Stop limitării numărului de porci din gospodării! Stop interzicerii înmulțirii purceilor în gospodării și comercializării lor!

Domnului Președinte al României, Klaus Werner Iohannis,

Domnului Președinte al A.N.S.V.S.A.,  Alexandru Nicolae Bociu,

Domnului Prim ministru al României, Nicolae Ciucă,

Domnului Viceprim-ministru, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Mihai Grindeanu,

Domnului Secretar general al Guvernului, Marian Neacșu,

Domnului Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Locale, Petre Daea,

Domnului Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos,

Domnului Ministru al Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode,

Domnului Ministru al Apărării, Angel Tîlvăr,

Domnului Ministru al Economiei, Florin Marian Spătaru,

Domnului Ministru al Afacerilor Externe, Bogdan Lucian Aurescu,

Domnului Ministru al Finanțelor Publice, Adrian Câciu,

Domnului Ministru al Justiției, Marian-Cătălin Predoiu,

Domnului Ministru al Sănătății, Adrian Rafila,

Domnului Președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Lucian Ovidiu Heiuș,

Domnului Președinte al Autorității Vamale Române, Bogdan Lari Mihei,

Doamnei Avocat al Poporului, Renate Weber,

Domnilor Parlamentari ai României,    

Venim în fața dumneavoastră cu rugămintea ca măcar acum, în al XIII-lea ceas, să ne ascultați!

Suntem țărani care toată viața noastră am crescut în gospodăriile noastre animale, mai cu seamă porci. Părinții, bunicii și străbunicii noștri tot cu această îndeletnicire s-au ocupat, iar noi, dragostea pentru aceste animale de la ei am moștenit-o!

În calitate de crescători de porci, solicităm respectuos revizuirea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor de control și eradicare a pestei porcine africane în România, precum și identificarea de noi soluții pentru prevenirea și stoparea pestei porcine africane (PPA), care să permită și să sprijine în același timp continuarea și dezvoltarea agriculturii la scară mică, drept direcție strategică pentru viitorul alimentar al țării și în fața potențialelor provocări neprevăzute generate de schimbarea climei.

Considerăm că interdicția activității de reproducție a porcinelor din gospodăriile țărănești vine și îngrădește drepturile și libertățile cetățenești ale românilor, având un impact direct asupra unui procent considerabil de populație rurală, aflată la limita sărăciei, pentru care creșterea porcilor reprezintă un mijloc de subzistență. Dincolo de impactul financiar pe care țăranii îl vor resimți în buzunare prin impunerea acestei măsuri abuzive, mai multe studii realizate de organisme interne și internaționale privind calitatea cărnii provenite de la animalele din crescătorii dezvăluie faptul că aceasta conține multe medicamente și diferite tipuri de hormoni, rezultat al tratamentelor efectuate animalelor înainte de tăiere.

În contextul în care spațiul rural este confruntat cu mari dezechilibre economice, acest ordin ar putea reprezenta condamnarea țăranilor și a micilor producători de hrană și forțarea lor la a renunța la o activitate tradițonală care le asigură atât hrana propriei familii, cât și un venit minim necesar pentru a supraviețui. Hrana care provine din gospodăriile noastre rurale, de subzistență și semi-subzistență, deține o mare pondere în asigurarea necesarului alimentar al populației țării și reprezintă, de asemenea, o resursă strategică pentru menținerea securității și suveranității alimentare a României. În lipsa micilor producători de hrană, piața internă riscă să se destabilizeze complet în favoarea importurilor masive de alimente. Prin adoptarea acestuia, tot țăranii și producătorii tradiționali vor fi cei care suportă consecințele unei probleme extrem de complexe, creând premisele unei dependențe totale a lor față de companiile agro-industriale, distrugând o parte foarte importantă a autonomiei gospodăriilor țărănești.

Produsele artizanale din fermele mici și gospodăriile țărănești reprezintă un segment de hrană care în țara noastră este încă la mare cerere și care este imposibil de înlocuit din punct de vedere calitativ cu produse agro-industriale.

Această măsură nu contribuie în mod pozitiv la obiectivul de control și stopare a PPA, încurajând transportul inutil de animale vii, de proveniență industrială, cu un fond genetic potențial inferior față de cele reproduse în gospodăriile populației. Considerăm că un risc mult mai mare îl prezintă activitatea fermelor mari de porcine, cu o concentrare enormă de capete de animale în spații închise și ale căror standarde de bunăstare a animalelor este inferioară gospodăriilor țărănești. Totodată, aceste ferme poluează mediul înconjurător și afectează negativ viața cetățenilor satelor învecinate.

În acest sens, vă solicităm să realizați o evaluare completă a impactului social și economic al interzicerii activității de reproducție a porcinelor din gospodăriile rurale românești. Obligativitatea de a achiziționa purcei doar de la fermele comerciale duce la perturbarea economiei locale circulare, a practicilor tradiționale și naturale de reproducere a animalelor și la o uniformizare genetică a raselor de porcine. Mai mult, această măsură ar conduce în viitor la animale mult mai vulnerabile în fața bolilor și ar crește în mod nejustificat și injust costurile financiare pentru micii producători.

Împiedicarea reproducerii porcinelor în gospodăriile populației și, prin aceasta, descurajarea creșterii porcinelor în sistem gospodăresc, are impact și asupra altor activități agricole, precum cultivarea de cereale sau a altor furaje pe terenurile arabile din fermele mici și mijlocii. Abandonul uneia din aceste activități ar avea impact dezastruos și asupra altora, precum reducerea drastică a producției de hrană provenită din agricultură la scară mică, în condițiile în care cererea internă de alimente nu este pe deplin satisfăcută de producția internă.

Remarcăm că proiectul de Ordin nu face referire la măsurile care vor fi luate pentru oprirea PPA la nivelul porcilor mistreți din fondul de vânătoare. Considerăm că nu este proporțional să se impună măsuri drastice de biosecuritate la nivelul populației rurale, fără a asigura controlul PPA la porcii sălbatici printr-un plan de acțiune cu autoritățile de management respective și comunitățile rurale din acele zone.

Conform prezentului Proiect de Hotărâre, micii producători sunt obligați să își înregistreze porcinele în SNIIA; atunci considerăm că există trasabilitatea care le-ar permite comercializarea porcilor sau purceilor, și li s-ar putea întocmi certificat de sănătate și documente de mișcare. Solicităm analizarea opțiunii înregistrării în SNIIA a purceilor reproduși în gospodăriile țărănești în vederea comercializării acestora la nivel local, pentru ca țăranii români să nu devină total dependenți de companii agro-industriale care operează lanțuri foarte complexe de import-export cu animale vii.

Având în vedere că rolul veterinarilor de liberă practică finanțați conform legii pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative, este acela de a oferi sprijin exploataţiilor nonprofesionale, solicităm înlocuirea interdicției reproducerii și a comercializării porcinelor în și din gospodăriile țărănești cu o bună informare a bunelor practici de biosecuritate nivel 1, analiză și eliberare gratuită a documentelor necesare atestării sănătații și provenienței animalelor. De asemenea, considerăm că este necesar ca identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor din exploataţiile nonprofesionale să rămână în responsabilitatea deţinătorilor animalelor, conform aceleiași legi menționate.

Avem încredere că nu ne veți pune la zid, iar printr-o revizuire a acestui proiect, veți găsiți soluția cea mai eficientă pentru a combate pesta porcină africană, astfel încât să nu ne afectați activitatea noastră de zi cu zi!

Cu deosebită considerație, umilii crescători de porci din România!


Ciprian Robert Tamas    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ciprian Robert Tamas să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...