Sustine dreptul tatalui de a se interna cu copilul minor la Spitalul Clinic de Copii Brasov,atunci cand mama, din motive justificate (sarcina,stare de sanatate,etc) nu o poate face.

  In baza urmatoarelor articole de lege, solicit sprijin in vederea exercitarii dreptului de catre tata sau orice alta persoana de sex masculin majora , care se poate interna cu copilul minor  in vederea administrarii tratamentului spitalicesc la la Spitalul Clinic Judetean de Copii,intrucat  tatii nu au voie sa se interneze cu copiii atunci cand din motive intemeiate mamele nu o pot face(sarcina,alaptat, lipsa mama, etc.), situatie experimentata de curand de catre familia mea.

Art. 1 al Protocolului nr. 12 al Conventiei Europene a drepturilor Omului – Interzicerea generala a discriminarii – prevede:

„1. Exercitarea oricarui drept prevazut de lege trebuie sa fie asigurata fara nicio discriminare bazata, in special, pe  sex, pe rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau oricare alta situatie.

2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publica pe baza oricaruia dintre motivele mentionate in paragraful 1”.

Prevederi similare se regasesc in Constitutia Romaniei, alin. (1) al art. 16 din legea fundamentala prevazand „Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari”.

Codul civil, prevede in cuprinsul art. 503 alin. (1) prevederi referitoare la exercitarea autoritatii parentale: „Parintii exercita impreuna si in mod egal autoritatea parinteasca” garantand egalitatea in drepturi si obligatii a ambilor parinti.

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, in cuprinsul art. 2 defineste conceptul de discriminare: „Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.”

Conform art. 2, alin. (4) din O.G. nr. 137/2000, republicata: „Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale.”

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_1284_2012_programul_de_vizite_apartinatori_pacienti_internati_unitati_sanitare_publice.php?fbclid=IwAR0TIkQa2LAhcuAZtI1QeQL4N5toLC4OPeJVTSYp9ec4_y1NkPDApbGYxgE


Iacob Laura Maria si Iacob Alexandru    Contactați autorul petiției