Introducere de avertisment 18+ la Biblie

    Există o carte care încurajează cititorii să ucidă femei pentru divertisment. Stimulentul este de a comite violența sexuală împotriva femeilor, apoi să facă abuz de ele sau să le omoare doar pentru a continua sau pentru a obține puncte de la "Dumnezeu".

Aceasta este Sfânta Scriptură. Această carte postulează ideea că, după diverse acte sexuale, cititorilor li se oferă câteva opțiuni pentru a ucide femeile cu pricina: prin lapidare, prin ardere, prin tăierea mâinilor și/sau uciderea copiilor lor!

Unul din multele versete din Sfânta Scriptură condamnă femeia la moarte prin ardere cu foc pentru sex: "Dacă fata unui preot se necinsteşte curvind, necinsteşte pe tatăl ei: să fie arsă în foc." (Leviticul 21:9).

Aceasta carte misogină îndeamnă și încurajează hărțuirea, violența și uciderea femeilor. Oferă, de asemenea, sfaturi cu privire la tratamentul discriminatoriu și violent împotriva acestora.

Doar știind că femeile sunt caracterizate de Biblie prin „meritul” lor de a fi folosite ca obiect sexual de către bărbați și supuse la un risc mare de abuz sexual și psihic - această violență transformată într-o formă de divertisment este dezgustătoare și ne provoacă o mare durere și dezamăgire.

Această carte răspândește ideea că anumite femei trăiesc ca țapi ispășitori pentru violența masculină. Bărbații arată ură și dispreț pentru femeile din industria sexului și le supun astfel la un risc mai mare în societate. Femeile din prostituție au de 40 de ori mai multe șanse să fie discriminate sau ucise decât oricare alt grup de femei.

Cărți de acest gen influențează generațiile viitoare de băieți în a tolera violența împotriva femeilor. Astfel, Sfânta Scriptură alimentează epidemia de violență, experiență făcută de atat de multe fete și femei din România cât și din străinătate. Cu cât nivelul de educație scade, influența acestei cărți crește și influențează negativ imaginea femeii în societate.

Bisericile creștine se mândresc pentru campaniile lor pro familie, grija pentru comunitățile locale și au o politică puternică de promovare etică. Cum pot ele oare promova morala când în același timp se sprijină pe o carte care promovează violența și discriminarea femeilor?

Rugăm politicienii să discute în Parlament și Senat introducerea de etichete care să avertizeze cititorul despre conținutul periculos al tuturor cărților care deformează realitatea și mai ales care încalcă drepturile omului atăt de grav prin discriminarea femeii, prin promovarea violenței sexuale și îngrădirea libertății lor de exprimare. Ba mai mult, cerem interzicerea acestor cărți publicului sub 18 ani și folosirea acestor texte în învățământul de stat.

În cazul introducerii unui avertizment la cumpărarea cărții propunem următorul text:

"Atenţie: Conţine ficţiune! A nu se aplica literal!

Avertisment privind conţinutul: Conţine versete explicite, care descriu sau susţin suicidul, incestul, sadomasochismul, activitatea sexuală în context violent, crime și cruzimi, violenţă morbidă, consumul de droguri şi de alcool, homosexualitatea, voyeurismul, răzbunarea, subminarea autorităţilor, incitarea la nerespectarea legilor, încălcarea drepturilor omului şi atrocităţi inimaginabile.

Avertisment privind expunerea la conținut: Expunerea la conţinutul ei pe perioade îndelungate de timp sau în pe parcursul perioadei de formare şi educare a copilului poate să provoace iluzii, halucinaţii, disonanţă cognitivă, scăderea abilităţilor cognitive şi raţionale. În unele cazuri pot apărea tulburări patologice, ură, bigotism, fanatism care duce la violenţă, la crime şi la genocid!"

 

 

În încheiere expunem mai multe versete luate din Sf. Scriptură, versete care ne oferă exemple clare de discriminare și abuz față de femeie și ne întărește și mai mult poziția în această petiție:

Levitic 21:9
9. Dacă fata unui preot se necinsteşte curvind, necinsteşte pe tatăl ei: să fie arsă în foc. (http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-21/ )  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Leviticul/Sfintenia-preotilor/)

Levitic 20:10
10. Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-20/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Leviticul/Pacate-si-pedepse/)

Deuteronom 22:20-21
20. Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară,
21. să scoată pe fată la uşa casei tatălui ei; să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate şi să moară, pentru că a săvârşit o mişelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să cureţi astfel răul din mijlocul tău.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-22/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Deuteronomul/Alte-porunci/)

Judecători 5:30
30. “Negreşit, au găsit pradă! Şi-o împart: o fată, două fete de fiecare om; pradă de haine vopsite pentru Sisera; pradă de haine vopsite, cusute la gherghef, două haine vopsite şi cusute la gherghef, de pus pe grumazul biruitorului!”
(http://bibliapentrusceptici.ro/judecători-5/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Judecatori/Ghedeon/)

Zaharia 14:1-2
1. Iată, vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărţite în mijlocul tău.
2. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţă poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
(http://bibliapentrusceptici.ro/zaharia-14/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Zaharia/Vremuri-apocaliptice-Intoarcerea-neamurilor-la-Domnul/)

Deuteronom 21:10-13
10. Când vei merge la război împotriva vrăjmaşilor tăi, dacă Domnul îi da în mâinile tale, şi vei lua prinşi din ei,
11. poate că printre cei prinşi vei vedea o femeie frumoasă şi vei dori s-o iei de nevasta.
12. Atunci s-o aduci înăuntrul casei tale. Ea să-şi radă capul şi să-şi taie unghiile,
13. să-şi lepede hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casă ta şi să plângă pe tatăl şi pe mama ei o luna de zile. După aceea, să te duci la ea, să-i fii bărbat, şi ea să-ţi fie nevasta.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-21/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Deuteronomul/Ispasirea-unui-omor-al-carui-faptas-e-necunoscut-Casatoria-cu-femei-aflate-in-robie-Dreptul-intaiului-nascut-Fiii-nesupusi/)

Matei 5:27-29
27. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: “Să nu preacurveşti.”
28. Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.
29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. (http://bibliapentrusceptici.ro/matei-5/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Evanghelia-Matei/Predica-de-pe-Munte-Fericirile-Apostolii-sunt-sarea-pamantului-si-lumina-lumii-Plinirea-legii-Iubirea-de-vrajmasi/)

Deuteronom 22:23-24
23. Dacă o fată fecioară este logodită, şi o întâlneşte un om în cetate şi se culcă cu ea,
24. să-i aduceţi pe amândoi la poartă cetăţii, să-i ucideţi cu pietre şi să moară amândoi: fata, pentru că n-a ţipat în cetate, şi omul, pentru că a necinstit pe nevasta aproapelui sau. Să cureţi astfel răul din mijlocul tău.
(Lui Dumnezeu nu îi pasă de victima ci de faptul că a fost
încălcată “proprietatea”(femeia) unui bărbat.)
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-22/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Deuteronomul/Alte-porunci/)

Deuteronom 22:28-29
28. Dacă un om întâlneşte o fată fecioara nelogodita, o apucă cu silă şi se culcă cu ea, şi se întâmplă să fie prinşi,
29. omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de şicli de argint; şi pentru că a necinstit-o, s-o ia de nevasta, şi nu va putea s-o gonească, toată viaţă lui.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-22/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Deuteronomul/Alte-porunci/)

Deuteronom 20:13-16
13. Şi după ce Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să treci prin ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească.
14. Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele şi tot ce va mai fi în cetate, toată pradă, şi să mănânci toată pradă vrăjmaşilor tăi, pe care ţi-i va da în mâna Domnul Dumnezeul tău.
15. Aşa să faci cu toate cetăţile care vor fi foarte departe de ţine şi care nu fac parte din cetăţile neamurilor acestora.
16. Dar în cetăţile popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o da că moştenire Domnul Dumnezeul tău, să nu laşi cu viaţă nimic care suflă.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-20/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Deuteronomul/Regulile-razboiului-si-ale-luptatorilor/)

Deuteronom 25:11-12
11. Când doi oameni se vor certă unul cu altul, şi nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul sau din mâna celui ce-l loveşte, dacă întinde mâna şi apucă pe acesta din urmă de părţile ruşinoase,
12. să-i tăi mâna: să n-ai nicio milă de ea.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-25/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Deuteronomul/Masuri-de-paza/)

Levitic 12:1-6
1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2. “Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: “Când o femeie va rămâne însărcinată şi va naşte un copil de parte bărbătească, să fie necurată şapte zile; să fie necurată că în vremea sorocului ei.
3. În ziua a opta, copilul să fie tăiat împrejur.
4. Femeia să mai rămână încă treizeci şi trei de zile că să se cureţe de sângele ei; să nu se atingă de niciun lucru sfânt şi să nu se ducă la Sfântul Locaş, până nu se vor împlini zilele curăţării ei.
5. Dacă naşte o fată, să fie necurată două săptămâni, că pe vremea când i-a venit sorocul; şi să rămână şaizeci şi şase de zile că să se cureţe de sângele ei.
6. Când se vor împlini zilele curăţării ei, pentru un fiu sau pentru o fiica, să aducă preotului, la uşa Cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfă de ispăşire.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-12/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Leviticul/Curatirea-femeilor-dupa-nastere/)

Levitic 15:19-28
19. Femeia care va avea o scurgere, şi anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână şapte zile în necurătia ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seară.
20. Orice pat în care se va culcă ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea ea va fi necurat.
21. Oricine se va atinge de patul ei să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seară.
22. Oricine se va atinge de un lucru pe care a şezut ea să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seară.
23. Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a şezut ea, cine se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seară.
24. Dacă se culcă cineva cu ea şi vine peste el necurătia femeii aceleia, el va fi necurat timp de şapte zile, şi orice pat în care se va culcă va fi necurat.
25. Femeia care va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obişnuite, sau a cărei scurgere va ţine mai mult că de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, că pe vremea când îi vine sorocul.
26. Orice pat în care se va culcă în timpul cât va ţine scurgerea această va fi că şi patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc; şi orice lucru pe care va şedea va fi necurat că atunci când este ea la scurgerea de la soroc.
27. Oricine se va atinge de ele va fi necurat; să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seară.
28. După ce va fi curăţată de scurgerea ei, să numere şapte zile, şi apoi va fi curată. (http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-15/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Leviticul/Randuieli-pentru-necuratia-barbatilor-si-a-femeilor/)

Iar pentru cei care spun că Vechiul Testament nu se aplică la toată Biblia:

2 Timotei 3:16
16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.
(http://bibliapentrusceptici.ro/2-timotei-3/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Epistola-Sfantului-Apostol-Pavel-doua-catre-Timotei/Oamenii-in-vremile-din-urma-Porunci-catre-Timotei/)

Efeseni 5:21-33
21. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.
22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;
23. căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.
24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.
25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,
26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,
27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.
28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.
29. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;
30. pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.
31. “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.”
32. Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). –
33. Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.
(http://bibliapentrusceptici.ro/efeseni-5/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Epistola-catre-Efeseni/Dreptar-pentru-viata-cea-noua--Umblati-ca-fii-ai-luminii!-Datoriile-sotilor-si-sotiilor/)

1 Petru 3:1-5
1. Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor,
2. când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere.
3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,
4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.
5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor;
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-petru-3/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Epistola-Soborniceasca-doua-Sfantului-Apostol-Petru/Fagaduinta-venirii-Domnului/)

1 Timotei 2:11-15
11. Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.
12. Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.
13. Căci întâi a fost întocmit Adam, şi apoi Eva.
14. Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.
15. Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-timotei-2/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Epistola-Sfantului-Apostol-Pavel-intaia-catre-Timotei/Invataturi-despre-credinta/)

1 Corinteni 14:34-37
34 Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea.
35 Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în biserica.
36 Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el?
37 Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce va scriu eu este o porunca a Domnului.
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-corinteni-14/)  (http://www.crestinortodox.ro/biblia/Epistola-Intai-catre-Corinteni/Limbile-si-profetia-Toate-facute-cu-randuiala/)

Mai multe versete inumane aici: http://bibliapentrusceptici.ro/

Mulțumim pentru sprijin.

Cu drag,
echipa bps

 

      Categorie: Protectia consumatorului.

      Destinatari: Parlamentul României, Senatul României, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Catolică, Biserica Penticostală, Comunitățile Baptiste și alte comunități religioasePS: Peste 60 000 de australieni au semnat deja versiunea in engleza a petitiei.
sursa: http://bit.do/3UHZ


Biblia pentru sceptici    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Biblia pentru sceptici să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook