[URBANISM] DISTRUGERE SPATIU VERDE - NE-AM SĂTURAT CA LEGEA SĂ NU MAI FIE RESPECTATĂ ȘI SĂ FACEM FOAR BIFE POLITICE

La un an, de la alegeri, Primăria Municipiului Brasov se laudă că vor să amenajeze câte un spațiu verde la mai puțin de 8 minute de mers pe jos de locuință (sursa: colibanprimar.ro), dar preferă să distrugă un spațiu verde deja existent, ca mai târziu să exproprieze în altă parte pentru același tip de spațiu.

Singurul spațiu verde public amenajat, dar totuși întreținut de locuitorii cartierului Avantgarden Tractorul de pe strada Ioan Popasu 15, aceștia neavând nici o pretenție de la Primărie (tuns gazon, irigat, curațenie etc.), este distrus pentru a face loc unei noi clădiri într-o zonă deja sufocată de betoane și din ce in ce mai înghesuită de mașini.

Primăria Municipiului Brașov a demarat o construcție în cartierul Avangarden Tractorul, pe zona verde aflată între blocurile W1 – W3, construcția având destinația de grădiniță P1+E1+E2+E retras, CF 143244, nr.cad. 143244, suprafața 700mp.

Acest proiect a fost inițiat de fosta administrație înainte de alegeri pentru a capitaliza voturi în zonă, și este continuat de către actuala adiministrație care susține – “Brasov, oraș verde”, dar continuând aceleași practici defecte ale fostei administrații (fostă!!!).

În afară de faptul că se construieste pe un PUZ în care situatia spațiilor verzi nu este clarificată, iar această clarificare ar urma să se facă mai târziu (nu se știe când) și va fi o bază pentru exproprieri, Primăria continuă “marele proiect” al fostei administratii doar ca să mai bifeze ceva.

Întrebarea care se pune este, de ce nu se poate expropria teren direct pentru grădiniță și distrugem un spațiu verde acum, ca să putem expropria pentru spațiu verde mai încolo, cândva.

Se construiește pe SINGURUL spațiu verde PUBLIC din acest cartier, plasat între două blocuri ai căror locatari vor avea această construcție foarte aproape de balcoanele lor (distanța este de 12m), iar la unul dintre blocuri iluminatul natural va fi afectat pentru primele 2-3 etaje.

În planul de situație al blocurilor din cartierul Avantgarden Tractorul și în documentația apartamentelor cumpărate de proprietari de la dezvoltator, este specficat clar faptul că acest spațiu are destinația de “TERASĂ”. Acest spațiu nu își poate schimba destinația peste noapte, luând în considerare și numărul mare de apartamente vândute cu această specificație. Poză atașată.

Datorită limitărilor terasei, locul de joacă și spatiul verde vor fi atipice pentru această grădiniță.  Copii se vor juca și se vor bucura de acestea de pe acoperișul construcției!!!

Un alt impact negativ asupra cartierului va fi aglomerația care se va crea atunci când părinții își vor aduce copii la gradiniță cu mașina, neavând alocate locuri de parcare pentru vizitatori, iar infastructura nepermițând crearea unor locuri de parcare noi.

Nu avem informații că s-a facut un studiu de impact asupra aglomerării zonei, iar locatarii direct afectați nu au fost consultați și nu li s-a cerut părerea așa cum prevede legea.

ILEGALITATE - Pe lângă cele menționate mai sus, considerăm că aceasta autorizație de construcție este una ilegală iar punctele principale de ilegalitate le constituie chiar legile menționate mai jos.

Prin această petiție, solicităm Primăriei Municipiului Brașov și Primarului Allen Coliban să aplice legea și să demareze oprierea șantierului și anularea autorizației ilegale de construcție nr.225/27.04.2021, aducerea spațiului la starea inițiață, reamenajarea spațiului verde și menținerea statutului de terasă.

Când ne referim la urbanism toată lumea din Primărie își dă cu părerea, dar la final nu consultă și nu respectă legea, care este foarte clară în multe privințe. Deciziile se iau pe interese și nu pe lege.

NE-AM SĂTURAT CA LEGEA SĂ NU MAI FIE RESPECTATĂ ȘI SĂ FACEM FOAR BIFE POLITICE, IAR CARTIERUL ÎN CARE LOCUIM SĂ FIE BĂTAIA DE JOC A INTERESELOR


CEREM APLICAREA ȘI RESPECTAREA LEGII

 

LEGI NERESPECTATE (extrase de text)

Ordinul 119/2014 (Norme din 4 februarie 2014 de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației):

Articolul 14 (2)

Unităților sanitare cu servicii de spitalizare de zi, centrelor de sănătate, centrelor de sănătate multifuncționale, creșelor, grădinițelor, școlilor li se asigură o zonă de protecție sanitară față de clădirile de locuit din vecinătate de minimum 15 m sau stabilită prin studii de impact asupra stării de sănătate a populației.  

Ordinul 839/2009 (Norme metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții)

Articolul 27

Acordul vecinilor

(1) Acordul vecinilor, prevăzut la pct. 2.5.6. al secțiunii I "Piese scrise" a cap.A. "Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.", prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, este necesar în următoarele situații:

c) în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.

(3) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) corespund cazurilor în care, urmare investiției noi pot fi create situații de disconfort generate de incompatibilități între funcțiunea preexistentă și cea propusă, atât în situația în care se aduc modificări de destinație a spațiilor în interiorul unei clădiri, cât și în situația în care funcționalitatea unei construcții noi este incompatibilă cu caracterul și funcționalitatea zonei în care urmează să se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea funcțiunii de locuit prin implementarea unor funcțiuni incompatibile datorită zgomotului, circulației, degajării de noxe, etc.  

HG 525/1996

(Regulamentului general de urbanism)

Anexa 2:

2.2.2. Construcţii de învăţământ Amplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcţie de capacitatea unităţii de învăţământ, după cum urmează: - zona ocupată de construcţie; - zona curţii de recreatie, de regula asfaltata; - zona terenurilor şi instalaţiilor sportive; - zona verde, inclusiv gradina de flori. Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţa minima de teren de 22 mp/copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţa minima de 20 mp/elev. Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menţionate: - 25% teren ocupat de construcţii - 75% teren amenajat (curte recreatie şi amenajări sportive, zona verde, gradina de flori) din terenul total. 

 

INDICATIV NP011­97 (normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii)

2.2. Estimările suprafeţelor construite desfăşurate şi ale suprafeţelor de teren.

2.2.3. Suprafaţa de teren necesar grădiniţei se va încadra în 1000 ­ 2000 mp în mediul rural şi 2000 ­ 4000 mp  în  mediul urban revenind  cea. 20 mrj/loc pentru un loc în  grădiniţă; indicii sunt invers proporţionali cu capacitatea.

3.1. Dispunerea în cadrul localităţii (integrare in sit).

3.1.3. Amplasamentul trebuie să aibă legătură directă cu reţeaua stradală de circulaţie majoră şi cu mijloacele de transport în comun.

4.4.5.1.6. Însorirea încăperilor grădiniţelor, contribuie la satisfacerea  cerinţelor privind iluminatul natural, confortul termic şi conservarea energiei. Pătrunderea radiaţiilor solare în încăperi este benefică pentru ocupanţi din considerente de sănătate şi psihologice.

4.4.5.1.6.1. Încăperile sunt considerate a fi suficient însorite dacă durata de însorire în ziua de referinţă, primăvara şi toamna (21 martie şi 23 septembrie), este de peste două ore iar unghiul de incidenţă al radiaţiei directe  este  peste  următoarele  valori:  6° vertical, 20° orizontal.

56.jpeg

654.jpg

4._1.jpg

3._.jpg

2._.jpeg1._2.jpeg


Alexandru Vereș - Locuitor în Avantgarden Tractorul    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Alexandru Vereș - Locuitor în Avantgarden Tractorul să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...