Educatie de nota 10

 

educatie_de_nota_101.jpg 

P E T I Ţ I E  

Către PREŞEDINTELE ROMȂNIEI, DOMNUL KLAUS IOHANNIS,

 

Către MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

În atenţia DOMNULUI MINISTRU ADRIAN CURAJ,    

 

Către INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI,

   Stimaţi Domni si Stimata Doamnă,  

        Un sistem educațional civilizat impune acordul tuturor părților implicate: elevul (beneficiarul principal), cadrul didactic, părinții și angajatorii. Cu toții ne dorim schimbare, societatea are nevoie de schimbare. 

De asemenea, este imperios necesar ca sistemul de învățământ să fie orientat către elev. Însă, realitatea ne spune altceva.

     Conform testelor PISA 2012, România ocupă locul 6 în clasamentul țărilor cu numărul cel mai mare de ore/săptămâna alocate temelor pentru acasă.
       Conform acelorași teste PISA, la matematică, România este pe locul 45 din 65 de state și economii.
Din totalul elevilor români testați la matematică, 40,8% au obținut rezultate slabe și doar 3,2% rezultate de top.
       La citire/lectură, este pe locul 50 din 65. Din totalul elevilor români testați la Citire/Lectură, 37,3% dintre rezultate au fost slabe.
       La științe, România se află pe locul 49 cu 439 de puncte (față de 501 puncte media țărilor OECD).

      Studiul mai arată că 73% dintre elevii români chestionați au răspuns: "Mă simt singur la școala”.  În ceea ce privește elevii care spun că sunt fericiți la școală, și aici România se află pe ultimele locuri, sub media OECD. 

       De asemenea elevii români sunt cel mai puțin motivați dintre copiii care au luat parte la cercetare, la mare distanță de toți ceilalți.

       Având în vedere aceste studii si faptul ca 2 din 5 adolescenți sunt analfabeți funcționali, concluzia este că metoda aplicată în învățământul românesc nu este cea corectă, școala nu acționează în interesul elevului și nu ține cont de nevoile acestuia. ( sursa: www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm ).


       Dumneavoastră sunteți cei învestiți de noi, părțile implicate în procesul educațional, să produceți această schimbare. Noi considerăm că a venit timpul să trecem la fapte.
      Petiția reflectă nevoile majore identificate de grupuri de părinți și cadre didactice, dar pentru o schimbare adevărată procesul trebuie să cuprindă mai multe etape, pe care cu toții le avem în vedere.

Cerințele acestei petiţii sunt: 


1. Eliminarea mediei generale de absolvire a gimnaziului şi a mediei de la bacalaureat drept criteriu de admitere la liceu, respectiv la facultate. Admiterea în învǎţǎmântul liceal să se facă în urma examenului de evaluare naţională, iar în învǎţǎmântul superior în baza unui examen de admitere;


2. Simplificarea şi modernizarea programei școlare prin învățarea de lucruri practice, aplicabile, care pun accentul pe gândire critică, logică, lucru în echipă, curiozitate şi creativitate și mai puțin pe memorare;


3. Limitarea temelor pentru acasă şi eliminarea acestora în timpul vacanțelor - Ineficiența sistemului, in care temele împovarează elevii, a fost demonstrată de numeroase studii internaționale. Timpul îndelungat petrecut pentru rezolvarea temelor obligatorii nu are ca rezultat performanța dorită;


4. Manual unic – renunţarea la manualele alternative şi la caietele speciale aferente și alcătuirea unui manual unic, corect conceput, degrevat de detaliile neconforme cu vârsta elevului, elaborat de un colectiv de profesori și verificat de Ministerul Educaţiei;


5. Testarea psihologică reală, periodică a cadrelor didactice și evaluarea acestora în funcție de progresul elevilor, nu in funcție de rezultatele acestora obținute la concursuri; 


6. Număr maxim de 25 de elevi în clasă în învǎţǎmântul primar, prin respectarea art. 63 din OUG 117/2013;


7. Mai multe discipline opţionale şi modificarea cadrului legislativ care reglementează ponderea disciplinelor opţionale - modificarea art. 66 alin. 3 si 4 din Legea educaţiei naţionale 1/2011;

 

8. Eliminarea comunicării în public a notelor elevilor, păstrarea confidențialitații. Părinții și elevii vor fi înștiințați în mod privat de situația școlară.

 

9. Depolitizarea sistemului de învățământ – directori si inspectori aleşi prin concurs;

 

10. Introducerea unui cod de conduită comportamentală a profesorilor şi a elevilor.

 

Avem credința că veți lua decizia corectă de a ne considera parteneri îndreptățiți la reformarea sistemului educațional. Vă mulțumim și așteptăm un răspuns din partea dumneavoastră.

 

Părinţii cer schimbare!!!

 

 


Parintii cer schimbare    Contactați autorul petiției