Asigurarea si acordarea drepturilor copiilor cu CES prin CONTRACT MANAGERIAL

In Ordinul MECS nr. 5036/25.08.2015 publicat in Monitorul Oficial nr.
680/08.09.2015 care modifica Ordinul MECTS nr. 5574/07.10.2011, se  mentioneaza ca drepturile copiilor cu CES (cerinte educationale speciale) se vor asigura din bugetele locale ale consiliilor judetene, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin PRIN CONTRACT MANAGERIAL din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;

Contractele manageriale dintre Consiliile Județene și scoli, prevăzute legislativ si destinate acordarii drepturilor copiilor cu CES, sa fie PUBLICE, ADUSE LA CUNOȘTINȚA SI ACCESUL PARINTILOR/ APARTINATORILOR LEGALI AI COPIILOR/TINERILOR CU CES, înaintea începerii anului școlar sau, in cazul transferurilor, înainte de transferul elevului cu CES. Drepturile sa fie acordate asa cum este prevăzut legal, in numerar, conform vârstei elevului, in baza grilei legislative din Hotărârea de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului,

Totodată, părintele/apartinatorul legal sa i se asigure consultarea tuturor Contractelor Manageriale aferente intregii perioade in care copilul/ tanarul a fost scolarizat si care il priveste direct.

Copiii/elevii/tinerii cu C.E.S. care au Hotărâre de încadrare într-un grad de handicap beneficiază de majorarea drepturilor cu un procent de 50% confirm art.129 din Legea 272/2004 modif.FB_IMG_1551648004579.jpg

 

 

 


Asociatia VOCI NEAUZITE    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Asociatia VOCI NEAUZITE să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook