Cerem majorarea salariilor pentru angajatii gradinitelor

Doamnei Corina FUSU,
Ministru al Educației

Doamnei Stela GRIGORAȘ,
Ministru al Muncii, Protecției sociale și al Familiei

Guvernului Republicii Moldova

PETIȚIE COLECTIVĂ

Prin prezenta petiție, solicităm, în regim prioritar, examinarea prevederilor sistemului actual de salarizare stabilit pentru personalul didactic-auxiliar și nedidactic (ajutor de educator, bucătar, ajutor de bucătar) din cadrul grădinițelor din Republica Moldova în vederea majorării cuantumului salariilor de funcție ale acestora.

Salariile de funcție stabilite categorii de personal enumerate mai sus, sunt foarte neatractive și extrem de mici, iar posturile respective rămân a fi vacante luni sau chiar ani de zile. Această situație se atestă în toate grădinițele din țară, dar datele cele mai alarmante sunt în grădinițele din mun. Chișinău. Conform unor studii preliminare, toate grădinițele din mun. Chișinău întîmpină dificultăți majore în recrutarea/angajarea persoanelor pentru postul de ”ajutor de educator” și cele aferente personalului blocului alimentar.Take_a_photo_using_any_digital_photography_tool_of_your_choice._2.jpgRata de ocupare a acestor posturi este sub 70%
.

  • Această situație creează riscuri sporite pentru sănătatea și securitatea copiilor noștri, fapt ce nu mai poate fi acceptat.
  • Pe de o parte, procesul educațional nu poate fi realizat conform standardelor minime, deoarece educatorul de unul singur nu reușește să facă față tuturor necesităților și programului pentru 25-30 copii. Educatorii fiind supraîncărcați pentru perioade lungi de timp, sunt într-un stres profesional continuu, ceea ce produce efecte negative asupra copiilor noștri.
  • Pe de altă parte, incapacitatea de a supraveghea copiii în modul stabilit creează premise pentru un mediu nesigur și plin de riscuri/pericole pentru viața și sănătatea copiilor.
  • De asemenea, insuficiența personalului bucătăriei reduce drastic din capacitatea grădiniței de a oferi o masă variată, preparată sănătos și la timp, ceea ce la fel influențează negativ sănătatea copiilor. Persoanele existente activează în fiecare zi peste programul stabilit, în 2 ture, fiind la limita capacităților fizice. 

Salariul mediu al unui ajutor de educator este de 1.575 MDL (în medie 10 ore de lucru/zi), al unui bucătar constituie 1.200 MDL (7 ore de lucru/zi), iar al unui ajutor de bucătar – 1.100 MDL (6 ore de lucru/zi, cu începere de la 5 dimineața). Aceste salarii nu acoperă nici minimul de existență de 1.813 MDL (2016), reprezintă 30% din salariul mediu pe economie (4.613 MDL/2015), și doar 15% din salariul stabilit pentru un trai decent (9.124 MDL/2015).

Salariile pentru această categorie de personal n-au fost pasibile majorării, realizate în câteva etape pentru personalul didactic din instituțiile preșcolare. Considerăm că personalul auxiliar are un rol/contribuție importantă pentru asigurarea securității și sănătății copiilor noștri.

În acest context, SOLICITĂM:

  • majorarea urgentă a salariilor pentru categorii de personal până la nivelul minimului de existență;
  • indexarea anuală a salariiilor în corespundere cu ponderea majorărilor realizate pentru personalul didactic din instituțiile de învățământ preșcolar.

Astfel, posturile date vor deveni mai atractive și grădinițele vor putea acoperi necesarul de personal; fapt ce va contribui semnificativ la scăderea riscurilor enunțate.
Solicităm să ne comunicați, în termenul legal, modul de soluționare a petiției și măsurile dispuse.


Grupul Parintilor Solidari + Grupul Pedagogilor Solidari    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Grupul Parintilor Solidari + Grupul Pedagogilor Solidari va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...