Cerem soluționarea conflictului religios din s. Dereneu, Călărași, Republica Moldova

Domnului Alexandru Jizdan,

Ministru al Afacerilor Interne a Republicii Moldova

 

Doamnei Monica Babuc,

Ministră a Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

 

Excelenței Sale Domnului Teodor-Viorel Meleșcanu,

Ministru al Afacerilor Externe a României

 

PETIȚIE PUBLICĂ 

Excelențele Voastre,

 1.       În temeiul unor procese verbale ale Adunării Parohiale a comunității religioase ”Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu împreună cu Preotul Paroh al comunității s-a votat în unanimitatea aprobarea unui statut în variantă nouă și aderarea la Mitropolia Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române. Ministerul Justiției a acceptat actele prezentate și în temeiul unor decizii din august 2017 au acceptat trecerea parohiei sub jurisdicția canonică a Mitropoliei Basarabiei.

2.      Ulterior adoptării unei asemenea decizii, Eparhia de Ungheni și Nisporeni a Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei) a început o campanie de denigrare și intimidare a membrilor comunității și a Preotului paroh al comunității care a slujit în această comunitate mai bine de 26 de ani. În paralel, un grup de persoane care în general nu sunt membrii ai parohiei au contestat în instanța de judecată actele administrative ale Ministerului Justiției. Pe marginea litigiului apărut nu este nici o hotărâre definitivă.

3.      La data de 04.03.2018, un grup de aproximativ 70 de persoane (dintre care 3 preoți din cadrul Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei), sportivi de performanță și alte persoane), sub conducerea organizată și orchestrată de secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Protoiereu Vadim Corostinschi, s-a prezentat la Biserica „Adormirii Maicii Domnului” din satul Dereneu, rn. Călărași, cu scopul de a prelua forțat acest edificiu. În acest sens, locuitorii satului Dereneu aflând despre intenția reprezentanților Mitropoliei Moldovei, nu au permis intrarea în lăcașul de cult care a rămas închis în acea dată. 

4.      Considerând că conflictul a fost aplanat, grupul de persoane asaltant a părăsit fața locului. Cu toate acestea la data de 05.03.2018, un grup mai mic de aproximativ 30 de persoane (dintre care 7 preoți din cadrul Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei), sportivi de performanță și alte persoane), sub conducerea organizată și orchestrată de secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Protoiereu Vadim Corostinschi, s-a prezentat la Biserica „Adormirii Maicii Domnului” din satul Dereneu, rn. Călărași, cu scopul de a prelua forțat acest edificiu, în mod repetat.

5.      După intrarea pe teritoriu Bisericii a grupului agresiv și neavînd succes de localizare a cheilor de la biserică, aceștia au spart lacătul de la ușa din spate a bisericii, au intrat, au deschis ușa principală din interior și au schimbat lacătele la toate ușile, după care au baricadat intrarea în biserică și nu au permis intrarea enoriașilor sau a Preotului Paroh. Drept pretext al spargerii ușii au prezentat un contract semnat în data de 04.01.2003 între Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei) și Ministerul Culturii potrivit căruia toate monumentele de ecleziastice ar fi fost transmise Mitropoliei Moldovei. În context trebuie menționat că la moment contractul este declarat caduc prin decizia definitivă a instanței de judecată, iar Ministerul Culturii nu a adoptat nici un Regulament cu privire la gestionarea clădirilor ecleziastice monumentelor de istorie.

6.      La fața locului s-a prezentat poliția și a constatat circumstanțele produse, precum și faptul schimbării lacătelor. Nu a reacționat în nici un fel, nu a solicitat încetarea acțiunilor ilegale sau prezentarea cărorva acte ce demonstrează dreptul acestora de schimbare a lacătelor. Nu au fost întreprinse acțiuni de asigurare a integrității bunurilor proprietate privată a Preotului paroh al comunității care se aflau în Biserică.

7.      Spre seară, la fața locului au fost concentrați mai mulți preoți din cadrul Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei) pentru a nu permite exercitarea drepturilor sale legale de către Preotul Paroh și de către comunitatea religioasă din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

8.     În toată perioada, de la spargerea ușilor bisericii și pînă noaptea tîrziu, preoții prezenți a Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei), cît și grupul de persoane organizat de acesta, trimiteau mesaje de instigare la ură, violență, defăimare, discriminare pe criteriu de religie, precum și la dezordini în masă. Acest fapt poate fi demonstrat lesne prin însăși reportajele realizate la fața locului și declarațiile martorilor oculari.

9.      Începând cu data de 05.03.2018 până la momentul de față biserica este ocupată de un grup de 7-12 persoane care locuiesc efectiv în biserică și continuă să dețină bunurile personale ale Preotului paroh Florin Marin.  

10.  În perioada 06.03.2018-17.03.2018, preoți din diferite parohii din rn. Călărași ce sunt subordonate Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei) și Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, au incins spiritele localnicilor din s. Dereneu pentru a-i converti să suțină Mitropolia Moldovei și cultul lor religios. Au fost diseminate foi volante cu acuzații false în privința subsemnatului și a Mitropoliei Basarabiei.

11.   În data de 18.03.2018 de către Consiliul local Dereneu și Primăria satului Dereneu a fost desfășurată Adunarea consultativă cu cetățenii satului, la care s-a discutat care sunt preferințele localnicilor vizavi de cultul religios. Au fost acumulate peste 450 de declarații din partea localnicilor care au menționat că doresc ca comunitatea religioasă să rămână sub oblăduirea canonică a Mitropoliei Basarabiei. Aici vom menționa că numărul total de locuitori activi ai satului nu depășește 600 de adulți.

12.  Cu toate acestea în seara zilei de 18.03.2018 în momentul grupul de 200 de persoane a încercat să intre în biserica comunității un pluton de polițiști a îngrădit accesul în biserică, fără a permite aflarea pe teritoriul bisericii enoriașilor. Prin acțiunile sale organele de poliție au susținut acțiunile continue de samavolnicie a unor persoane pretins a fi din cadrul Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei), ce nu au nici un drept să dețină clădirea bisericii.   

13.       Reieșind din cele expuse, SOLICITĂM:

-         Ministerului Afacerilor Interne și subdiviziunilor sale să asigure securitatea enoriașilor și adepților Mitropoliei Basarabiei care sunt prigoniți la moment și intimidați de către reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei) pe de o parte și de către angajații poliției pe de altă parte (a se vedea acțiunile din 18.03.2018);

-         Ministerului Afacerilor Interne și subdiviziunilor sale să nu admită continuarea acțiunilor de îndemnare la ură și intoleranță confesională admisă de Episcopia de Ungheni și Nisporeni și alte părți componente a Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei); -         Ministerului Afacerilor Interne și subdiviziunilor sale să pună capăt tulburării de posesie a Bisericii de către preotul paroh Marin Florin;

-         Ministerului Afacerilor Interne și subdiviziunilor sale să dispună atragerea la răspundere contravențională a persoanelor care în perioada 04.03.2018 și până la momentul de față comit abateri contravenționale prevăzute de art. 54 Cod Contravențional.  

-         Ministerul Educației Culturii și Cercetării să dispună reglementarea nediscriminatorie a gestionării clădirilor ecleziastice incluse în Registrul monumentelor de istorie.

-         Ministerului Afacerilor Externe a României să urmărească mai îndeaproape evoluția situației cu privire la Parohia Ortodoxă română din cadrul Mitropoliei Basarabiei cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, r. Călărași. În situația în care autoritățile centrale ale Republicii Moldova nu vor da dovadă de diligență și vor continua practica discriminării Mitropoliei Basarabiei, să dispună prin intermediul mecanismelor diplomatice asigurarea drepturilor și intereselor etnicilor români stabiliți în satul Dereneu, r. Călărași.


Preot Marin Florin    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Preot Marin Florin să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook