Sustine aprobarea Normelor metodologice ale Legii Dieteticianului


semneaza_pettia5.jpg        Asociația Română de Nutriție și Dietetică susține și afirmă
: "Profesia de dietetician este o profesie liberală, în domeniul sănătăţii umane, furnizoare de servicii conexe actului medical.

      Profesia de dietetician are ca principal scop asigurarea unei nutriţii echilibrate atât la nivel de individ cât și la nivel populațional, în vederea asigurării sănătății. Rolul dieteticianului în sistemul de sănătate este unul crucial, el fiind cel care ar trebui să se ocupe atât de prevenirea numersoaselor patologii, cât și de tratarea acestora prin intermediul alimentației. Neacordând importanța cuvenită, rolul dieteticianului este suplinit de cadrele medicale fără pregătire în acest domeniu. Vorbind despre un secol al bolilor cardiovasculare și al cancerului, este important de menționat faptul că majoritatea patologiilor cardiace, dar și neoplaziile maligne pot fi prevenite prin intermediul alimentației, dieteticienii fiind verigi esențiale.

Din păcate, în România, legislația nu este reglementată astfel încât dieteticianul să fie un cadru medical recunoscut, lucru pentru care petiția este cu atât mai importantă, cu cât deznodământul profesiei de dietetician este stabilit de aceasta.

       În vederea realizării acestui scop, pe tot timpul exercitării profesiei, dieteticianul trebuie să acţioneze cu profesionalism, dovedind disponibilitate, competenţă, corectitudine, devotament, loialitate, confidenţialitate şi respect faţă de fiinţa umană." (Legea dieteticianului)

       Din data de 7 octombrie 2015, dieteticienii sunt recunoscuți legal prin votarea legii.

       Art. 20 din Dispozitiile tranzitorii si finale a Legii cu nr 256/2015, alineatul 1 si 2, menționează:

"(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii, cu consultarea instituţiilor de învăţământ superior care au un program de licenţă acreditat în specializarea de nutriţie şi dietetică, emite normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, profesia de dietetician licenţiat, precum şi ocupaţiile prevăzute la art. 10 se introduc în Clasificarea Ocupaţiilor din România, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice."

Prin prezenta petiție, cerem Ministrului Sănătății să aprobe Normele metodologice de aplicare a Legii Dieteticianului nr. 256/2015.

 

 *Mentionam ca: datele de contact nu se afiseaza publicului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Asociatia Romana de Nutritie si Dietetica (ARoND)    Contactați autorul petiției