Suspendarea ratelor la credite și leasing pentru producătorii agricoli afectați de secetă și alte calamități.

Având în vedere impactul creat de seceta pedologică respectiv, imposibilitatea totală sau parțială de recoltare a culturilor agricole însămânțate în toamna anului 2019, luând în considerare sezonalitatea activității agricole și domeniul vital pe care îl reprezintă agricultura pentru economie și populație, producătorii agricoli se confruntă cu o lipsă de lichidități care afectează economia prin diminuarea sau chiar lipsa veniturilor. Toate acestea riscă să genereze efecte sociale, datorate restrângerii activităților și desfacerii contractelor de muncă în domeniu, pot conduce la blocaje economice și financiare cu efecte asupra circulației monetare și a băncilor, dar mai ales au efecte directe asupra industriei alimentare românești, producătorii agricoli afectați de secetă fiind în imposibilitatea achitării furnizorilor de inputuri în agricultură, a onorării contractelor de arendă cu efecte asupra surselor de venit ale proprietarilor de teren agricol, a achitării ratelor scadente pentru finanțarea activităților curente în agricultură, a echipamentelor și utilajelor agricole, a terenurilor agricole și a spațiilor de depozitare. Trebuie menționat faptul ca finanțările acordate de către creditori către debitorii producători agricoli (producători agricoli, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, societăți comerciale, cooperative agricole, grupuri de producători etc) țin cont de sezonalitatea activității, permițând plata ratelor nu numai lunar dar și trimestrial și mai ales sezonier (2 rate pe an în general în a doua parte a anului pentru a le permite producătorilor să recolteze și să obțină venituri).

Cu atât mai mult, aflându-ne deja în luna august, multor fermieri afectați de secetă le vine deja scadența ratelor la credite/leasinguri pentru investițiile în agricultură, având nevoie urgentă de protecție în fața creditorilor care, deși pot efectua restructurări, raportează asemnea proceduri în Centrala Riscului de Credit, afectandu-i în viitor din punct de vedere al bonitații. Caracterul sezonier al activității agricole este dat de faptul că un producător are două perioade de recoltat în urma cărora obține venituri: una în perioada iunie -iulie, pentru culturile de orz, orzoaică, rapiță, grâu, mazăre însămânțate în toamna anului precedent și o alta în perioada august - octombrie, pentru culturile însămânțate în primăvara anului curent (floarea soarelui și porumb). De asemenea, trebuie menționat faptul că prin compromiterea totală sau parțială a culturilor ce se recoltează în perioada iunie – iulie și neîncasarea sumelor aferente acestor producții, este periclitată înființarea noilor culturi care se însămânțează în aceeași perioadă cu recoltarea culturilor de floarea soarelui și porumb, tocmai de aceea este necesară prelungirea maturității finanțărilor cu o perioadă ce depășește 12 luni. Efectele fenomenului de secetă se resimt în anul următor pe mai multe perioade după cum urmează: perioada de recoltat, însămânțare - înființare a noilor culturi, eventual depozitare, conservare și comercializare, și abia în final înregistrare venituri.  

Sunt expuse direct sau indirect tuturor tipurilor de secetă:

a) viaţa oamenilor şi bunurile acestora, precum şi viaţa animalelor;

b) obiective economice (societăţi comerciale, intreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, cooperative agricole, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);

c) mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor, altele).

CONCLUZIE

Solicităm emiterea unei Ordonanțe de Urgență  / act normativ în regim de urgență care să prevadă următoarele: Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, cu modificările și completările ulterioare acordate debitorilor afectați de toate tipurile de secetă, inundații și/sau orice alt tip de calamitate naturală de către creditori, se suspendă la cererea debitorului cu până la 18 luni, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare Măsura trebuie să se acorde exclusiv debitorilor afectați direct sau indirect de toate tipurile de secetă, inundații și/sau orice alt tip de calamitate naturală conform prevederilor ordinului comun al Ministrului Afacerilor Interne și Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza proceselor verbale de calamitate semnate cu producatorii agricoli.

Propunerea de suspendare a ratelor pentru maxim 1 an și 6 luni și prelungirea automată a creditelor/leasingurilor pentru echipamente, utilaje agricole, terenuri și investiții în active agricole, este o măsură similară celei care s-a aplicat persoanelor fizice și companiilor afectate de criza COVID-19, până la 31.12.2020, dar pentru fermieri este nevoie de o perioadă mai mare de 1 an de zile deoarce ciclul agricol, care cuprinde perioada de însămânțare, recoltare, depozitare, valorificare, depășește 365 de zile.
 
Propunerea este o măsură fără impact bugetar care protejează fermierii afectați de secetă evitând intrarea în incapacitate de plată, restructurări ale finanțărilor și raportarea la Centrala Riscurilor de Credite. Pe de altă parte, datorită ei, instituțiile financiare nu vor crea provizioane pentru expunerile acestor fermieri și astfel nu le va fi afectă profitabilitatea. Ca și beneficiu, statul va încasa venituri suplimentare din impozitul pe profit aplicat instituțiilor financiare, care așa cum am explicat nu vor fi afectate din punct de vedere al profitului.
 
Măsura trebuie implementată de urgență! Silicităm ca termenul limită să fie data de 20 august, deoarece, din practică, se constată că foarte mulți fermieri beneficiază de rate sezoniere (platibile de 2 ori pe an, o dată în perioada august - septembrie, după valorificarea recoltei la culturile insamantate în toamna anului precedent, și o dată în perioada octombrie - noiembrie pentru culturile însămânțate în primăvara anului agricol).

Răzvan Filipescu, Theodor Ichim, Mircea Chipăilă, Zamfir Cornel, Dan Anton, Dragoș Maftei, Ștefan Cămară prin Grupul de Inițiativă Civică al Producătorilor Agricoli Dobrogeni    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Răzvan Filipescu, Theodor Ichim, Mircea Chipăilă, Zamfir Cornel, Dan Anton, Dragoș Maftei, Ștefan Cămară prin Grupul de Inițiativă Civică al Producătorilor Agricoli Dobrogeni va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...