Catre P.E. realitatea României prin ochii celor 7,4 mil de oameni

Stimați membri ai Parlamentului European, José Durão Barroso și Viviane Reding,

Știți că la referendumul din 29 iulie 2012, organizat pentru demiterea președintelui României s-a prezentat la vot 46% din populație, echivalentul a 8,5 milioane de persoane cu drept de vot. Știți cu toții rezultatele șocante: 7,4 milioane au votat pentru demitere, reprezentând 40% din votanții României (aproape jumătate de țară) și doar 6% împotrivă. În 2009, la alegerile prezidențiale, s-au prezentat la vot 56% din populație, adică 10,3 milioane de persoane. Știm cu toții cine a câștigat pentru 5,2 milioane de voturi. Așadar: în 2009, 28% au fost pentru Traian Băsescu, iar în 2012, 40% au fost împotriva sa. Judecați voi care procent are mai mare greutate.

Vreau să vă aduc la cunoștință doar câteva, dar poate cele mai importante aspecte despre cât de “european” este Traian Băsescu. Eu și toți cei care semnează această petiție, ne considerăm siderați de ceea ce spune și face Traian Băsescu. Ne-am săturat de minciuni, amenințări și de propagandă antidemocratică. Dacă guvernul actual este țintuit de legislație și de instituțiile statului, ce sunt controlate de președintele suspendat, NOI, cei 7,4 milioane de români, strigăm și vă cerem să ne auziți!

Inconsecvența lui Traian Băsescu, în calitate de președinte suspendat, în campania electoralăhttp://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=BMfA3BkoyGo

21 iulie: Știați că Traian Băsescu, în calitate de președinte suspendat, în campania electorală, cere românilor să meargă la vot, pentru că așa este democratic și afirmă public ca NU va boicota referendumul? Priviți: http://www.youtube.com/watch?v=Ph1fTzQGaUc&feature=related

27 iulie: Știați că Traian Băsescu, în calitate de președinte suspendat, în campania electorală, a declarat la postul național de televiziune va demisiona dacă la referendum va avea 7 milioane de voturi împotrivă, chiar în situația lipsei cvorumului? Priviți: http://www.youtube.com/watch?v=-Q0cOmCZKc4

28 iulie: Știați că Traian Băsescu, în calitate de președinte suspendat, în campania electorală, cu o zi înainte de data referendumului cere public românilor să nu se prezinte la vot, pentru a nu susține așa-zisa “lovitură de stat”? Priviți: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=Hug3805zX2w&NR=1

29 iulie: Știați că Traian Băsescu în calitate de președinte suspendat, în ziua referendumului boicotează în continuare referendumul prin mesaje postate pe pagina sa oficială de facebook și el însuși NU s-a prezentat la vot? Priviți: http://www.youtube.com/watch?v=xzC192YFCck&feature=relmfu

Atacurile lui Traian Băsescu, în calitate de “cetățean în tricou albastru, dintr-o curticică”, după 29 iulie:

30 Iulie: Știați că Traian Băsescu, în calitate de “cetățean în tricou albastru, dintr-o curticică” amenință public persoana de la conducerea instituției ce se ocupă cu evidența populației, și după două zile aceasta este anchetată de Procuratură și este urmărită penal? Priviți amenințarea: http://www.youtube.com/watch?v=Vn-ugnRdFBo&feature=related și acum priviți rezultatul: http://www.antena3.ro/romania/seful-directiei-pentru-evidenta-persoanelor-este-urmarit-penal-pentru-abuz-in-serviciu-179131.html

5 august: Știați că Traian Băsescu, în calitate de “cetățean în tricou albastru, dintr-o curticică” sugerează ce decizie ar trebui să ia Curtea Constituțională a României pentru îndeplinirea cvorumului de la referendum? Priviți: http://videonews.antena3.ro/video/politica/traian-basescu-citeste-legile-constitutie-intr-o-declaratie-de-presa.html

A doua zi, la 6:00 dimineata apare pe site-ul CCR, o erată (adăugire/modificare), în condițiile în care majoritatea membrilor acesteia sunt în concediu, fără ședință și fără cvorum, erată ce completează decizia publicată în Monitorul Oficial cu o mențiune care susține dorința lui Traian Băsescu, motivând această modificare ca o "eroare materială"? Priviți: http://videonews.antena3.ro/video/romania/victor-alistar-despre-decizia-ccr-si-documentele-modificate-din-monitorul-oficial.html

Știați că Traian Băsescu, în calitate de “cetățean în tricou albastru, dintr-o curticică” cere populației, din prisma “președintelui ales, dar suspendat” să nu se uite timp de o săptămână la “Antena 3” , post de televiziune, despre care se știe că este împotriva politicii mincinoase ale lui Traian Băsescu? http://www.youtube.com/watch?v=J4XsUBv6qQkhttp://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=hnMJsPOjVRA

Știați toate acestea?! Este lipsă de respect față de popor, față de Constituția României, față de Uniunea Europeană. Este antidemocratic și antieuropean!

Și nu în ultimul rând, știați că, NOI, cei 7.4 milioane de români care am votat DA: Cerem să ne auziți strigătul și să ne vedeți frustarea și disperarea? Ne-am săturat? Nu mai putem sta cu mâinile în sân! Vrem recunoașterea dorinței majorității: DA pentru SCHIMBARE, DEMOCRAȚIE, LIBERTATE, ADEVĂR!

Susținem în continuare DEMISIA LUI TRAIAN BĂSESCU.

 

Look at the reality of Romania, through the eyes of 7.4 million people who voted YES in the referendum for Basescu's dismissal, and listen!

Dear members of the European Parliament, José Durão Barroso and Viviane Reding,

You know that in the referendum of July 29 2012, the Romanian president's dismissal was held to vote 46% of the population, equivalent to 8.5 million people. You all know the shocking results: 7.4 million voted for impeachment, representing 40% of Romanian voters (almost half the country) and only 6% against him. In 2009, to the presidential elections were out to vote 56% of the population, about 10.3 million people. We all know who won with 5.2 million votes. So: in 2009, 28% were for Traian Basescu, and in 2012, 40% were against him. You think what percentage has more weight.

I want you to know a few, but perhaps the most important aspects of how "European" is the President. Me and all 7.4 million people we are ered of what Basescu says and does. We are tired of lies, threats and undemocratic propaganda. If the current government is pinned in the legislation and institutions, which are controlled by the suspended President, US, 7.4 million Romanian people, cry out and ask you to hear us!

The inconsistency of Traian Basescu, as suspended president, in the electoral campaign:

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=BMfA3BkoyGo

july 21: Did you know that Traian Basescu as suspended president in the electoral campaign, ask Romanians to vote, because that is democratic and openly proclaim that he will not boycott the referendum? Look:

http://www.youtube.com/watch?v=Ph1fTzQGaUc&feature=related

July 27: Did you know that Traian Basescu as suspended president in the electoral campaign, said on national television that he would resign if the results of  the referendum will have 7,000,000 votes against, even if the quorum is not achieved? Look:

http://www.youtube.com/watch?v=-Q0cOmCZKc4

July 28: Did you know that Traian Basescu as suspended president in the electoral campaign, one day before referendum, publicly asks romanians not to go to vote in order to not support the so-called "coup"? Look:

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=Hug3805zX2w&NR=1

July 29: Did you know that Traian Basescu as suspended President in the referendum day is still boycotting with messages posted on its official page on Facebook, and himself did not present to vote? Look:

http://www.youtube.com/watch?v=xzC192YFCck&feature=relmfu

Traian Basescu’s attacks as a "citizen in blue shirt, in a backyard", after July 29:

July 30: Did you know that Traian Basescu as a "citizen in blue shirt, in a backyard", threatens publicly those person in charge on the institution dealing with the population evidence, and after two days it is investigated by the Prosecutor and he is accused? Look the threat:

http://www.youtube.com/watch?v=Vn-ugnRdFBo&feature=related

and now the result:

http://www.antena3.ro/romania/seful-directiei-pentru-evidenta-persoanelor-este-urmarit-penal-pentru-abuz-in-serviciu-179131.html

August 5: Did you know that Traian Basescu as a "citizen in blue shirt, in a backyard", suggests what decision shall take the Constitutional Court of Romania for calculating the quorum at the referendum? Look:

http://videonews.antena3.ro/video/politica/traian-basescu-citeste-legile-constitutie-intr-o-declaratie-de-presa.html

The next day, at 6:00 am, appear on CCR’s site an errata (addition/modification), while the majority of its members are on holiday, no meeting and no quorum. This errata complements the decision published in the Official Gazette with a statement supporting the Traian Basescu’s wish, motivating that change as a "material error"? Look:

http://videonews.antena3.ro/video/romania/victor-alistar-despre-decizia-ccr-si-documentele-modificate-din-monitorul-oficial.html

Did you know that Traian Basescu as a "citizen in blue shirt, in a backyard", ask the population, from the perspective as "elected President, but suspended" not to wach for a week to "Antena 3" - television channel, which is known to be against the lying policy of Traian Basescu?

http://www.youtube.com/watch?v=J4XsUBv6qQk

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=hnMJsPOjVRA

 

Did you knew all that?!

It is lack of respect towards the people, the Romanian Constitution, towards the European Union. It is undemocratic and anti-European!

And last but not least, do you know that WE, the 7.4 million Romanians who have voted YES:

We ask you to hear our cry of despair and tou to see our frustration!

We've had enough?

We can not stand and do nothing!

We want for you to recognize the majority wish: YES for CHANGE, DEMOCRACY, FREEDOM, TRUTH!

 

We still demand the Traian Basescu’s RESIGNATION.