APEL LA COOPERARE ÎN SCOPUL ASUMĂRII ȘI REALIZĂRII PROGRAMULUI ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGU MUREȘ 2030”

Oamenii de afaceri din Târgu Mureș și zona metropolitană, fac un apel la cooperare, către autoritățile locale, antreprenori, sfera civilă și toți cetățenii din zona metropolitană, în scopul asumării și realizării programului ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGU MUREȘ 2030”.

Obiectivul principal al programului, susținut de un pachet de proiecte, este repunerea municipiului Târgu Mureș și comunităților limitrofe la locul cuvenit în rândul marilor centre economice ale țării, asigurând cetățenilor condiții de viață și posibilități de dezvoltare adecvate.

Pentru atingerea acestui  obiectiv, programul prin pachetul de proiecte propus, deschide zonei metropolitane Târgu Mureș perspectiva dezvoltării continue pentru următoarele decenii, recuperând cei treizeci de ani de stagnare, redând municipiului Târgu Mureș caracterul tradițional de ”târg”.               

Pilonii principali al programul elaborat din perspectiva antreprenoriatului și economiei sunt investiții în infrastructura și educație, care sunt imperativ necesare pentru o dezvoltare pe scară largă, dar echilibrată, asigurând deasemenea creșterea industriilor, serviciilor, agriculturii și a turismului.

Condiția necesară și obligatorie pentru o dezvoltare dinamică este dezvoltarea infrastructurii:

-        Infrastructura rutieră pentru circulație și mărfuri – construirea unei centuri de drum expres care se conectează la autostrăzile existente, în perspectivă și la aeroport, cu un nod de transport multimodal. Traseul drumurilor expres deschide posibilitatea reală a creșterii economice a localitaților din zona metropolitană, iar cetățenilor căi de circulație rapide și sigure.

-        Infrastructura de cercetare și producția digitalizată, de înaltă tehnologie – realizarea unui parc științific, care asigură condițiile necesare pentru tehnologiile digitale, în special în domeniul medical, un data - center de mare capacitate, construcții adecvate pentru producția de prototipuri,  într-un mediu curat și securizat, toate acestea contribuind semnificativ la digitalizarea autorităților locale.

-        Dezvoltarea infrastructurii de îvățământ superiorprin dezvoltarea și utilizarea înaltelor technologii în regiune - în domeniile construcții, mecanică, electronică și IT, care va forma baza de selecție pentru investitorii industriali interesați de regiunea noastră. Obiectivul este, duplarea absolvenților de învățământ superior technic din regiune.

-        Infrastructura renașterii ”târgului de pe Mureș” – construirea unui centru multifuncțional,  de expoziții -, târguri-, conferințe și alte evenimente de mare anvergură (în cadrul parcului științific) care să devină un pol de atracție internațional pentru evenimente economice, comerciale și de afaceri, dar care să facă posibilă și organizarea de evenimente culturale și sportive.

Proiectele gândite prin acest program de antreprenorii din regiune, numai prin realizarea unitară și întreagă pot avea efectul de oprire a exportului de inteligență și creșterea semnificativă a valorii adăugate a produselor, pot avea ca efect major influzia de capital în zona metropolitană Târgu Mureș, necesar autorităților locale și cetățenilor pentru creșterea corespunzătoare a veniturilor și îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de mediu, de securitate și de trai.

Pachetul de proiecte îți poate atinge obiectivul doar prin colaborarea tuturor, într-un parteneriat public - privat, prin care efortul comun și susținerea autorităților publice, antreprenorilor, sferei civile și a locuitorilor asigură fundamentarea dezvoltării sustenabile pentru generațiile viitoare.   

Solicitam, susținerea autorităților publice, antreprenorilor, sferei civile și a locuitorilor din Târgu Mureș și zona metropolitană, cu semnarea acestui apel de cooperare,  pentru dezvoltarea regiunii și a mediului înconjurător!

 

 


ASOCIAȚIA SMART THINK THANK și ST.GEORGIUS MANAGER CLUB    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe ASOCIAȚIA SMART THINK THANK și ST.GEORGIUS MANAGER CLUB să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook