ТРЕБУЕМ ПРАВА НА ТРУД ЕДИНСТВЕННОМУ УЧРЕДИТЕЛЮ! // CEREM DREPTUL LA MUNCĂ A UNICULUI FONDATOR!

ТРЕБУЕМ ПРАВА НА ТРУД ЕДИНСТВЕННОМУ УЧРЕДИТЕЛЮ! // CEREM DREPTUL LA MUNCĂ A UNICULUI FONDATOR!

Требуем ликвидировать раз и навсегда неясности связанные с правом на труд единственного учредителя ООО путем внесения в ст. 69 (3) Закона об обществах с ограниченной ответственностью 135/2007 фразы:

На отношения между управляющим и обществом распространяется действие трудового законодательства даже в случае, когда он одновременно является единственным учредителем этого общества, и имеет право работать по индивидуальному трудовому договору в любой должности, включая должность руководителя общества.

*************

Cerem să fie lichidate definitiv neclaritățile legate de dreptul la muncă a unicului fondator al SRL prin introducerea în art. 69 (3) al Legii privind societățile cu răspundere limitată 135/2007 a frazei:

Asupra relațiilor dintre administrator și societate legislația muncii se extinde și în cazul cînd administratorul este concomitent și unic fondator al acestei societăți, și are dreptul să lucreze în baza contractului individual de muncă în orice funcție, inclusiv funcția conducătorului societății. workshop-1655275_960_720.jpg


Iavorscaia Elena    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Iavorscaia Elena să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...