Cerem eliminarea obstacolelor care împiedică sancționarea conflictelor de interese sau a incompatibilităților!

Marea provocare în prevenirea apariției conflictelor de interese sau a incompatibilităților în sectorul public este eliminarea obstacolelor pe care le poate genera chiar legea. Există situații în care o persoană aflată într-un conflict de interese sau într-o stare de incompatibilitate și cu privire la care Agenția Națională de Integritate (ANI) a încheiat un raport cu măsuri sancționatorii, să nu fie până la urmă sancționată. Și tocmai pentru că pârghiile legale actuale se dovedesc a fi insuficiente în această privință.

Exemplu concret. Doamna Steluța Gustica Cătăniciu, Deputat în Parlamentul României, s-a aflat într-un conflict de interese în timpul mandatului de consilier local în Cluj-Napoca, 2008-2012.    Doamna Cătăniciu a încălcat legea în calitate de consilier local, a constatat ANI, raport care a fost validat definitiv de instanța judecătorească. Consecința legală ar fi fost eliberarea domniei sale din funcția publică și interdicția de a mai ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani de la data definitivă a raportului Agenției. Ar fi putut interveni și sancțiuni disciplinare. 

În practică însă lucrurile nu au stat așa. Imediat după încheierea mandatului de consilier, doamna Steluța Gustica Cătăniciu a devenit deputat în Parlamentul României. Deși Agenția Națională de Integritate a solicitat Camerei să o sancționeze disciplinar, acest lucru nu s-a mai putut întâmpla, intervenind prescripția. 

Forma actuală a textului de lege, care a permis acest lucru, ne spune că răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice, este înlăturată, răspunderea nemaiputând fi angajată în condiţiile depăşirii termenului general de prescripţie de 3 ani de la data săvârşirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (art.25 alin.5 din Legea nr.176/2010).  

Petiția propune adoptarea unei modificări a acestui text de lege, care să fie adoptată într-una dintre următoarele variante:

 • reglementarea unui termen special de prescripție, care să fie mai mare de 3 ani;
 • stabilirea faptului că termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii definitive a Raportului de evaluare întocmit de ANI, respectiv a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate;
 • realizarea unei distincții între (1) termenul în care ANI poate lua măsuri privitoare la atragerea răspunderii civile sau administrative, disciplinare și (2) termenul în care respectivele măsuri pot fi puse în executare.

Scopul modificărilor este de a oferi șanse reale instituțiilor să ia măsuri împotriva funcționarilor publici implicați în conflicte de interese sau în incompatibilități. S-ar evita astfel situațiile în care sancțiunile legale devin ineficiente din cauza termenelor limită prea scurte.

Este vorba despre:

 • Persoanele care dețin funcții publice și care depun declarații de avere potrivit Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Cui ne adresăm: 

 • Parlamentului României și Agenției Naționale de Integritate

Ce cerem:

 • Modificarea dispozițiile art.25 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative prin lărgirea spectrului posibilității de sancționare în timp a persoanelor în privința cărora rapoartele întocmite de către Agenția Națională de Integritate au devenit definitive prin neatacare sau prin validarea lor pe cale judecătorească

De ce sunt importante modificările?

 • Pentru că o coordonare a dispozițiilor legale conduce la asigurarea integrității pentru funcția publică;
 • Pentru că sancțiunile privitoare la încălcarea regimului incompatibilităților și a celui al conflictelor de interese trebuie aplicate;
 • Pentru că legea trebuie respectată de toți cetățenii, cu atât mai mult de cei care ocupă funcții publice;
 • Pentru ca rapoartele de evaluare încheiate de Agenția Națională de Integritate și devenite definitive să poată fi puse în aplicare;
 • Pentru că principiile transparenței și responsabilității ar trebui să fie la baza activității oricărei instituții sau autorități publice.

Semnează petiția și dă mai departe către un prieten.

---

Petiția face parte din campania de advocacy „Transparență și competențe în funcții publice” din cadrul proiectului WATCH PR, derulat de Asociația Casa Bună în parteneriat cu RISE Project, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund - Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.


Ștefania Monica Szakacs - voluntar în cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ștefania Monica Szakacs - voluntar în cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...