BREAZA, PRAHOVA - REVENDICAREA LEGAL A TITULATURII DE „STAȚIUNE CLIMATICĂ”

Vă aducem la cunoștință cele specifice în cauză care ne frământă gândurile și simțirea față de localitatea preaiubită în care sălășluim, cugetări concretizate în prezenta petiție cu scopul de a impulsiona Consiliul Local a chibzui asupra demersurilor ce pot fi îndeplinite în viitorul apropiat (cu sprijinul nostru ferm) pentru ca BREAZA să își revendice și legal îndreptățita denumire de „STAȚIUNE CLIMATICĂ”.  

1.     SCOPUL PETIȚIEI NOASTRE - BREAZA STAȚIUNE CLIMATICĂ (ATENȚIE!!! NU STAȚIUNE BALNEARĂ SAU BALNEOCLIMATICĂ)  

Cadru legislativ * Ordonanţa nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare / (modificări) Legea nr. 343/2002    

Î: Cum se definește o stațiune climatică?  

R (Art 1, pct b, Ord. 109/2000): Prin staţiune climatică se înţelege localitatea sau/şi arealul situat în zone cu factori climatici benefici şi care are condiţii pentru asigurarea menţinerii şi ameliorării sănătăţii şi/sau a capacităţii de muncă, precum şi a odihnei şi reconfortării.  

Menționăm conform articolului 1 punctul 3 că tipul predominant de factori naturali determină specificul staţiunii respective şi profilul de cură, în cazul nostru stațiune CLIMATICĂ (CI NU BALNEARĂ SAU BALNEOCLIMATICĂ).  

Î: Cum se acordă acest statut? Este necesară o autorizație de funcționare?  

R (Art. 2, pct 1-2, Ord. 109/2000): Statutul se acordă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea, după caz, a populaţiei implicate, pe baza normelor tehnice unitare, elaborate, în condiţiile legii, de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Industriei şi Comerţului, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. Autorizaţia de funcţionare, din punct de vedere medico-balnear şi al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unităţilor medico-balneare şi de recuperare din localităţile cu statut de staţiune balneară, climatică sau balneoclimatică este obligatorie şi se eliberează la cerere, pe o durată de 5 ani, de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, la propunerea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie.  

Î: Trebuie depusă o documentație în această privință? Există niște Norme tehnice aprobate? Ce criterii trebuiesc îndeplinite?

R: Da. Toate cele necesare se regăsesc în Hotărârea nr. 1154/2004 privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali).

(Art 97.) Criteriile pentru definirea şi autorizarea staţiunilor climatice cu caracter permanent sunt următoarele:

a) existenţa unui bioclimat cu efecte favorabile, diferenţiate, asupra organismului uman sănătos sau bolnav, care este bine definit în sensul cunoaşterii tuturor factorilor care îl compun - temperaturi, regim pluviometric, mişcare a aerului, ionizare a aerului, încărcare cu aerosoli naturali a aerului şi altele asemenea ca şi a factorilor conecşi - altitudinea, structura solului, configuraţia reliefului, oglinzile de apă, cadrul peisagistic general, spaţiul verde arboricol şi floricol şi altele asemenea;

b) existenţa unui punct dotat şi încadrat de observaţie şi urmărire a factorilor climatici şi microclimatici din staţiune;

c) existenţa condiţiilor pentru reconfortarea şi întărirea sănătăţii şi a capacităţii de muncă, prin instalaţii şi amenajări care să asigure utilizarea corectă a factorilor bioclimatici ai staţiunii: plaje, solarii, ştranduri, terenuri de sport şi agrement în aer liber, trasee marcate pentru cură de teren, terase, umbrare, parcuri pentru aeroterapie, bazine de înot, piscine, săli de gimnastică şi altele asemenea;

d) stabilirea şi respectarea zonei de protecţie sanitară a staţiunii în scopul evitării poluării;

e) realizarea condiţiilor unei urbanistici moderne prevăzute la art. 96 lit. j).

f) existenţa unor mijloace variate de relaxare şi agrement;

g) asigurarea asistenţei medicale inclusiv a climatoterapiei.  

Î: Concret, ce trebuie înfăptuit pentru acordarea acestui statut?  

R (Art. 3, Ord. 109/2000): Pentru acordarea statutului de staţiune balneară, climatică sau balneoclimatică sunt necesare:

a) studii complexe de analiză a factorilor naturali din arealul respectiv, efectuate de instituţii de specialitate;

b) stabilirea de către Ministerul Sănătăţii, prin instituţia sa specializată - Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie - a perimetrelor de protecţie sanitară şi prevederea acestora în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului

c) instalaţii pentru valorificarea factorilor naturali;

d) unităţi sanitare, inclusiv baze de tratament, cu personal medico-sanitar corespunzător şi acreditat în condiţiile legii, adecvate acordării asistenţei medicale balneare şi de recuperare;

e) căi de acces, infrastructuri urban-edilitare, telecomunicaţii;

f) amenajări pentru odihnă şi relaxare.  

2.     POVESTEA ESTE REALĂ, EXISTĂ ȘI ARE UN ISTORIC   Ceea ce noi considerăm a fi vital și esențial a fi îndeplinit în evoluția localității noastre de pe Valea Prahovei, anume titulatura sus-numită de stațiune climatică, prezintă următoarele motivații:  

A.    Istoricul „climateric”    

Încă din anul 1928, comuna Breaza de Sus a fost declarată „LOCALITATE CLIMATICĂ”, prin Decizia ministerială nr. 33422. (vezi Arhivele de Stat Ploiești, Primăria comunei Breaza de Sus, Dos. 1/1928, f. 64). Actualmente localitatea nu mai deține această titulatură.  

Însemnat loc de repaos și recreație, Breaza este menționată ca „STAȚIUNE CLIMATICĂ PERMANENTĂ” și în anul 1932 în lucrarea tipărită  

* <<enciclopedia>> „România Balneară și Turistică” [la pag. 408, în subcapitolul „Stațiunile climatice din Valea Prahovei” aferent capitolului IV „Stațiuni climatice], scrisă de către Emil Țeposu și Valeriu Pușcariu sub egida Touring-Clubului României (Asociație de Turism și Pentru Protecția Naturei), editată la „Cartea Românească” în București;  

bucurându-se în anul 1934, ca fapt divers, alături de celelalte stațiuni <<climaterice>> și balneare de reducere c.f.r. (vezi Ziarul Universul, Anul al 51-lea, Nr. 156, Luni 11 Iunie 1934)    

Pentru cunoașterea mai bună a condițiilor de mediu dintr-o zonă dată, în afara parametrilor meteorologici și îndeosebi cei climatici, un loc aparte îl are și un alt factor fizic al aerului, absolut necesar pentru definirea și caracterizarea „climatului electric” al zonei, reprezentat de ionizarea naturală a atmosferei.            

În luna iulie anul 1998, „Institutul de Medicină Fizică, Balneoclimatologie și Recuperare Medicală” a efectuat măsurători în mai multe puncte ale localității cu ajutorul unui aparat contor de ioni de tip Ebert, bazat pe principiul aspirației. Probele de aer s-au recoltat de la o înălțime de 1-1,5 m, aparatul putând efectua măsurători separate succesiv atât în gama ionilor mici și mijlocii (mobilitate limită 0,04cm/Vs), cât și a celor mari (mobilitate limită 0,00025 cm/Vs).  

Valorile medii ale concentrațiilor de ioni mici și mijlocii din zona parcului central și a fundației Eden au fost:   n+ = 415 ioni/ cm3 n- = 466 ioni/ cm3 n = 822 ioni/ cm3 K = 0,93 (raportul de unipolaritate n+ /n)  

Valorile medii ale concentrațiilor de ioni mari din zona dealului Cacova (Gurga) și în alte zone situate mai departe de bulevardul principal au fost:   n+ = 482 ioni/ cm3 n- = 500 ioni/ cm3 n = 982 ioni/ cm3 K = 0,96   B.    Realitatea bioclimatului local (actuală și permanentă)    

Localitatea situată pe o terasă înaltă de 550-600m posedă un bioclimat aparte (bine definit cu efecte favorabile asupra organismului uman). Perla prahoveană subcarpatică cu aer dătător de viață este larg menționată ca „oază de oxigen” datorită efectelor terapeutice ale ionilor negativi (și implicit a îmbunătățirii calității vieții). Condițiile de viață (aerul bogat în ioni negativi și ozon, o durată lungă de strălucire a soarelui, deci un număr mare de zile cu cer senin, o așezare nepoluată într-o locație izolată) și condițiile de recuperare (centrele medicale profesionale de sănătate, tratamentele SPA, o stațiune liniștită cu oportunități de petrecere a timpului liber) sunt factori hotărâtori prezenți care stau ca suport în determinarea specificului stațiunii noastre.

Iată ce specifica colectivul format din Matei Stăncioiu, Ioan Cârpean și Ion Popa în prima monografie a orașului (monografie a cărei nume confirmă titulatura în cauză)Breaza – Stațiune balneoclimaterică”:    

„Avantajul acestui cadru natural diversificat, cu marile forme de relief, munții în nord și dealurile în sud, cu un climat propice desfășurării unei intense activități turistice, numeroasele tradiții și obiceiuri locale, îi conferă stațiunii Breaza acel element de atracție determinând să fie căutată de iubitorii de frumos în toate anotimpurile. Lipsa unor obiective industriale care să polueze zona constituie un stimulent pentru cei dornici de petrecerea timpului liber, cât mai aproape de natură, într-un cadru nepoluat.”    

C.    Potențialul enorm de dezvoltare al localității, pe toate planurile, odată cu dobândirea acestei titulaturi.


Sergio Alexandru Peștișanu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Sergio Alexandru Peștișanu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...