Demolare Spital Brasov

Către

Primăria  Municipiului  BRAŞOV Ref : Transparenţa decizională  şi     patrimoniul  istoric şi arhitectural al Braşovului.

Domnului Primar George Scripcaru

Stimate domnule Primar,

În contextul ignorării opiniei cetățenești prin evitarea recursului la informare și invocând drepturile noastre conform legii nr.544 din 12 oct.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public adoptată de Senat la 13 sept. 2001 cu respectarea prevederilor art.74 alin.(2) din Constituția României, text publicat în Mon.Oficial nr.663 din 28 oct.2001 ( "orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public [ Art.6(1)]", solicit Primăria de a face public proiectul de demolare a Spitalului Dermato-Venerice de pe Șirul Dima - str.Cibinului - str.Traian Demetrescu în scopul ridicării unui imobil cu multe etaje și parcare subterană. Imobilul proiectat se află în zona de protecție a fortificațiilor medievale - zidul cetății, Bastionul Fierarilor, Poarta Ecaterinei, Poarta Schei, Facultatea de Silvicultură, Liceul Andrei Șaguna. Aliniamentul clădirilor din zonă este de parter plus etaj, excepție făcând clădirea Spitalului de Obstretică și Ginecologie, construită în perioada de tristă amintire, anii '80, care în mod evident nu se încadrează în peisajul cultural specific zonei dar a cărei destinație nu mai poate fi modificată.

Menționăm că în conformitate cu art.7(1) din aceeași lege 544, instituția Primăriei are obligația de a răspunde în scris în termen de 10 pînă la 30 de zile de la depunerea solicitării și de a comunica în timp util modalitatea prin care se va recurge la dezbaterea publică prin care să fie cunoscute opțiunile cetățenilor plătitori de impozite și taxe la bugetul local.

Brașov februarie 2014

 


Veronica Bodea Tatulea    Contactați autorul petiției