VREM AFTERSCHOOL

Către Doamna ministru al Educației Rovana Plumb
Solicitam modificarea Ordinul Ministrului, Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar, adică solicităm modificarea următoarelor articole după cum urmează:
-art. 5, lit. B, punctul IV: “se interzic meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat, cu excepția cadrelor didactice fiscalizate cu PFA”;
-art. 9, lit. A “se interzice folosirea bazei materiale din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte, cu excepția cadrelor didactice fiscalizate cu PFA.”