.733.578 lei) şi OMV Petrom (44.335.364 ) sunt creditorii cu sumele cele mai mari de recuperat de la societatea vâlceană.
Totalul creanţelor salariale se ridică la 9.704.264 lei, din care 4.845.639 lei, creanţe salariale pentru divizia Petrochimică Bradu, iar restul la combinatul vâlcean (4.820.255 lei).
Creanţele bugetare ale Oltchim se ridică la 250.034.374 lei, din care suma cea mai mare o revendică Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (233.764.798), Administraţia Fondului pentru Mediu (11.612.183) şi finanţele publice, Direcţia Regională Craiova – AJFP Vâlcea (3.870.195).
Principalele creanţe chirografare vizează CET Govora SA (136.899.919 lei) şi ABA Olt (13.484.451 lei).
Din tabelul depus la dosar, tot la capitolul creanţe chirografare se încadrează şi datoriile Oltchim SA către Electrica SA (457.583,831 lei), MFC Commodities GmbH (149.703.788 lei), CFR Marfă SA (115.293.055 lei), Kronos Worldwide Limited (51.660.368 lei), Securitas Services Romania SRL (33.033.363 lei), Electrica Furnizare SA (29.700.994 lei) sau (USG 3.546.327 lei).

Statul controlează acţionariatul companiei

Cifra de afaceri a Oltchim a crescut anul trecut cu 25%, la 141,19 milioane euro, în principal ca urmare a majorării exporturilor, dar şi reducerii preţurilor la ţiţei. Combinatul chimic a avut din octombrie profit EBITDA lunar pozitiv, pentru prima dată în ultimii trei ani, iar în ianuarie a.c. a înregistrat profit operaţional chiar (700.000 euro, conform datelor depuse la Bursă).
Combinatul chimic este controlat de stat prin Ministerul Economiei, care deţine 54,8% din acţiuni şi se află în insolvenţă din ianuarie 2013. Ceilalţi acţionari sunt PCC SE, Duisburg, Germania (18,32%), Polyolt Holding Limited loc. Nicosia Cyp (14,02%), alţi acţionari persoane juridice (1,48%) şi acţionari persoane fizice (în total 11,37%). Capitalul subscris şi vărsat al Oltchim SA este în valoare de 34.321.138,30 lei, existent la data deschiderii procedurii de insolvenţă.

saptamana.net

 

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-09 20:27


Plan de Reorganizare S.C. OLTCHIM

#33529 Planul de reorganizare a Oltchim S.A. a fost depus în data de 05.02.2015 la Tribunalul Vâlcea

2015-02-09 20:32

Planul de reorganizare a Oltchim S.A. a fost depus în data de 05.02.2015 la Tribunalul Vâlcea

Consorţiul de Administratori judiciari Rominsilv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL, au depus în data de 05.02.2015 Planul de Reorganizare a Oltchim S.A. la Tribunalul Vâlcea.
Planul poate fi văzut şi descărcat de către creditorii Oltchim S.A. de pe site-ul www.rominsolv.ro, la secţiunea – Dosare în Derulare, pe baza de user si parolă.

Notă:Pentru a obţine userul şi parola contului, trimiteţi o cerere la adresa de email – home rominsolv.ro

http://www.rominsolv.ro/

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-09 20:38Musafir

#33531 NU CRED CA TE MAI AJUTA SAU VA MAI AJUTA DENIGRARILE

2015-02-09 20:42

#33530: - Re: SUNT PREA TREAZ FATA DE VOI MAI SOBOLANILOR JEGOSI SI CERNEVISTI IMPUTITI,TRADATORILOR. 

 SUNTETI CA SI MORTII,VA ASIGUR CA NU EU VOI PLECA ACASA,TOT VOI TRADATORILOR,SPER CA ATI BAGAT BINE LA CAP CE V AM SPUS CERNEVISTILOR.

toanta si nepotul

#33532 Re: CREANTELE OLTCHIM.

2015-02-09 20:55

#33513: CREANTELE OLTCHIM. - CREANTELE OLTCHIM. 

 pe bune, ce m-as face eu fara tine...?"

Cifra clara la ce? Referitor la "ce te-ai face tu fara mine" chiar nu stiu ca nu faci parte din viata mea si nici nu cred ca am fi compatibili, in schimb stiu ce as  face eu pe tine 

creanta , creanta, creanta

#33533 Re:

2015-02-09 20:58

#33514: -  

 nu mai boule, e invers pentru ca si cei care au ramas au luat dublu fata de tine si tot degeaba


Musafir

#33534 Re:

2015-02-09 21:01

#33516: -  

astia care au ramas in Oltchim cu siguranta nu vor primi nici un leu compensatoriu...."

Tu cati "leu compensatoriu" ai luat? Ai luat tot ce ti-au dat astia, adica multa m..e

Lasa oamenii in pace, nenorocitule.

#33535 Re: Re: CREANTELE OLTCHIM.

2015-02-09 21:03

#33532: toanta si nepotul - Re: CREANTELE OLTCHIM. 

 Scosule din context, din tot ce spui si macani rezulta ca ai mancat prea mult si mananci continuu de la noi...papa tot. Eu ma refeream la faptul de a ne parasii cumva definitiv..., nu-ti ducem lipsa si ma intrebam retoric ce bine ar fi sa dispari..., la cate cretinisme ai putut tu debita si inca continua sa bati campii. Cifre scosule din context, da cifre, pe care tu si amicii tai le-ai facut K.O., ai distrus si nimicit toate principiile si formele prin care tu te-ai manifestat continuu.., ramai un INAPT PROSTIT SI SCOS DIN CONTEXT, prizonier al camasei de forta de o porti si rotirii intense a golului din cutia craniana de-i spui tu cap, dar el este demult decapitat de clantanitoarea si proteza ta prin faptele de le-ai comis.

Lasa oamenii in pace, nenorocitule.

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-09 21:05


Lasa oamenii in pace, nenorocitule.

#33537 CREANTELE OLTCHIM.

2015-02-09 21:06

#33534: - Re:  

 Scosule din context.

Creditorii salariaţi primesc 100%.

CITEZ DIN PLANUL DE REORGANIZARE:

" CREANTELE DIN RAPORTUL DE MUNCA (SE ACORDA INTEGRAL) "

"Creditorii salariati primesc 100% din valoarea creantelor acestora"

"Plata in proportie de 100% a creantelor salariale"

"Categoria creantelor salariale Conform Programului de plati prevazut in cuprinsul Planului de reorganizare, creditorii cu creante salariale urmeaza a fi platiti prin Plan intr-un procent de 100%"

 CREANTELE OLTCHIM.

CREANTELE OLTCHIM.

#33538 Vali Sterian - Vino Doamne

2015-02-09 21:08

#33536: - doamne,vino doamne, sa vezi cernevisti cum suge de foame.ha,ha 

 Zi-le cu D mare sa inteleaga Doamne, vino Doamne ...

https://www.youtube.com/watch?v=wS4OvP-U1GM

Vali Sterian - Vino Doamne

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-09 21:09


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-09 21:11Musafir

#33541 Re: Re: Re: CREANTELE OLTCHIM.

2015-02-09 21:15

#33535: Lasa oamenii in pace, nenorocitule. - Re: Re: CREANTELE OLTCHIM. 

 Scumpul meu "prieten",

 

bati campii asa cum faci tu de obicei si repeti niste cuvinte si expresii pe care le-ai invatat cu greu vrand neaparat sa ne impresionezi, te contrazici de la o postare la alta dar sa mai facem o analiza in timp a postarilor tale. Te-ai nascut complexat si vei murii complexat (deocamdata sa iti dea Dumnezeu sanatate si ani multi si fericiti) de superinteligenta ta necunoscuta si neinteleasa.

Nu te inteleg de ce esti asa de hotarat in a ii contrazice pe toti care nu adera la ideile si inteligenta ta. 

Deocamdata salut sau noapte buna

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-09 21:17


CREANTELE OLTCHIM.

#33543 CREANTELE OLTCHIM.

2015-02-09 21:18

#33533: creanta , creanta, creanta - Re:  

 EU N-AM SPUS BOLOVANULE ASA CEVA ....!!!!!!!  NU AU LUAT NICI CEI DE AU RAMAS PENTRU CA DIN CAUZA ASTA AM PLECAT SA-SI PASTREZE LOCURILE DE MUNCA SI SALARIILE ( VOI CU ASTA V-ATI OCUPAT DETURNARILE DE ADEVAR!!!!)... PENTRU A SALVA OLTCHIM NU PE VOI LEPRELOR, NUMAI CA VRAJBA SI URA PE CARE ATI CREAT-O LA MULSUL, RAUTATEA SI MULTE ALTE FAPTE... PRIN TIUITURILE DIN URECHI PE CARE LE-ATI CREAT INTRE NOI, PRIN HAOSUL SI LINGUSEALA, LIBIDINOSENIA, INJOSIREA SI MITOCANIA CARE VA CARACTERIZEAZA....SUGACILOR SI SUGATIVELOR.... VOI CU ASTA V-ATI OCUPAT NEMERNICILOR, ATI INCAIERAT ANGAJATII TOTI DE CAND AM FOST IN COMBINAT, CARE N-AU NICIO VINA SI CARE AM FOST SI SUNTEM MULTI DIN NOI COLEGI PE VIATA, CHIAR DE VRETI VOI SA NE INCAIERATI, AM TRAIT ANI DE ZILE IMPREUNA, AM MUNCIT SI AM AVUT VARF IN GRAFICE CU OLTCHIM DE VOI NU O SA VEDETI IN VIATA VOASTRA, NE  CUNOASTE SI ACUM TOT GLOBUL PAMANTESC PENTRU CA SUNTEM CEI MAI BUNI IN MESERIE  SI STIM FRAIERE, NU INCURCAM CA SCOATEREA TA SI A ALTORA CA TINE SCOSI DIN CONTEXT, NOI LUCRAM CU ADEVAR SI PRECIZIE, FARA ABATERI SAU ALTE FAPTE DE CARE VA OCUPATI VOI... JAGARDELELOR, MAI PAPATI MAAA...

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-09 21:18Musafir

#33545 Re: Re: Re:

2015-02-09 21:18

#33537: Lasa oamenii in pace, nenorocitule. - Re: Re:  

 Scumpul meu "prieten" spune-mi si mie cand ca nu am citit planul de "renegociere"

CREANTELE OLTCHIM.

#33546 Re: Re: Re: Re:

2015-02-09 21:19

#33545: - Re: Re: Re:  PLAN DE REORGANIZARE SCOSULE DIN CONTEXT, NU CE BALIVERNE CE SPUI TU RENEGOCIATULE, ...!!!

 SA NE PUPI TU PE TOTI, NUMAI CA DE LA DISTANTA VA DAM ..., SUNTETI PREA LEPROSI SI NOI NU NE CONTAMINAM, VA TRIMITEM LA PACHET SUGACILOR SI SUGATIVELOR... ....

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-09 21:20


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-09 21:22


CREANTELE OLTCHIM.

#33549 Re: Re: Re: Re:

2015-02-09 21:23

#33545: - Re: Re: Re:  

 LEPROSII STI CUM MOR???? ALA ESTI TU SI GASCA SCOSILOR DIN CONTEXT...


Musafir

#33550 Re: Re: Re:

2015-02-09 21:24

#33543: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Re:  

 Ai inceput sa vorbesti de la un timp demagogic precum politicienii, vorbe goale , dar iti mai trebuie talent. Mai citeste cu copiatul nu ajungi prea departe.