Anularea alegerilor prezidențiale.

  Către,

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Str. Vasile Alecsandri 119,

Chișinău MD-2012

  Ca urmare a multiplelor încălcări și nereguli atestate în data de 13 noiembrie 2016 atît la secțiile de votare din țară, căt și la cele de peste hotare, noi, cetățenii Republicii Moldova, dorim să ne exprimăm punctele de vedere cu privire la această situație.  

Considerăm că a fost încălcat în mod deliberat dreptul constitutional al fiecărui cetățean de a-și exprima votul, avînd în vedere că în pofida experienței din cadrul primului scrutin prezidențial cînd la secțiile de votare din afara țării nu s-au ajuns buletine de vot, Comisia Electorală nu a asigurat aceste scrutine cu buletine suficiente. S-au constatat și unele încălcări majore precum imposibilitatea unor votanți din afara țării să voteze pentru că în baza de date aceștia erau deja specificați că ar fi votat la locul de trai din Republica Moldova. Un șir de secții de votare de pe teritoriul Republicii Moldova au fost lipsite de curent electric pentru perioade îndelungate, astfel tergiversînd procesul de votare. Au fost depistate și alte nereguli, printre care numărăm: acte de violență, includerea în listele electorale a persoanelor decedate, propaganda electorală în ziua alegerilor, cumpărare de voturi etc.

Din situația de fapt expusă mai sus rezultă că este necesar să dispuneți următoarele măsuri:   Declararea rezultatelor alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, ce au avut loc la data de 13 noiembrie 2016, ca fiind NEVALIDE; Desfășurarea alegerilor repetate; Verificarea listelor electorale.  

Avem toată încrederea și speranța că realitățile susnumite vor fi conștientizate, urmînd a se acorda o atenție sporită acestei petiții pentru a fi luate toate măsurile pentru ca noi, cetățenii Republicii Moldova, să avem posibilitatea de a ne exprima votul în mod liber și conștient.  

La prezenta petiție anexăm toate acordurile care sunt exprimate de cetățenii RM, fiind înregistrate în format acces direct pe www.petitieonline.com  .

 


S-au încălcat regulile constituționale în mai multe raioane din țară. CEC să ia măsuri!

Având în vedere:

1) numeroasele actiuni de fraudare a alegerilor prezidentiale,
2) executarea defectuoasa a atributiilor de catre CEC si MAEIE, in privinta asigurarii sectiilor de votare de peste hotarele RM, cu un numar suplinit de buletine de vot, deci incalcarea dreptului electoral activ, reglementat de art.38 alin.1 din Constitutia RM,
3) numeroasele infractiuni de corupere a alegatorilor, pe teritoriul RM, deci actiunile de violare a art.181 cu indicele 1 din Codul penal al RM;

in contextul unei campanii electorale bazate pe propaganda si manipulare,

bazandu-ne pe prevederile art.111, 115, 116 din Codul electoral al RM, cu accent pe prevederile art.116 alin.4 din actul normativ mentionat,

solicitam:

- autosesizarea organelor de drept, din RM, in temeiul art.262, alin.1 pct.4 si alin.3 din Codul de procedura penala al RM, vizavi de neregulile semnalate pe parcursul procesului electoral, de catre observatori si membrii organelor electorale, vizavi de reportajele, interviurile si alte materiale din presa, din care reies informatiile ce genereaza o banuiala rezonabila privind savarsirea infractiunilor prevazute la art. 181 cu indicele 1 (coruperea alegatorilor) si a art.181 cu indicele 2 din Codul penal al RM, in ce priveste finantarea campaniei electorale a PSRM,

- demisia persoanelor responsabile, ce nu si-au executat atributiile de serviciu, in modul corespunzator, din cadrul CEC, MAEIE, MAI,

- declararea, de catre Curtea Constitutionala a RM, a alegerilor prezidentiale din 13 noiembrie 2016 ca fiind nule.

In cazul neglijarii revendicarilor, declaram mobilizarea generala a cetatenilor, in vederea apararii drepturilor constitutionale consfintite atat in actele normative interne, cat si in actele internationale.