Extindeti linia de metrou M2 pentru comuna Berceni, nu într-un oraș satelit inexistent

Către:
Consiliul Județean Ilfov, Președinte Hubert THUMA
Primăria Sectorului 4, București, Primar Daniel BĂLUȚĂ
Ministerul Transporturilor, Ministru Sorin GRINDEANU; Secretar de Stat Irinel SCRIOȘTEANU
Metrorex, Director General Mariana MICLĂUŞ
CFR S.A., Ion SIMU-ALEXANDRU, Director General
Metroul SA, Mircea ROZOREA, CEO
CC:
Primăria Berceni, Ilfov, Primar Gheorghe Covrigea

 

Având în vedere documentația MASTERPLAN, publicată de în consultare publică pe site-ul Primăria Berceni[1] la cererea Consiliului Județean Ilfov, în data de 1 noiembrie 2023, cu solicitarea ca în 25 de zile să fie transmise observații și comentarii, iar Primăria Berceni a publicat propunerea de documentație la data de 3 noiembrie 2023;

În exercitarea dreptului de petiționare prevăzut de art. 51, alin.1 din Constituție, în calitate de cetățeni ai României, prin prezenta

PETIŢIE

Solicităm autorităților publice centrale și locale, partenere în proiectul de extindere a metroului în zona periurbană de sud, să reconfigureze versiunea curentă a Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal (PATZ), privind prelungirea traseului de metrou M2, după Șoseaua de Centură, în comuna Berceni, astfel încât: Principalii beneficiari ai extinderii rețelei de metrou să fie cei peste 14.000 de locuitori ai comunei Berceni, plus alte câteva mii de locuitori din zonele deja populate ale comunelor limitrofe,  interesați să scurteze timpii în trafic. Așa cum prevede PATZ, principalii beneficiari actualmente nu există. Se presupune că vor locui într-un viitor oarecare, într-un oraș satelit ipotetic, de peste 30.000 de locuitori, aparținător Sectorului 4 al Bucureștiului.  

Solicităm totodată Primăriei Berceni, să retragă avizul favorabil acordat în luna mai 2023 Consiliului Județean Ilfov, pentru lucrări de construire, faza studiu de fezabilitate pentru extinderea metroului în comună, așa după cum este propus în actualul PATZ și să respingă orice altă propunere de avizare în proiectul de extindere a metroului, dacă proiectul imaginat de către partenerii din proiect, desconsideră nevoile reale de transport eficient și nepoluant al populației actuale din zona periurbană, la sud de București.

Solicităm tuturor entităților partenere de la nivel central, județean și local să regândească MASTERPLAN de aducere a rețelei de metrou în corelare cu nevoia de dezvoltare a infrastructurii de drumuri locale, a drumurilor radiale și pentru reducerea presiunii de trafic pe DJ401.

Susținem solicitarea noastră cu următoarele argumente:

1)    Dorim să nu mai fim duși în eroare. În 2021, comunicatele de presă și campaniile PR referitoare la extinderea magistralei M2 în comuna Berceni anunțau transformarea zonei periurbane de sud ”într-un hub de bussines, cu toate facilitățile incluse” [2], cu acces la un mijloc de transport public, rapid și nepoluant, prin sisteme park & ride, care vor fi ține pe loc autoturismele, degrevând traficul și diminuând poluarea mediului.  

Mesajele promițătoare sunt contrazise în 2023 de PATZ, unde linia de metrou este o graniță care izolează actuala comună Berceni, cu peste 14.000 de locuitori, de un viitor oraș satelit, de tip dormitor, de până la 55 de mii de locuitori. În planul viitorului oraș sunt configurate blocuri (P+2E, P+3E și P+4E), cu servicii complementare, zone cu dotări de utilitate publică (învățământ și sănătate), zone comerciale și câteva spații verzi. Aceste dotări speram să fie gândite pentru populația care trăiește deja în Berceni. Ba mai mult, speram că Berceni va dobândi odată cu infrastructura de metrou, și infrastructură de apă și canalizare.  

Descoperim însă că PATZ izolează Berceni atât de viitorul oraș satelit, gândit mai degrabă ca o extensie a Sectorului 4, cât și de capitala București.  

PATZ nu configurează vreun hub de business, ceea ce înseamnă că oportunitățile de dezvoltare de afaceri cu facilități incluse și noi locuri de muncă vor rămâne exclusiv în Sectorul 4, iar comuna Berceni urmează să fie transformată în pepinieră de forță de muncă pentru capitală, cu două zone inegale. Una promițător modernă, exploatată imobiliar foarte mult și cealaltă abandonată discriminatoriu într-o infrastructură de drumuri de țară, nepietruite, cu fose septice și puțuri în curte.    

Populația actuală din Berceni nu are nevoie de trei stații de metrou, amplasate departe de propriile locuințe. Pentru a ajunge la oricare dintre cele trei stații propuse, bercenarii vor fi obligați să stea tot bară la bară, nu doar de-a lungul DJ401 ci și pe străzile perpendiculare, înguste, fără trotuare, nepietruite și neasfaltate, care i-ar duce spre și dinspre stațiile de metrou.  

Față de promisiunea de îmbunătățire a vieții făcută în 2021, PATZ propune în fapt, în 2023 distrugerea speranței de mai bine a actualei populații din Berceni și din localitățile învecinate.  

2)   Pagube directe. Aparent sunt afectate doar câteva zeci de familii de proprietari de terenuri și case, achiziționate la prețul pieței, a căror valoare va fi însă, spulberată prin expropriere pe bani puțini. Tot direct sunt afectate afaceri locale. Câteva sute de angajați vor deveni șomeri. Dacă traseul metroului propus de PATZ va trece pe la suprafață, vor fi demolate o benzinărie, o hală de producție și câteva alte afaceri localizate sub giratoriul suspendat. În locul lor vor apărea o stație  de metrou și un park & ride, ambele situate la nici 600 de metri de stația Tudor Arghezi, București, dotată de asemenea cu park & ride.  

În realitate, orice șofer din Berceni, odată ajuns la centură știe că mai are de condus maximum 1 minut ca să ajungă în parcarea stației de metrou Tudor Arghezi. De ce ar pierde timpul căutând un loc de parcare sub giratoriul suspendat, gândindu-se că dacă parcarea este deja aglomerată, îi va fi dificil sa iasă de-acolo? Nimeni nu dorește să piardă timp aiurea în trafic.    

3) Pagube indirecte. Propunerea PATZ afectează viața a peste 14.000 de locuitori ai comunei Berceni. Pe termen scurt, DJ401 va fi din ce în ce mai sufocat. La fel și mediul înconjurător. Aerul. Sunt deja deschise două șantiere, A0 și podul care traversează A0. Ieșirea la sol, pe șoseaua de centură spre Popești-Leordeni este blocată, deși dacă ar fi deschisă ar ușura presiunea de traversare a giratoriului suspendat. Poluarea și înghesuiala în trafic vor crește odată cu deschiderea șantierului pentru metrou. Pe termen mediu și lung DJ 401 va continua să fie aglomerat, fiind unicul drum de categorie superioară pe care se vor înghesui de-a valma, autoturisme, autobuze de transport public, mașini de aprovizionare, precum și eternele vidanje, în cazul în care Berceni nu va fi racordat curând la o rețea de canalizare.  

4)  Parteneriatul pentru extinderea noii rețele de metrou vorbește despre intenția accesării de fonduri europene nerambursabile. Parteneriatul pentru extinderea rețelei de metrou M2, deși aduce metroul în Berceni, exclude dintre beneficiari, tocmai bercenarii. De fapt, le aduce prejudicii. Strategia de dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030 susține creșterea calității vieții locuitorilor, prin îmbunătățirea conectivității teritoriale. Cu toate astea, așa după cum sunt descrise în PATZ, activitățile presupuse în strategie vor conduce mai degrabă la extinderea blocajelor în trafic, la creșterea poluării prin prelungirea timpului de ședere în coloană a mașinilor, pe drumurile din comună, spre București sau spre străzile care ar duce spre/dinspre stațiile de metrou propuse.  

5)  În cadrul parteneriatului sunt invocate cerințele Comisiei Europene privind dezvoltarea teritorială integrată, prin proiecte complexe pe direcții strategice pentru Europa verde, echitabilă, conectată și digitalizată. Ne manifestăm dezamăgirea că parteneriatul de aducere a metroului în Berceni consideră localitatea un teritoriu pustiu, pe care se construiește de la zero. Conceptul ”verde” e pentru cei localizați în ”noul Berceni”, pentru că ei trebuie conectați cu civilizația.

Concluzie: Solicităm reconsiderarea Masterplan pentru ca dezvoltarea teritorială să fie făcută printr-o abordare echitabilă, fără obstrucționarea comunei Berceni de a fi integrată comunitar.

[1] https://www.primariaberceni.ro/notices/implicarea-si-consultarea-publicului-extindere-magistrala-de-metrou-m2/

[2] https://ps4.ro/comunicate-de-presa/cel-putin-inca-trei-statii-noi-de-metrou-se-vor-construi-pe-magistrala-m2-ca-urmare-a-extinderii-liniei-pana-in-comuna-berceni/

Poza_petitie_Metrou_Berceni2.png